Specialisaties

De Engelstalige masteropleiding kent drie specialisaties (majors), parallel aan de drie onderzoekslijnen van de ETF Leuven.

Formative Sources

Deze major wordt hoofdzakelijk vormgegeven door de vakgroepen Oude en Nieuwe Testament. Een breed scala aan historische, literaire en taalkundige methoden wordt ingezet om de teksten te bevragen op hun zeggingskracht. De dynamiek waarmee Bijbelpassages niet alleen gebruik maken van hun eigen sociale en culturele achtergrond, maar daar ook kritisch en transformerend op inspreken, neemt hierbij een belangrijke plaats in. Juist zo licht immers op hoe de teksten niet alleen betrekking hebben op het spreken over God in de Bijbel als geheel, maar ook van betekenis zijn voor tal van hedendaagse vraagstukken. Na het afronden ben je diepgaand gevormd in een wetenschappelijk verantwoorde bestudering van de Bijbel en andere bronnen van de christelijke traditie.

Church, History and Theology

De specialisatie Church, History and Theology wordt hoofdzakelijk vormgegeven vanuit de vakgroepen Historische en Systematische Theologie. Deze major richt zich op de bestudering van theologische tradities. Hoe zijn ze gevormd én vernieuwd in de loop van de geschiedenis? Welke ontwikkelingen zijn bijzonder relevant vanuit oecumenisch perspectief? Ook hedendaagse filosofische en culturele ontwikkelingen en de dialoog met het postmodernisme is van belang. In deze major leer je vanuit een grondige kennis van de christelijke traditie je te bekwamen in een eigentijdse formulering van het christelijke geloof relevant in de context van samenlevingsvragen rond duurzaamheid, rechtvaardigheid en ethiek. Na het afronden van deze opleiding ben je goed in staat aan de huidige theologische discussies te participeren en ze relevant te maken voor kerk en maatschappij.

Religion, Church and Society

De specialisatie Religion, Church and Society wordt hoofdzakelijk vormgegeven vanuit de vakgroepen Praktische Theologie en Religiewetenschappen en Missiologie. De major daagt je uit om opvattingen over God en geloof in verschillende contexten van vandaag te bestuderen en ermee in constructieve dialoog te treden. Dat begint met inzicht krijgen in wat er in het kerkelijke en maatschappelijke veld eigenlijk gebeurt. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor theoretische en praktische aspecten van geloofsoverdracht en gemeenteopbouw, voor de uitdagingen van leiderschap en veranderende gezagsstructuren en voor het bestuderen van hedendaagse missiologische vraagstukken. Je kan zelf middels veld- of literatuuronderzoek begeleid zelfstandig op deze vragen reflecteren en je daarin verder bekwamen in het kader van je thesis. Je verwerft dus zo kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en/of een leidinggevende functie in een kerk, in organisaties of in de maatschappij.

De master in de theologie en de religiewetenschappen kan eenvoudig gecombineerd worden met de educatieve master in de godsdienst, ongeacht de specialisatie. Meer informatie hierover is te krijgen bij het academisch secretariaat.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer