Gezamenlijk doctoraat

Gezamenlijk doctoraat

Voor alle PhD-projecten streeft de ETF naar een zo goed mogelijke inhoudelijke begeleiding op basis van expertise. Waar nodig worden externe experten uitgenodigd als tweede of co-promotor. In bepaalde situaties is een gezamenlijk doctoraat mogelijk en wenselijk.

Een gezamenlijk doctoraat houdt in dat het doctoraatsproefschrift wordt uitgewerkt en verdedigd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van twee (of soms meer) partnerinstellingen. Aan het einde van het traject ontvangt de doctorandus, afhankelijk van de gemaakte afspraken, oftewel één doctoraatsdiploma namens beide partners oftewel een afzonderlijk diploma per instelling, waarbij duidelijk vermeld wordt dat het om een gezamenlijk doctoraat gaat op het diploma of het diploma-supplement.

Bosco BanguraDe ETF heeft momenteel met de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en met de Theologische Universiteit van Kampen een overeenkomst voor het stimuleren van gezamenlijke doctoraten.

Joseph Bosco Bangura uit Sierra Leone verdedigde als eerste een gezamenlijk doctoraat van de ETF en de VU Amsterdam in december 2013. Zijn proefschrift onder de titel “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980-2010): A Missio-historical Analysis in View of African Culture, Prosperity Gospel and Power Theology” werd begeleid door prof. dr. K. Fiedler en prof. dr. B. van den Toren.

Het eerste gezamenlijke doctoraat van de ETF en de TU Kampen is verdedigd door Steven van den Heuvel in januari 2015. Prof. dr. P. Nullens en prof. dr. A.L.Th. de Bruijne waren de begeleiders van de dissertatie, getiteld “Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics.”

Voor elk gezamenlijk doctoraat wordt een individueel contract afgesloten. Meer informatie over de te volgen procedures voor een gezamenlijk doctoraat kan worden verkregen bij het academisch secretariaat.

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM...

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven....

Lees meer

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->