Studiedagen & Conferenties

Studiedagen & Conferenties

De ETF organiseert jaarlijks een paar conferenties en/of studiedagen over actuele thema’s voor kerken en christelijke organisaties. Het doel van deze conferenties is de deelnemers te helpen in het Bijbels en theologisch doordenken van hedendaagse vragen en knelpunten in kerk en samenleving.

Daarnaast vinden er regelmatig conferenties plaats met een wetenschappelijke insteek, vaak georganiseerd vanuit onze onderzoeksinstituten en in samenwerking met academische instellingen.

studiedagen2

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.