Zendingsjaar

Zendingsjaar

Het zendingsjaar is bijzonder geschikt voor wie al een opleiding heeft gevolgd en juist op het gebied van zending en missiologie verder academisch gevormd wil worden.

De inhoud bestaat zowel uit oriënterende opleidingsonderdelen in theologie en religiewetenschappen als uit opleidingsonderdelen die een specifieke focus op de zending hebben.

Er is ook veel ruimte voor keuzevakken, waardoor je, eventueel in overleg met een zendingsorganisatie, een programma kan samenstellen dat specifiek op jouw wensen en noden is afgestemd.

Toelating

Minimaal heb je als Vlaamse student een diploma secundair onderwijs. Als Nederlandse student heb je minstens een vooropleiding vwo of een propedeuse hbo gehaald. Het zendingsjaar is echter bijzonder geschikt voor wie al een opleiding in hoger onderwijs heeft gevolgd.

Wanneer je in het kader van je aanmelding ook graag een gesprek wil aangaan, om samen te bekijken of deze opleiding aan de ETF voor jou de aangewezen keuze is kan je dit aanvragen.

Je wordt ingeschreven onder een creditcontract, zodat je achteraf creditbewijzen ontvangt voor de opleidingsonderdelen die je afgelegd hebt.

Ook ontvang je een certificaat van het zendingsjaar. Het studieprogramma leidt dus niet tot een erkend diploma, maar alle opleidingsonderdelen behoren tot het reguliere, geaccrediteerde programma.

Programma

Naast 1/3 aan oriënterende vakken in de theologie en de religiewetenschappen, bestaat je programma voor 1/3 uit vakken die een specifieke focus hebben om je op de zending voor te bereiden. De rest van je programma kan je zelf invullen met opleidingsonderdelen die het meest aansluiten bij jouw  noden en/of de verwachtingen van je zendingsorganisatie in zoverre dit roostertechnisch mogelijk is.

NB: Het is een programma van 60 ECTS dat in principe in één jaar wordt gevolgd. Aangezien de zendingsgeoriënteerde vakken enkel worden aangeboden in de academiejaren beginnend in een oneven jaar (2023-2024; 2025-2026; 2027-2028 …) kan een zendingsjaar alleen in die academiejaren gevolgd worden.

Na je studie

Het zendingsjaar helpt je om vanuit christelijk perspectief op de uitdagingen van het werken in een andere cultuur te reflecteren. Onze afgestudeerden zijn uitgezonden naar landen dichtbij en ver weg, vaak met de hulp van zendingsorganisaties.

Als je na het zendingsjaar besluit om aan de ETF Leuven verder te studeren, krijg je volledige vrijstelling voor de opleidingsonderdelen in het programma die je al met goed resultaat afgelegd hebt.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer