Zendingsjaar

Zendingsjaar

Het zendingsjaar is bijzonder geschikt voor wie al een opleiding heeft gevolgd en juist op het gebied van zending en missiologie verder academisch gevormd wil worden.

De inhoud bestaat zowel uit oriënterende opleidingsonderdelen in theologie en godsdienstwetenschappen als uit opleidingsonderdelen die een specifieke focus op de zending hebben.

Er is ook veel ruimte voor keuzevakken, waardoor je, eventueel in overleg met een zendingsorganisatie, een programma kan samenstellen dat specifiek op jouw wensen en noden is afgestemd.

Toelating

Minimaal heb je als Vlaamse student een diploma secundair onderwijs. Als Nederlandse student heb je minstens een vooropleiding VWO of een propedeuse HBO gehaald. Het zendingsjaar is echter bijzonder geschikt voor wie al een opleiding in hoger onderwijs heeft gevolgd.

Wanneer je in het kader van je aanmelding ook graag een gesprek wil aangaan, om samen te bekijken of deze opleiding aan de ETF voor jou de aangewezen keuze is kan je dit aanvragen.

Je wordt ingeschreven onder een creditcontract, zodat je achteraf creditbewijzen ontvangt voor de opleidingsonderdelen die je afgelegd hebt.

Ook ontvang je een certificaat van het zendingsjaar. Het studieprogramma leidt dus niet tot een erkend diploma, maar alle opleidingsonderdelen behoren tot het reguliere, geaccrediteerde programma.

Studieoverzicht

Naast 1/3 aan oriënterende vakken in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen, bestaat je programma voor 1/3 uit vakken die een specifieke focus hebben om je op de zending voor te bereiden. De rest van je programma kan je zelf invullen met opleidingsonderdelen die het meest aansluiten bij jouw  noden en/of de verwachtingen van je zendingsorganisatie in zoverre dit roostertechnisch mogelijk is.

Oriëntatie in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 20 stp.
Oriëntatie Oude Testament 4
Oriëntatie Nieuwe Testament 4
Oriëntatie Historische of Systematische Theologie 4
Oriëntatie Praktische Theologie 4
Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Focus op zending 18-19 stp.
Christelijke spiritualiteit 3
Jodendom, Islam of Aziatische religies 3-4
Oecumenica, Evangelisatie en Dialoog
of Kerk, Cultuur en Samenleving
3
Ecclesiologie en Oecumene 5
Seminarie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Keuzevakken 21-22 stp.
Je kan kiezen uit alle vakken van het bachelorprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Hermeneutiek 3
Godsdienstige ontwikkelingspsychologie 5
Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie 4
Gemeentepedagogiek 4
Inleiding Pastorale Theologie 4
Godsdienstsociologie: Theorie 3
Godsdienstsociologie: Praktijk 3
Inleiding Homiletiek 6
Zendingsgeschiedenis en actuele ontwikkelingen 3
Begeleide Scriptie 5
Als je al een bachelordiploma hebt, kan je ook kiezen uit vakken van het masterprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Models of Christian Leadership 5
Church in a Multireligious Society 5
Eastern Orthodoxy: Protestant Perspectives 5
Issues in Pastoral Theology 5
Philosophy of Christian Education 5
Contemporary Islam and Christianity 5
Issues in Contemporary Jewish Religious Streams 5
Worldviews and the Christian Mind 5
Philosophy of Religion 5

Na je studie

Het zendingsjaar helpt je om vanuit christelijk perspectief op de uitdagingen van het werken in een andere cultuur te reflecteren. Onze afgestudeerden zijn uitgezonden naar landen dichtbij en ver weg, vaak met de hulp van zendingsorganisaties.

Als je na het zendingsjaar besluit om aan de ETF verder te studeren, krijg je volledige vrijstelling voor de opleidingsonderdelen in het programma die je al met goed resultaat afgelegd hebt.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.