Masteropleiding

Masteropleiding

De masteropleiding in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen bouwt op verdiepende wijze voort op de bacheloropleiding.

Het masterprogramma telt 120 studiepunten en duurt bij voltijdse studie twee jaar. De onderwijstaal is Engels. Naast Nederlandstalige studenten trekt de master daardoor ook andere Europese en internationale theologiestudenten.

Naast aandacht voor fundamentele en methodologische vragen, biedt de master een veelheid aan opleidingsonderdelen waarin op een specifiek thema ingezoomd wordt. Onderzoeksvaardigheden en de persoonlijke theologische ontwikkeling worden versterkt in werkcolleges en seminaries. Tegelijkertijd geeft het curriculum verschillende mogelijkheden om competenties voor een leidinggevende of pastorale functie te verwerven.

In je masterscriptie leer je in dialoog met andere wetenschappers een zelfstandige bijdrage te leveren aan het theologische onderzoek.

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Erkenning Lerarenopleiding ETF door...

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric...

Lees meer