Onderzoeksgroepen  en -instituten

Onderzoeksgroepen en -instituten

Verschillende onderzoeksactiviteiten aan de ETF worden door onderzoeksinstituten en –groepen georganiseerd, die elk tot een of meerdere vakgroepen behoren:

  • Research Center for Early Christianity (RCEC)

Het RCEC is opgericht vanuit de vakgroepen Nieuwe Testament en Historische Theologie. Het onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van vroeg-christelijke identiteit in haar verschillende dimensies (geloofsbelijdenissen, spiritualiteit, liturgie, kerkorde,…).

Het IPRS is een onderzoeksinstituut binnen de vakgroep Historische Theologie. Haar onderzoek richt zich op de Vroegmoderne periode volgend op de Reformatie (ca. 1550 tot ca. 1800).

Het ILSE is een onderzoeksinstituut opgericht door de ETF in 2008 vanuit de vakgroepen Systematische Theologie en Praktische Theologie. ILSE legt zich middels verbindingen tussen christelijke professionals en academici toe op sleutelvragen rond leiderschap en sociale ethiek in christelijk perspectief.

De ETF heeft een institutionele verankering in de volgende (inter)nationale onderzoeksgroepen en -instituten:

Een onderzoeksinstituut opgericht in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en geaffilieerd aan het Jonathan Edwards Center van Yale University. Het stimuleert en faciliteert onderzoek naar Jonathan Edwards (1703-1758).

Een onderzoeksgroep verbonden aan de ETF die de werken van Johannes Duns Scotus (1266-1308) bestudeert.

Het Belgische archief- en documentatiecentrum voor kerken, levensbeschouwelijke organisaties en personen die behoren tot de protestants-evangelische geloofsgemeenschap. Evadoc werkt nauw samen met KADOC.

Oorspronkelijk Utrechts werkgezelschap opgericht in 1982 met als doelstelling het bestuderen van vroegmoderne scholastieke theologie.

In samenwerking met een onderzoeksteam van de Protestantse Theologische Universiteit en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt een internationaal onderzoeksproject plaats over de Targoem in christelijk Europa. De ETF richt zich specifiek op de Rabbijnenbijbels en hun 16e-eeuwse ontstaanscontext.

Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

Biculturele identiteit helpt omgaan...

Ji-Ung Lim promoveert op intergenerationele relaties in Koreaanse kerken in Duitsland

Lees meer

Impressie Homo Amans symposium

Impressie Homo Amans symposium

Veel huidige economische modellen veronderstellen namelijk nog steeds dat mensen ten diepste rationeel, egoïstisch en amoreel zijn, een gedachte die we...

Lees meer