Theologiejaar

Theologiejaar

Het theologiejaar is een kennismaking met theologie en godsdienstwetenschappen en geknipt voor mensen die een jaar apart willen zetten om theologie te studeren. Bijvoorbeeld: als je nog niet weet wat je wilt studeren of wat voor werk je wilt doen, een jaar ‘ in between jobs’, een sabbatical, …

De inhoud bestaat uit oriënterende opleidingsonderdelen in theologie en godsdienstwetenschappen en een aantal basisvakken wetenschappelijke studie uit het vakkenaanbod van de ETF. Daarnaast is er ruimte voor keuzevakken waardoor het programma op jouw wensen en noden kan worden afgestemd.

Naast het academische programma is er ook aandacht voor jou als persoon. Je wordt begeleid bij je studie en studiemogelijkheden door je mentor, en ook de studentenpastor is beschikbaar. Daarnaast kun je participeren in tal van activiteiten zoals de wekelijkse kapeldiensten, conferenties, spiritualiteitsavonden en andere studentenactiviteiten.

Toelating

Minimaal heb je als Vlaamse student een diploma secundair onderwijs. Als Nederlandse student heb je minstens een vooropleiding VWO of een propedeuse HBO gehaald.

Wanneer je in het kader van je aanmelding ook graag een gesprek wil aangaan, om samen te bekijken of deze opleiding aan de ETF voor jou de aangewezen keuze is kan je dit aanvragen.

Je wordt ingeschreven onder een creditcontract, zodat je achteraf creditbewijzen ontvangt (met ECTS) voor de opleidingsonderdelen die je afgelegd hebt. Het studieprogramma leidt dus niet tot een erkend diploma, maar alle opleidingsonderdelen behoren tot het reguliere, geaccrediteerde programma. Daarnaast ontvang je een certificaat van het ‘Theologiejaar’.

Studieoverzicht

De focus in dit studieprogramma ligt op introducerende vakken, voornamelijk uit het eerste bachelorjaar. De precieze invulling van de keuzevakken is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. In zoverre dit roostertechnisch mogelijk is, kan van onderstaand programma worden afgeweken.

Oriëntatie in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 37 stp.
Oriëntatie Oude Testament 4
Oriëntatie Nieuwe Testament 4
Oriëntatie Historische Theologie 4
Oriëntatie Systematische Theologie 4
Oriëntatie Praktische Theologie 4
Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Geschiedenis van de Westerse Wijsbegeerte 3
Hermeneutiek 3
Christelijke Spiritualiteit 3
Studie- en Onderzoeksmethoden 4
Keuzevakken

Je kunt kiezen uit de volgende vakken:

23 stp.
Inleiding Hebreeuws 7
Inleiding Grieks 7
Godsdienstige Ontwikkelingspsychologie 5
Inleiding in de Methodiek van de Bijbelexegese (in combinatie met Hebreeuws en Grieks) 4
Wetenschapsfilosofie 4
Inleiding Liturgiek 4
Gemeentepedagogiek** 4
Gemeenteopbouw* 4
Islam** 4
Jodendom* 4
Aziatische Religies* 3
Kerk, Cultuur en Samenleving** 3
Zendingsgeschiedenis en Actuele Ontwikkelingen** 3
Oecumenica, Evangelisatie en Dialoog* 3
Oude Testament 1 of Oude Testament 2 (indien voldoende kennis Hebreeuws) 4
Nieuwe Testament 1 of Nieuwe Testament 2 (indien voldoende kennis Grieks) 4
Ecclesiologie en Oecumene 5

* = vak wordt alleen aangeboden in academiejaren beginnend in een oneven jaar
*
* = vak wordt alleen aangeboden in academiejaren beginnend in een even jaar

In principe is het de bedoeling het programma van 60 studiepunten in 1 jaar te doen. In overleg is het mogelijk minder studiepunten op te nemen, bijvoorbeeld door het programma over twee jaar te verdelen.

Na je studie

Het Theologiejaar biedt je de kans om een jaar te proeven van theologie in al haar facetten. Besluit je na dit jaar verder te studeren aan de ETF, dan krijg je in het programma natuurlijk volledige vrijstelling voor de opleidingsonderdelen die je met goed resultaat afgelegd hebt.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.