Na je studie

De ETF staat in nauw contact met het werkveld en stelt haar onderwijs daar zo goed mogelijk op af. Als afgestudeerde heb je een diversiteit aan werkmogelijkheden, zowel binnen als buiten de kerkelijke context.

Onze alumni zijn voorgangers/predikanten, redacteurs, jongerenwerkers, docenten in het hoger onderwijs, zendelingen, pastoraal medewerkers, beleidsadviseurs en leidinggevenden bij (christelijke) organisaties.

Als je verder wil gaan in academisch onderzoek, biedt de ETF een internationale doctoraatsopleiding aan.

MA na je studie

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Erkenning Lerarenopleiding ETF door...

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric...

Lees meer