Institute of Post-Reformation Studies

Het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) wil academisch onderzoek naar de Vroegmoderne Tijd (de periode na de Reformatie van ±1550 tot ±1800) stimuleren, en daarmee de ETF helpen haar missie – het verdiepen en versterken van de internationale evangelische beweging – te volbrengen.

Post-Reformatie-onderzoek is met name relevant voor deze missie aangezien in de genoemde periode de klassieke theologische denkwijzen geconfronteerd werden met de Verlichting. In tegenstelling tot de Verlichting als veel bestudeerd onderwerp, wordt onderzoek naar de protestantse orthodoxie doorgaans veronachtzaamd. Dit is deels te wijten aan het feit dat de vroegmoderne universiteit in haar academische discours nog steeds de scholastieke methode volgde zoals die was ontwikkeld sinds de oprichting van de universiteit in de Middeleeuwen (±1200). Dit internationale en interconfessionele discours volgde in haar discussie met de Verlichting de lijnen van de Augustiniaans-Franciscaanse traditie en de Reformatie. Onderzoek naar de periode die volgde op de Reformatie is onmisbaar voor een goed begrip van de historische wortels van de internationale evangelische beweging.

Het instituut legt de nadruk op onderzoek (masterprojecten, PhD-projecten, publicaties), maar geeft ook voldoende aandacht aan op onderzoek gebaseerd onderwijs op masterniveau (de cursussen “History of Christian Doctrine” en “Medieval and Post-Reformation Scholasticism”) en diensten aan het breder academisch publiek (bv. conferenties).

Onderzoeksgebieden

Bewegingen

  • Protestantse orthodoxie (bezien tegen haar historische achtergrond in de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie)
  • Engels en Amerikaans Puritanisme, Nederlandse Nadere Reformatie, Duits Piëtisme
  • Opwekkingsbewegingen zoals het Wesleyanisme en de First Great Awakening (Jonathan Edwards)
  • (Wortels van) de evangelische beweging


Onderzoekskwesties (globale voorbeelden)

  • Continuïteit en discontinuïteit tussen de protestantse orthodoxie en haar achtergrond in de theologie van de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie (de ‘katholiciteit’ van de protestantse orthodoxie)
  • De complexe relatie tussen de protestantse orthodoxie en de katholieke (Contra-)Reformatie (eenheid en diversiteit)
  • De complexe relatie tussen de klassieke theologische denkwijzen en de Verlichting (eenheid van geloof en denken versus autonoom denken)
  • De complexe relatie tussen traditie en vernieuwing
  • Ontwikkelingen binnen de evangelische beweging

Senior onderzoekers

Prof. dr. Andreas J. Beck (directeur) Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie; Jonathan Edwards
Dr. Philip Fisk Jonathan Edwards, gereformeerde scholastiek, vroegmoderne theologie
Prof. dr. Aza Goudriaan Patristiek; middeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie
Dr. Dolf te Velde Vroegmoderne theologie

Junior onderzoekers (promovendi)

Andrew Hollingsworth, M.Th. The Presence of Christ and the Location of Heaven in the Eucharistic Debate between Peter Martyr Vermigli (1499-1562) and Johannes Brenz (1499-1570), an Inquiry into Lutheran and Reformed Sacramental Theology in the Confessional Era.
Song Kim, M.Th. Jonathan Edwards’s Spirituality in his Perspective on Communion with Christ
Matthias Mangold, M.Th. The Cocceian-Cartesian Theology of Salomon van Til (1643-1713)
Robert Sturdy, M.Th. Freedom from Fatalism in Samuel Rutherford’s Scholastic Disputation on Divine Providence.
Hendra Thamrindinata, MA
Stephen Tipton, M.Th. The Doctrine of God in Amandus Polanus (1561-1610).
Rostislav Tkachenko, M.Th. God’s Interior Mystery: God’s Knowledge and God’s Will according to Bonaventure and Thomas Aquinas, especially as Presented in Their Scripta.
Jonathan Young, M.Th. The Federal Theology of Johannes Cloppenburg (1592-1652) (tentative).

Nieuws

In memoriam – Prof. dr. Willem van Asselt (1946-2014)

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer

Steven van den Heuvel nieuwe directeur van het ILSE

Steven van den Heuvel nieuwe...

Bij het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE), een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), Leuven, vindt een wissel...

Lees meer