Onderzoeksgroepen  en -instituten

Onderzoeksgroepen en -instituten

Verschillende onderzoeksactiviteiten aan de ETF worden door onderzoeksinstituten en –groepen georganiseerd, die elk tot een of meerdere vakgroepen behoren:

  • Research Center for Early Christianity (RCEC)

Het RCEC is opgericht vanuit de vakgroepen Nieuwe Testament en Historische Theologie. Het onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van vroeg-christelijke identiteit in haar verschillende dimensies (geloofsbelijdenissen, spiritualiteit, liturgie, kerkorde,…).

Het IPRS is een onderzoeksinstituut binnen de vakgroep Historische Theologie. Haar onderzoek richt zich op de Vroegmoderne periode volgend op de Reformatie (ca. 1550 tot ca. 1800).

Het ILSE is een onderzoeksinstituut opgericht door de ETF in 2008 vanuit de vakgroepen Systematische Theologie en Praktische Theologie. ILSE legt zich middels verbindingen tussen christelijke professionals en academici toe op sleutelvragen rond leiderschap en sociale ethiek in christelijk perspectief.

De ETF heeft een institutionele verankering in de volgende (inter)nationale onderzoeksgroepen en -instituten:

Een onderzoeksinstituut opgericht in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en geaffilieerd aan het Jonathan Edwards Center van Yale University. Het stimuleert en faciliteert onderzoek naar Jonathan Edwards (1703-1758).

Een onderzoeksgroep verbonden aan de ETF die de werken van Johannes Duns Scotus (1266-1308) bestudeert.

Het Belgische archief- en documentatiecentrum voor kerken, levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Evadoc werkt nauw samen met KADOC.

Oorspronkelijk Utrechts werkgezelschap opgericht in 1982 met als doelstelling het bestuderen van vroegmoderne scholastieke theologie.

  • Initiative for the Study of Freedom of Religion and Belief (ISFORB)

Het ISFORB is een initiatief van de vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Haar onderzoeksprojecten geven aandacht aan de wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen, mensenrechtendiscours en religie/geloof op lokaal en mondiaal niveau, met bijzondere aandacht voor geloofsvervolging. Neem voor meer informatie contact op met Jelle Creemers.

Global Jonathan Edwards Congress

Global Jonathan Edwards Congress

Het Jonathan Edwards Congres wil met behulp van de Edwards de vraag beantwoorden wat de fundamentele aard van religieuze beleving is, en wat de waarde van...

Lees meer

ETF Leuven stelt milieu-ethicus Michael Northcott aan

ETF Leuven stelt milieu-ethicus...

Gerenommeerd Brits hoogleraar vervoegt vakgroep Systematische Theologie

Lees meer