Levenslang leren

Levenslang leren

In het kader van ‘levenslang leren’ kan iedere geïnteresseerde, die aan de toelatingsvereisten voldoet, zich aanmelden om opleidingsonderdelen te volgen onder creditcontract. Onze opleidingsonderdelen bieden heel wat mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping. Ook krijg je behulpzame handvatten aangereikt om de praktijk met een andere blik te benaderen.

Ook de ETF Summer Colloquia zijn uitermate geschikt voor permanente educatie. Studenten en docenten van diverse kerkelijke achtergronden ontmoeten elkaar dan voor een intensieve studieweek aan de ETF Leuven. Doorheen het academiejaar zijn met name onze residentiële mastervakken aantrekkelijk, aangezien de colleges in blokken van één of twee weken worden aangeboden.

Voor predikanten en kerkelijk werkers

De ETF Summer Colloquia en geselecteerde mastervakken bieden predikanten en kerkelijke werkers een aantrekkelijke vorm van permanente educatie. Ook andere studiedagen of conferenties worden ingericht met specifieke aandacht voor wie in de kerkpraktijk staat. Een aantal studieactiviteiten leent zich ook uitstekend voor studieverlof onder eigen regie binnen de  PKN ‘Permanente Educatie’.

Voor alle geïnteresseerden

De meeste opleidingsonderdelen en studiedagen aan de ETF staan open voor alle geïnteresseerden, die zich willen professionaliseren in de werk- en/of de kerkpraktijk. In het bijzonder het Institute for Leadership and Social Ethics  stelt zich als doel om professionals, academici en studenten samen te brengen voor gezamenlijke reflectie.

Theologie als tweede studie

Heb je al een opleiding afgerond en ben je druk met je job, gezin, zorg … maar wil je toch graag een bijkomend diploma behalen? Kijk dan zeker of het ETF Open University progamma iets voor jou is. Een flexibele, deeltijdse variant van ons geaccrediteerde bachelor- en masterprogramma dat wordt aangeboden via blended learning. Ook een verkort bachelorprogramma kan via ETF Open University gevolgd worden.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer