Promoveren

Promoveren

Zo’n veertig promovendi uit twaalf verschillende landen zijn momenteel aan de ETF aan een promotietraject bezig.

Het doctoraatsprogramma van de ETF brengt op een unieke manier de volgende kwaliteiten samen:

Internationale onderzoeksgemeenschap
Alle promovendi, ongeacht hun wijze van verbondenheid (extern, intern, gefinancierd, eigen middelen, voltijd, deeltijds), worden samengebracht in een internationale onderzoeksgemeenschap met een divers residentieel en uitgebreid niet-residentieel hooglerarenkorps. Dit maakt het programma uitgesproken intercultureel en internationaal. Tegelijkertijd zet de ETF als kleine faculteit sterk in op onderlinge betrokkenheid.

Begeleiding vanaf het begin
Het doctoraatsprogramma is onderverdeeld in twee fasen. In de eerste examenfase wordt de student begeleid bij het formuleren van een goed onderzoeksvoorstel en een artikel met het oog op een (eerste) publicatie. Zo nodig worden in het kader van de eigen specialisatie deficiënties weggewerkt. In de dissertatiefase schrijft de student onder begeleiding van een promotor een proefschrift. Aan het eind van het traject wordt het proefschrift publiekelijk verdedigd.

Doctoral Colloquium
Jaarlijks hoogtepunt is het doctoraatscolloquium tijdens de eerste week van september, wanneer alle hoogleraren en promovendi samenkomen. Hier krijgt iedere student gerichte feedback op zijn/haar onderzoeksproject en worden naast promoties ook allerhande onderzoeksstimulerende activiteiten georganiseerd.

Relevant
De ETF beoogt kwalitatief wetenschappelijk onderzoek te combineren met kerkelijke en maatschappelijke relevantie. Dit uit zich zowel in de keuze van de onderzoeksprojecten als in de sterke betrokkenheid van de onderzoekers in de wereldwijde evangelische beweging. Een groeiend aantal proefschriften van de ETF wordt in gerenommeerde wetenschappelijke series gepubliceerd.

Vacatures
Momenteel heeft de ETF Leuven een aantal vacatures voor promovendi. Bekijk onze vacaturepagina voor meer informatie.

Gedetailleerde informatie over het doctoraatsprogramma en het promotiereglement is terug te vinden in het PhD Handbook

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer