Theologiejaar

Theologiejaar

Het theologiejaar is een kennismaking met theologie en religiewetenschappen en geknipt voor mensen die een jaar apart willen zetten om theologie te studeren. Bijvoorbeeld: als je nog niet weet wat je wilt studeren of wat voor werk je wilt doen, een jaar ‘in between jobs’, een sabbatical, …

De inhoud bestaat uit oriënterende opleidingsonderdelen in theologie en religiewetenschappen en een aantal basisvakken wetenschappelijke studie uit het vakkenaanbod van de ETF Leuven. Daarnaast is er ruimte voor keuzevakken waardoor het programma op jouw wensen en noden kan worden afgestemd.

Naast het academische programma is er ook aandacht voor jou als persoon. Je wordt begeleid bij je studie en studiemogelijkheden door je mentor, en ook de studentenpastor is beschikbaar. Daarnaast kun je participeren in tal van activiteiten zoals de wekelijkse kapeldiensten, conferenties, thema-avonden en andere studentenactiviteiten.

Toelating

Minimaal heb je als Vlaamse student een diploma secundair onderwijs. Als Nederlandse student heb je minstens een vooropleiding vwo of een propedeuse hbo gehaald.

Wanneer je in het kader van je aanmelding ook graag een gesprek wil aangaan, om samen te bekijken of deze opleiding aan de ETF voor jou de aangewezen keuze is kan je dit aanvragen.

Je wordt ingeschreven onder een creditcontract, zodat je achteraf creditbewijzen ontvangt (met ECTS) voor de opleidingsonderdelen die je afgelegd hebt. Het studieprogramma leidt dus niet tot een erkend diploma, maar alle opleidingsonderdelen behoren tot het reguliere, geaccrediteerde programma. Daarnaast ontvang je een certificaat van het theologiejaar.

Programma

De focus in dit studieprogramma ligt op introducerende vakken, voornamelijk uit het eerste bachelorjaar. De precieze invulling van de keuzevakken is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, van het aanbod in het lopende academiejaar en van eventuele volgtijdelijkheidsvereisten.

Het is een programma van 60 studiepunten dat in principe in 1 jaar wordt gevolgd.

Na je studie

Het theologiejaar biedt je de kans om een jaar te proeven van theologie in al haar facetten. Besluit je na dit jaar verder te studeren aan de ETF Leuven, dan krijg je in het programma natuurlijk volledige vrijstelling voor de opleidingsonderdelen die je met goed resultaat afgelegd hebt.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer