Studiedagen & Conferenties

Studiedagen & Conferenties

De ETF organiseert jaarlijks een paar conferenties en/of studiedagen over actuele thema’s voor kerken en christelijke organisaties. Het doel van deze conferenties is de deelnemers te helpen in het Bijbels en theologisch doordenken van hedendaagse vragen en knelpunten in kerk en samenleving.

Daarnaast vinden er regelmatig conferenties plaats met een wetenschappelijke insteek, vaak georganiseerd vanuit onze onderzoeksinstituten en in samenwerking met academische instellingen.

studiedagen2

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Erkenning Lerarenopleiding ETF door...

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric...

Lees meer