Opbouw

De SLO neemt voltijds één academiejaar in beslag. Het programma brengt je de basiscompetenties bij, die elke beginnende leraar in het Vlaamse onderwijs onder de knie moet hebben.

De theoretische component (30 stp) kan volledig binnen de afstudeerrichting ‘Godsdienst en Onderwijs’ van je masteropleiding worden opgenomen. Je wordt voorbereid om de verschillende rollen van de leraar in het klas-, school- en onderwijsgebeuren te vervullen. De theoretische component bestaat uit zes vakken: vier verplichte onderwijsvakken en twee onderwijsgerelateerde vakken, die je uit een aanbod van acht vakken kan kiezen. De theoretische component geeft ook aandacht aan de praktijk door geïntegreerde oriëntatie- en observatiestages.

De praktijkcomponent (30 stp) van de lerarenopleiding kan aan de ETF gevolgd worden via een preservicetraining (stage) of een inservicetraining (LIO, leraar-in-opleiding). In de stage komen diverse praktijkgerichte onderwijsactiviteiten, voorzien van een supervisiekader, aan bod. Ben je al aan de slag als leerkracht PEGO, dan kan je onder strikte voorwaarden deze praktijkcomponent invullen met een inservicetraining, de leraar-in-opleidingsbaan (LIO-baan).

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Erkenning Lerarenopleiding ETF door...

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric...

Lees meer