Opbouw

Het academische masterprogramma in de theologie en de religiewetenschappen telt 120 studiepunten, evenredig verdeeld over twee jaar.

De gezamenlijke component (55 stp.) bevat opleidingsonderdelen uit de diverse vakgebieden met bijzondere aandacht voor de methodologie van onderzoek en exegese.

De drie specialisaties zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (50 stp). Elk van de specialisaties sluit af met een masterthesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een thesis colloquium. Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verbreding, verdere verdieping of een stage.

De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels. Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.

MA opbouw

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer