Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry

 

 

Het ISREYM ETF Leuven (Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry) is een initiatief van de vakgroep Praktische Theologie. Zijn doelstellingen zijn

 • het uitbouwen van academisch onderzoek naar praktijken van godsdienstige vorming en praktijken van christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk en
 • het bewerkstelligen van community learning van professionals, professionele organisaties en wetenschappers op de thema’s godsdienstige vorming en kinder- en jongerenwerk.

Het gaat hierbij om vormingspraktijken waarbij een particuliere religieuze traditie een rol speelt, en die in verschillende contexten voorkomen, zoals kerken, scholen, het publieke domein, het gezin, de sociale media en allerlei (geloofs)gemeenschappen en netwerken. Terwijl christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk wortelen in de christelijke traditie, verwijzen godsdienstige vormingspraktijken doorgaans naar een breed scala aan praktijken waarin allerlei (niet-)religieuze tradities (soms tegelijk) centraal staan. De primaire focus van ISREYM ETF Leuven is de protestants-evangelische beweging of context in vooral Vlaanderen en ook Nederland, maar het beperkt zich daar niet toe. Het onderzoek omvat ook vergelijkende studies waarin andere nationale contexten of andere religieuze of niet-religieuze contexten ook onderwerp van studie zijn.

ISREYM ETF Leuven is een initiatief van prof. dr. Jos de Kock, hoogleraar Praktische Theologie aan de ETF Leuven, en een direct gevolg van wat hij voor ogen had in zijn inaugurele rede in 2019, waarin hij een onderzoeksagenda presenteerde voor zijn leerstoel Praktische Theologie. ISREYM ETF Leuven levert voornamelijk een bijdrage aan de derde onderzoekslijn van het onderzoeksprogramma van ETF Leuven voor de periode 2020-2027: Religion and Church in Contemporary Society – “Religious Presence in a Pluralist World”. Deze onderzoekslijn streeft ernaar om een kritisch inzicht te bieden in de complexe realiteit van religieuze actoren (instellingen, bewegingen, kerken, gemeenschappen en individuen) in zeer uiteenlopende contexten. ISREYM ETF Leuven richt zich daarbij op de contexten van levensbeschouwelijk onderwijs en kinder- en jongerenwerk zoals die voorkomen in scholen, kerken en de samenleving. Daarnaast vragen deze contexten ook om kritisch evaluatief onderzoek naar religieuze en ethische discoursen en praktijken; dit draagt op een kritische wijze bij aan het academische en publieke debat over godsdienstige vorming. Er wordt zowel aandacht besteed aan praktijken waarin religieuze actoren kwetsbaar zijn als aan praktijken waarin zij juist machts- en invloedsposities innemen.

Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag voor de periode 2020-2027 van ISREYM is:

 Hoe kan ontmoetingsleren worden begrepen als een concept en als een praktijk in huidige praktijken van godsdienstige vorming en christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk?

 Een aantal sub-vragen kunnen daarbinnen worden gesteld, die uiteenvallen in vier categorieën:

 • Sub-vragen met betrekking tot wat we al weten uit eerder onderzoek;
 • Sub-vragen met betrekking tot praktijken van godsdienstige vorming op scholen, zowel confessionele als niet-confessionele.
 • Sub-vragen met betrekking tot praktijken van christelijke geïnspireerd kinder- en jongernwerk, bijvoorbeeld in kerken.
 • Sub-vragen met betrekking tot meer in het algemeen de religieuze identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren.

Lopende onderzoeksprojecten

 • Analysis of how the Bible is functioning in the context of Protestant primary and secondary schools in The Netherlands (Prof. Jos de Kock, together with Dr. Ronelle Sonnenberg, Protestant Theological University, Amsterdam)
 • Writing/editing of the first International Handbook on Youth Ministry Research (Dr. Jos de Kock)
 • Learning in encounter and spiritual development in stressful times: a reflection from the perspective of protestant-evangelical youth ministry practices in Flanders ( Dr. Jos de Kock).
 • Young People and the Bible – engagement with a holy text in a digital World (doctoral study by Judith Hildebrandt, MA; promotors: Prof. Dr. Jos de Kock and Prof. Dr. Jack Barentsen)
 • Development and evaluation of an educational package for religious education aiming at building resilience among young people against radicalization and polarization (part of the Educ8 Project (zie ook ISFORB); Researcher: Samuel Velinga, MA; supervisor Dr. Jelle Creemers)
 • Doctoraatsstudie van Ben van Acker naar PEGO onderwijs

Recente Publicaties


Jos de Kock

 • De Kock, A. (2020). Learning in encounter and addressing normativity in Religious Education Faculties/Programs. Religious Education, 115(4), 426-435.
 • De Bruin-Wassinkmaat, A., De Kock, J., Visser-Vogel, E., Bakker, C., & Barnard, M. (2020). Religious identity commitments of emerging adults raised in strictly Reformed contexts in the Netherlands. Journal of Beliefs & Values, https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1782612
 • De Kock, A. (2019). Het belang van het verbinden van generaties. Onderweg, 17 (nummer 5), 6-9.
 • De Kock, A. (2019). Opvoeding en geloofsopvoeding. Een godsdienstpedagogische reflectie. Radix, 45(4), 341-350.
 • De Kock, A. (2019). Wait a minute in stressful times. A practical theological account of learning in encounter. Inaugural lecture Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgium, September 23rd, 2019.
 • Markus, J.J., Bertram-Troost, G.D., De Kock, A., De Muynck, A., & Barnard, M. (2019). Stimulating inquisitiveness: Teachers at orthodox protestant schools about their roles in religious socialization. Religious Education, 114(4), 513-527.
 • Van Leersum-Bekebrede, L., Sonnenberg, R., De Kock, J., & Barnard, M. (2019). Setting the stage for children’s participation in worship. International Journal of Children’s Spirituality, 24(2), 166-182.
 • Van Leersum-Bekebrede, L., Sonnenberg, R., De Kock, J., & Barnard, M. (2019). Deconstructing ideals of worship with children. Studia Liturgica, 49(1), 71-88.
 • De Bruin-Wassinkmaat, A.M., De Kock, J., Visser-Vogel, E., Bakker, C., Barnard, M. (2019). Being young and strictly religious: a review of the literature on the religious identity development of strictly religious adolescents. Identity, 19(1), 62-79.

Academische Conferenties en Academische Dienstverlening

 Onderzoekers van ISREYM ETF Leuven presenteren regelmatig over hun onderzoek tijdens seminars, conferenties en door het schrijven van artikelen of door interviews in vakbladen en andere media.

Recente bijdragen:

 • February 2020: Dr. Jos de Kock held a keynote lecture on Feeling alive: learning in encounter in stressful times at the annual conference of the Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS).
 • November 2019: Dr. Jos de Kock participated in the General Assembly of the European Council for Theological Education (ECTE).
 • November 2019: Dr. Jos de Kock presented a paper How to work with normativity in the Religious Education Faculty/Program at the annual meeting of the Religious Education Association in Toronto (Canada).
 • October 2019: Dr. Jos de Kock came to speak in the article Opvoeden tussen gedoe en genade in the journal Woord & Weg (Protestantse Kerk Nederland).

Onderzoekers

Jos de Kock
Judith Hildebrandt (doctoraatsstudent)
Samuël Velinga (zie ook ISFORB)
Ben van Acker (doctoraatsstudent)

Netwerken

Nieuws

Kick off ISREYM ETF Leuven

Agenda

3 oktober 2020: Studiedag Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?

 

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM...

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven....

Lees meer

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer