Masteropleiding

Masteropleiding

De masteropleiding in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen bouwt op verdiepende wijze voort op de bacheloropleiding.

Het masterprogramma telt 120 studiepunten en duurt bij voltijdse studie twee jaar. De onderwijstaal is Engels. Naast Nederlandstalige studenten trekt de master daardoor ook andere Europese en internationale theologiestudenten.

Naast aandacht voor fundamentele en methodologische vragen, biedt de master een veelheid aan opleidingsonderdelen waarin op een specifiek thema ingezoomd wordt. Onderzoeksvaardigheden en de persoonlijke theologische ontwikkeling worden versterkt in werkcolleges en seminaries. Tegelijkertijd geeft het curriculum verschillende mogelijkheden om competenties voor een leidinggevende of pastorale functie te verwerven.

In je masterscriptie leer je in dialoog met andere wetenschappers een zelfstandige bijdrage te leveren aan het theologische onderzoek.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.