Doctoraatscolloquium

Doctoraatscolloquium

De jaarlijkse doctoraatsweek, die plaatsvindt in de gebouwen van de ETF te Leuven, vormt een essentieel onderdeel van het doctoraatsprogramma. Elke eerste week van september komen alle doctoraatsstudenten en hoogleraren uit het doctoraatsprogramma samen. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt ervaren als een zeer stimulerende ontmoeting van meer dan honderd onderzoekers van over de hele wereld.

doctoraatscolloquium5

Een deel van het programma is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Zowel ETF-hoogleraren als externe internationaal erkende onderzoekers worden uitgenodigd om een publiekslezing te geven. Meestal vinden er ook meerdere publieke doctoraatsverdedigingen plaats en een enkele inaugurele of afscheidsrede.

doctoraatscolloquium7

Het grootste gedeelte van het weekprogramma is gereserveerd voor wie aan het doctoraatsprogramma participeren. Elke dag begint met een dagopening, waarbij internationale gastsprekers worden uitgenodigd om de meditatie te verzorgen. Ook de gezamenlijk gebruikte maaltijden dragen bij tot versterking van de onderzoeks- en leergemeenschap. Een belangrijk doel van het niet-publieke deel van de doctoraatsweek is de voortgangsrapportage van de promovendi. Elke promovendus presenteert voor een kleine groep van hoogleraren en medepromovendi de ontwikkelingen van het onderzoek met het oog op kritische en opbouwende feedback. Het weekprogramma biedt verder volop ruimte voor gesprekken tussen de promotor(s) en de student en voor tussentijdse evaluaties, eventueel middels een examen. Ook het doctoraatsexamen, waarmee de examenfase wordt afgesloten, vindt plaats tijdens deze week.

doctoraatscolloquium8

De PhD-studentenraad is actief betrokken in de organisatie van de doctoraatsweek. Ze is mede verantwoordelijk voor het organiseren van een divers aanbod aan workshops en trainingen voor promovendi tijdens de week.

Global Jonathan Edwards Congress

Global Jonathan Edwards Congress

Het Jonathan Edwards Congres wil met behulp van de Edwards de vraag beantwoorden wat de fundamentele aard van religieuze beleving is, en wat de waarde van...

Lees meer

ETF Leuven stelt milieu-ethicus Michael Northcott aan

ETF Leuven stelt milieu-ethicus...

Gerenommeerd Brits hoogleraar vervoegt vakgroep Systematische Theologie

Lees meer