Na je studie

De specifieke lerarenopleiding is de ideale voorbereiding om in het secundair onderwijs in Vlaanderen aan de slag te gaan als leerkracht protestants-evangelische godsdienstonderwijs.

Er is geen verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat recht geeft op automatische erkenning van het lerarendiploma in Nederland. De Europese richtlijnen geven echter aan dat er in principe gelijkberechtiging is voor wie gelijkwaardige en gelijkaardige diploma’s heeft. Erkenning van een Vlaams diploma lerarenopleiding in Nederland kan je aanvragen via DUO.

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.