Na je studie

De ETF staat in nauw contact met het werkveld en stelt haar onderwijs daar zo goed mogelijk op af. Als afgestudeerde heb je een diversiteit aan werkmogelijkheden, zowel binnen als buiten de kerkelijke context.

Onze alumni zijn voorgangers/predikanten, redacteurs, jongerenwerkers, docenten in het hoger onderwijs, zendelingen, pastoraal medewerkers, beleidsadviseurs en leidinggevenden bij (christelijke) organisaties.

Als je verder wil gaan in academisch onderzoek, biedt de ETF een internationale doctoraatsopleiding aan.

MA na je studie

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.