Onderzoeksgroepen  en -instituten

Onderzoeksgroepen en -instituten

Verschillende onderzoeksactiviteiten aan de ETF Leuven worden door onderzoeksinstituten en –groepen georganiseerd, die elk tot een of meerdere vakgroepen behoren:

  • Research Center for Early Christianity (RCEC)

Het RCEC is opgericht vanuit de vakgroepen Nieuwe Testament en Historische Theologie. Het onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van vroeg-christelijke identiteit in haar verschillende dimensies (geloofsbelijdenissen, spiritualiteit, liturgie, kerkorde,…).

Het IPRS is een onderzoeksinstituut binnen de vakgroep Historische Theologie. Haar onderzoek richt zich op de Vroegmoderne periode volgend op de Reformatie (ca. 1550 tot ca. 1800).

ILSE is een onderzoeksinstituut opgericht door de ETF Leuven in 2008 vanuit de vakgroepen Systematische Theologie en Praktische Theologie. ILSE legt zich middels verbindingen tussen christelijke professionals en academici toe op sleutelvragen rond leiderschap en sociale ethiek in christelijk perspectief.

ISFORB is een initiatief van de vakgroep Religiewetenschappen en Missiologie. Haar onderzoeksprojecten geven aandacht aan de wisselwerking tussen maatschappelijke ontwikkelingen, mensenrechtendiscours en religie/geloof op lokaal en mondiaal niveau, met bijzondere aandacht voor geloofsvervolging. Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Jelle Creemers.

ISREYM is een initiatief van de vakgroep Praktische Theologie. Haar doelstelling is (a) het uitbouwen van academisch onderzoek naar praktijken van godsdienstige vorming en praktijken van christelijk geïnspireerd kinder- en jongerenwerk en (b) het bewerkstelligen van community learning van professionals, professionele organisaties en wetenschappers op de thema’s godsdienstige vorming en kinder- en jongerenwerk. Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Jos de Kock.

De leerstoel ‘Missiologie voor de Kerk van vandaag en morgen’ stimuleert nieuwe reflecties op missiologische vragen naar aanleiding van de groei van het christendom in het globale zuiden en de mobiliteit van christenen uit deze regio’s. De leerstoel is sterk gepositioneerd binnen de vakgroep Religiewetenschappen en Missiologie. Titularis van de leerstoel is dr. Bosco Bangura.

De ETF Leuven heeft een institutionele verankering in de volgende (inter)nationale onderzoeksgroepen en -instituten:

Een onderzoeksinstituut opgericht in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en geaffilieerd aan het Jonathan Edwards Center van Yale University. Het stimuleert en faciliteert onderzoek naar Jonathan Edwards (1703-1758).

Een onderzoeksgroep verbonden aan de ETF Leuven die de werken van Johannes Duns Scotus (1266-1308) bestudeert.

Het Belgische archief- en documentatiecentrum voor kerken, levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Evadoc werkt nauw samen met KADOC.

Oorspronkelijk Utrechts werkgezelschap opgericht in 1982 met als doelstelling het bestuderen van vroegmoderne scholastieke theologie.

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer