Missiologie voor de kerk van vandaag en morgen

Missiologie voor de kerk van vandaag en morgen

De leerstoel ‘Missiologie voor de Kerk van vandaag en morgen’ stimuleert nieuwe reflecties op missiologische vragen naar aanleiding van de groei van het christendom in het globale zuiden en de mobiliteit van christenen uit deze regio’s. 

Wat is de plaats van zending in een geseculariseerde Europese context? Hoe kunnen kerkgemeenschappen opnieuw uitdrukking geven aan hun missie in een context van versnelde menselijke mobiliteit? Welke missionaire mogelijkheden ontstaan door de komst van christenen uit het zuiden naar Europa? Dit zijn slechts enkele van de vragen die de aanleiding vormden voor het instellen van deze eerste leerstoel aan de ETF Leuven.

Titularis Dr. Bosco Bangura is enthousiast over deze taak en de plaats ervan aan de ETF Leuven: “Deze leerstoel geeft bijzondere aandacht aan het christendom uit het globale zuiden. Het toont het engagement van de ETF Leuven om diversiteit te omarmen en te profiteren van de gaven die beschikbaar zijn in de wereldwijde christelijke gemeenschap.”

De leerstoel heeft drie hoofdtaken: (a) het ontwerpen en aanbieden van onderwijs in missiologie dat zich bewust is van de huidige wereldwijde christelijke context; (b) het uitvoeren van onderzoek dat zich richt op de spannende missionaire kwesties die Afrikaanse christelijke migrantengemeenschappen naar België en Europa hebben gebracht en (c) het versterken van de samenwerking tussen diverse lokale christelijke gemeenschappen met het oog op de revitalisering van het christendom, lokaal en wereldwijd.

Deze leerstoel wordt medegefinancierd door Groningen Mission | Verre Naasten.

Titularis

Dr. Bosco Bangura

Andere onderzoekers

  • Dr. Jeremy Lim (onderzoek naar Zuid-Koreaanse tweede generaties christelijke migranten in Duitsland)
  • Kwame Opong-Konadu (onderzoek naar omgekeerde zending en Ghanese methodistische christenen in België)

Geselecteerde publicaties

Andere onderzoeksactiviteiten (geselecteerd)

  • Master- en doctoraatsstudenten werken onder begeleiding van de leerstoelhouder aan onderzoek dat de missionaire intuïties van christelijke immigrantengemeenschappen in België doorkruist.
  • De titularis hield een lezing op de PEGO-lerarenconferentie in april 2024, gewijd aan het thema van het verkennen van de protestantse tradities van het Afrikaanse christendom.
  • In de zomer van 2023 gaf de leerstoel een zomercursus ‘Mission in the context of World Christianity’ tijdens het Summer Colloquium. De cursus was niet alleen bedoeld om mensen bewust te maken van de aanwezigheid van diverse christelijke gemeenschappen in Europa, maar ook om op te roepen tot nieuwe vormen van betrokkenheid bij deze gemeenschappen, zodat de winst van christelijke missie in Europa kan worden verstevigd.

De leerstoel in de media

Leerstoelen aan de ETF Leuven

Een leerstoel is een samenwerking tussen de ETF Leuven en een of meer externe partners om onderwijs en/of onderzoek (en eventueel diensten) rond een bepaald thema mogelijk te maken. De leerstoel is altijd verbonden aan een departement of onderzoeksinstituut. Voor de leerstoel gelden dezelfde normen als voor andere wetenschappelijke activiteiten van de ETF Leuven, waaronder het belang van academische vrijheid, de wetenschappelijke gedragscodes en de relatie met onze geloofsbelijdenis.

Deze (deeltijdse) leerstoel wordt medegefinancierd door partners met een warm hart voor christelijke zending vandaag, zoals Groningen Mission | Verre Naasten. Helpt u mee door deze leerstoel te sponsoren? Of wilt u meer weten over leerstoelen aan de ETF Leuven?  Neem dan contact op met de decaan, prof. Jelle Creemers, met uw vragen, opmerkingen of gedachten ().

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer