Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry

 

Het ISREYM ETF Leuven (Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry) is een initiatief van de vakgroep Praktische Theologie. Zijn doelstellingen zijn

 • het uitbouwen van academisch onderzoek naar praktijken van godsdienstige vorming en praktijken van christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk en
 • het bewerkstelligen van community learning van professionals, professionele organisaties en wetenschappers op de thema’s godsdienstige vorming en kinder- en jongerenwerk.

Het gaat hierbij om vormingspraktijken waarbij een particuliere religieuze traditie een rol speelt, en die in verschillende contexten voorkomen, zoals kerken, scholen, het publieke domein, het gezin, de sociale media en allerlei (geloofs)gemeenschappen en netwerken. Terwijl christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk wortelen in de christelijke traditie, verwijzen godsdienstige vormingspraktijken doorgaans naar een breed scala aan praktijken waarin allerlei (niet-)religieuze tradities (soms tegelijk) centraal staan. De primaire focus van ISREYM ETF Leuven is de protestants-evangelische beweging of context in vooral Vlaanderen en ook Nederland, maar het beperkt zich daar niet toe. Het onderzoek omvat ook vergelijkende studies waarin andere nationale contexten of andere religieuze of niet-religieuze contexten ook onderwerp van studie zijn.

ISREYM ETF Leuven is een initiatief van prof. dr. Jos de Kock, hoogleraar Praktische Theologie aan de ETF Leuven, en een direct gevolg van wat hij voor ogen had in zijn inaugurele rede in 2019, waarin hij een onderzoeksagenda presenteerde voor zijn leerstoel Praktische Theologie. ISREYM ETF Leuven levert voornamelijk een bijdrage aan de derde onderzoekslijn van het onderzoeksprogramma van ETF Leuven voor de periode 2020-2027: Religion and Church in Contemporary Society – “Religious Presence in a Pluralist World”. Deze onderzoekslijn streeft ernaar om een kritisch inzicht te bieden in de complexe realiteit van religieuze actoren (instellingen, bewegingen, kerken, gemeenschappen en individuen) in zeer uiteenlopende contexten. ISREYM ETF Leuven richt zich daarbij op de contexten van levensbeschouwelijk onderwijs en kinder- en jongerenwerk zoals die voorkomen in scholen, kerken en de samenleving. Daarnaast vragen deze contexten ook om kritisch evaluatief onderzoek naar religieuze en ethische discoursen en praktijken; dit draagt op een kritische wijze bij aan het academische en publieke debat over godsdienstige vorming. Er wordt zowel aandacht besteed aan praktijken waarin religieuze actoren kwetsbaar zijn als aan praktijken waarin zij juist machts- en invloedsposities innemen.

Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag voor de periode 2020-2027 van ISREYM is:

 Hoe kan ontmoetingsleren worden begrepen als een concept en als een praktijk in huidige praktijken van godsdienstige vorming en christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk?

Lopende onderzoeksprojecten

 • Analysis of how the Bible is functioning in the context of Protestant primary and secondary schools in The Netherlands (Prof. Jos de Kock, together with Dr. Ronelle Sonnenberg, Protestant Theological University, Amsterdam)
 • Writing of the first International Handbook on Youth Ministry Research (Prof. Dr. Jos de Kock, together with Prof. Dr. Bård Norheim, NLA University College, Bergen, Norway)
 • Young People and the Bible – engagement with a holy text in a digital World (doctoral study by Judith Hildebrandt, MA; promotors: Prof. Dr. Jos de Kock and Prof. Dr. Jack Barentsen)
 • Development and evaluation of an educational package for religious education aiming at building resilience among young people against radicalization and polarization (part of the Educ8 Project (zie ook ISFORB); Researcher: Samuel Velinga, MA; supervisor Dr. Jelle Creemers)
 • Citizenship training in the context of teaching religion (doctoral study by Ben van Acker, MA; supervisor: Prof. Dr. Jos de Kock)

Recente Publicaties


Jos de Kock

 • De Bruin-Wassinkmaat, A.-M., J. de Kock, E. Visser-Vogel, C. Bakker, and M. Barnard. “Influencing Contextual Factors in the Religious Identity Development of Strict Reformed-Raised Emerging Adults in The Netherlands.” Religious Education 116, no. 4 (2021): 383–98.
 • Van Leersum-Bekebrede, L., M. Oosterbaan, R. Sonnenberg, J. de Kock, and M. Barnard. “Sounds of Children in Worship: Materiality and Liturgical-Ritual Spaces.” Material Religion 17, no. 5 (2021): 557–79.
 • De Bruin-Wassinkmaat, A.-M., J. de Kock, E. Visser-Vogel, C. Bakker, and M. Barnard. “Religious Identity Commitments of Emerging Adults Raised in Strictly Reformed Contexts in the Netherlands. Journal of Beliefs & Values 42, no. 2 (2021): 149–62.
 • De Bruin-Wassinkmaat, A.-M., J. de Kock, E. Visser-Vogel, C. Bakker, and M. Barnard. “Religious Identity Exploration in the Life Stories of Strictly Reformed-raised Emerging Adults in the Netherlands.” Journal of Youth & Theology 20, no. 2 (2021): 224–46.
 • De Kock, J., R. Sonnenberg, and C. Nagel-Herweijer. “A Rich Palette of Bible Use: A Theoretical and Empirical Contribution from the Context of Protestant Christian Secondary Schools in the Netherlands.” Teaching Theology & Religion 24, no. 4 (2021): 219–33.
 • Hildebrandt, J., J. Barentsen, and J. de Kock. “Personal Bible Reading and the Faith Formation of Teenagers in a Digital Age.” Journal of Youth & Theology 20, no. 2 (2021): 165–90.
 • Markus, J. J., G. Bertram-Troost, B. de Muynck, J. de Kock, and M. Barnard. “Distinction, Identification, and Recognition: Teachers in Orthodox Protestant Schools on their Faith and Religious Others.” The International Journal of Religion and Spirituality in Society 11, no. 1 (2021): 137–54.
 • De Kock, J. “Learning in Encounter and Spiritual Development in Stressful Times: A Reflection from the Perspective of Protestant Evangelical Youth Ministry Practices in Flanders.” International Journal of Children’s Spirituality 25, no. 3-4 (2020): 22437.
 • De Kock, J. “Learning in Encounter and Addressing Normativity in Religious Education Faculties/Programs.” Religious Education 115, no. 4 (2020): 42635.
 • De Bruin-Wassinkmaat, A., J. de Kock, E. Visser-Vogel, C. Bakker, and M. Barnard. “Religious Identity Commitments of Emerging Adults Raised in Strictly Reformed Contexts in the Netherlands.” Journal of Beliefs & Values 42, no. 2 (2020): 149–62.

Judith Hildebrandt

 • Hildebrandt (2021). Review of Carsten Gennerich / Mirjam Zimmermann: Bibelwissen und Bibelverständnis bei Jugendlichen. Grundlegende Befunde – Theoriegeleitete Analysen – Bibeldidaktische Konsequenzen, Stuttgart: Kohlhammer, 2020; in in AfeT Rezensionen https://rezensionen.afet.de/?p=1268
 • Hildebrandt (2020). Review of Michael Domsgen: Religionspädagogik, LETh 8, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2019; in AfeT Rezensionen https://rezensionen.afet.de/?p=1157

Academische Conferenties en Academische Dienstverlening

 Onderzoekers van ISREYM ETF Leuven presenteren regelmatig over hun onderzoek tijdens seminars, conferenties en door het schrijven van artikelen of door interviews in vakbladen en andere media.

Recente bijdragen:

 • May 2021: Judith Hildebrandt, M. A. was main speaker at the live-stream event: Die Auswirkungen von Corona auf Kinder- und Jugendliche; https://er-lebt.de/online-seminare/
 • April 2021: Prof. Dr. Jos de Kock held a keynote at the European bi-annual conference of the International Association for the Study of Youth Ministry.
 • April 2021: Professional publication from Prof. Dr. Jos de Kock: De Kock, A. (2021). Recente ontwikkelingen in kinder- en jongerenwerk en jongerencatechese. Ouderlingenblad, 98(1124), 6-9.
 • Februrary 2021: Judith Hildebrandt, M. A. presented some content of her doctoral studies about Private Bible Reading of protestant highly religious Youth at the ISREYM colloquium, Leuven.
 • January 2021: Judith Hildebrandt, M. A. held lectures at the EGfD Training: “Youth – important current challenges in children- and youth ministry”; https://www.youtube.com/watch?v=-9mq9krcvYc
 • October 2020: Prof. Dr. Jos de Kock organized a conference on faith formation at ETF Leuven with teachers of religion and youth ministers as participants .
 • February 2020: Prof. Dr. Jos de Kock held a keynote lecture on Feeling alive: learning in encounter in stressful timesat the annual conference of the Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS).
 • Januar 2020: Judith Hildebrandt M. A. held her inaugural speech at Freie Theologische Hochschule, Giessen: Warum missionarische Kinder- und Jugendarbeit unbedingt an die FTH gehört.
 • November 2019: Prof. Dr. Jos de Kock participated in the General Assembly of the European Council for Theological Education (ECTE).
 • November 2019: Judith Hildebrandt M. A. founded the youth institute YOUTH INSIDE; youthinside.de
 • November 2019: Prof. Dr. Jos de Kock presented a paper How to work with normativity in the Religious Education Faculty/Programat the annual meeting of the Religious Education Association in Toronto (Canada).
 • October 2019: Dr. Jos de Kock came to speak in the article Opvoeden tussen gedoe en genadein the journal Woord & Weg (Protestantse Kerk Nederland).

Onderzoekers

Jos de Kock
Judith Hildebrandt (doctoraatsstudent)
Samuël Velinga (zie ook ISFORB)
Ben van Acker (wetenschappelijk medewerker en doctoraatsstudent)
Andreas Jägers (pre-doc student)

Netwerken

Nieuws

Kick off ISREYM ETF Leuven

Agenda

3 oktober 2020: Studiedag Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?

 

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer