Afstudeerrichtingen

De Engelstalige masteropleiding kent net als het Nederlandstalige bachelorprogramma drie afstudeerrichtingen.

Bible & Theology

Deze afstudeerrichting richt zich voornamelijk op de klassieke theologische disciplines: Oude Testament, Nieuwe Testament, Historische Theologie en Systematische Theologie. In deze richting heb je het meest uitgebreide vakkenaanbod en kan je je eventueel specialiseren in een van de disciplines.

Na het afronden van deze opleiding ben je goed in staat aan de huidige theologische discussies te participeren en ze relevant te maken voor kerk en maatschappij.

Church & Pastoral Ministries

De richting Church and Pastoral Ministries biedt bijzondere aandacht aan pastoraat en recente ontwikkelingen op het terrein van gemeenteopbouw, leiderschap en veranderende gezagsstructuren. Je verwerft kennis en competenties voor pastorale verantwoordelijkheden en een leidinggevende functie in kerk of maatschappij.

Veldonderzoek is een belangrijke component van deze afstudeerrichting. Het is mogelijk je daarin verder te bekwamen in het kader van je thesis.

Na afronding van deze afstudeerrichting kun je bijvoorbeeld aan de slag als eindverantwoordelijke van een pastoraal team, als predikant of voorganger in een gemeente of als geestelijk verzorger in diverse contexten.

Religion & Education

De afstudeerrichting Religion and Education daagt je uit om opvattingen over God en geloof in verschillende religies te bestuderen. Er is ook bijzondere aandacht voor theoretische en praktische aspecten van geloofsoverdracht en voor het bestuderen van hedendaagse missiologische vraagstukken.

Veldonderzoek is een belangrijke component van deze afstudeerrichting. Het is mogelijk je daarin verder te bekwamen in het kader van je thesis.

De beste combinatie van de master in de theologie en de religiewetenschappen met de educatieve master in de godsdienst is mogelijk binnen deze afstudeerrichting. Meer informatie hierover is te krijgen bij het academisch secretariaat.

Na je opleiding kun je leiding geven in (zendings)organisaties of in het diaconaat. Je kan je eveneens richten op het godsdienstonderwijs of op de vraagstukken van de multireligieuze samenleving.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer