Opbouw

Het academische masterprogramma in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen telt 120 studiepunten, evenredig verdeeld over twee jaar.

De gezamenlijke component (35 stp.) bevat opleidingsonderdelen uit de diverse vakgebieden met bijzondere aandacht voor de methodologie van onderzoek en exegese.

De drie afstudeerrichtingen zetten elk in op verdieping in een specifiek werk- en onderzoeksgebied (70 stp). Elk van de afstudeerrichtingen sluit af met een thesis met een waarde van 30 studiepunten, inclusief een Thesis Colloquium. Daarnaast heb je ook minstens 15 studiepunten vrije keuzeruimte, die je kan inzetten voor verruiming of verdere verdieping.

De onderwijstaal in de masteropleiding is Engels. Je thesis (afstudeerscriptie) kan in het Engels, Nederlands, Frans of Duits geschreven worden.

MA opbouw

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.