Gezamenlijk doctoraat

Gezamenlijk doctoraat

Voor alle PhD-projecten streeft de ETF Leuven naar een zo goed mogelijke inhoudelijke begeleiding op basis van expertise. Waar nodig worden externe experten uitgenodigd als tweede of co-promotor. In bepaalde situaties is een gezamenlijk doctoraat mogelijk en wenselijk.

Een gezamenlijk doctoraat houdt in dat het doctoraatsproefschrift wordt uitgewerkt en verdedigd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van twee (of soms meer) partnerinstellingen. Aan het einde van het traject ontvangt de doctorandus, afhankelijk van de gemaakte afspraken, oftewel één doctoraatsdiploma namens beide partners oftewel een afzonderlijk diploma per instelling, waarbij duidelijk vermeld wordt dat het om een gezamenlijk doctoraat gaat op het diploma of het diploma-supplement.

Bosco Bangura

De ETF Leuven heeft momenteel met de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en met de Theologische Universiteit van Kampen een overeenkomst voor het stimuleren van gezamenlijke doctoraten.

Joseph Bosco Bangura uit Sierra Leone verdedigde als eerste een gezamenlijk doctoraat van de ETF Leuven en de VU Amsterdam in december 2013. Zijn proefschrift onder de titel “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980-2010): A Missio-historical Analysis in View of African Culture, Prosperity Gospel and Power Theology” werd begeleid door prof. dr. K. Fiedler en prof. dr. B. van den Toren.

Het eerste gezamenlijke doctoraat van de ETF Leuven en de TU Kampen is verdedigd door Steven van den Heuvel in januari 2015. Prof. dr. P. Nullens en prof. dr. A.L.Th. de Bruijne waren de begeleiders van de dissertatie, getiteld “Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics.”

Voor elk gezamenlijk doctoraat wordt een individueel contract afgesloten. Meer informatie over de te volgen procedures voor een gezamenlijk doctoraat kan worden verkregen bij het academisch secretariaat.

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer