Lerarenopleiding

Lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding (SLO) is een éénjarig programma dat leidt tot het diploma van leraar. De opleiding bestaat uit een theoretische component en een praktijkcomponent (stage) van elk 30 studiepunten.

De specifieke lerarenopleiding is gekoppeld aan de masteropleiding in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen. De theoretische component kan helemaal binnen de afstudeerrichting Godsdienst en Onderwijs worden geïntegreerd. Je kan dus aan de SLO beginnen tijdens je masteropleiding of je kan beide programma’s parallel of na elkaar volgen. Wettelijk gezien kan je je diploma van leraar echter nooit ontvangen voordat je het masterprogramma hebt afgerond.

Wanneer je je masterdiploma en je diploma van leraar hebt behaald, kan je in het hoger middelbaar onderwijs aan de slag als leerkracht protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (PEGO).

De ETF Leuven werkt momenteel aan de ontwikkeling van een educatieve master die leraren opleidt voor het protestants-evangelische godsdienstonderwijs (PEGO) op hoger secundair niveau (2e en 3e graad) in Vlaanderen. Deze opleiding zal per academiejaar 2021-2022 de huidige SLO vervangen.

De educatieve master bestaat uit inhoudelijke opleidingsonderdelen in het domein theologie en op het pedagogisch-didactisch terrein, en praktijkstages in het secundair onderwijs. Door middel van een thesistraject bekwaam je je ook in het doen van onderzoek. De inhoudelijke opleidingsonderdelen, stages en thesistraject zijn dusdanig parallel georganiseerd dat je als student  een actieve rol speelt in het leerproces.

De totale omvang van de educatieve master is 90 ECTS, exclusief 15 ECTS voorbereidend programma in de bachelorfase (oriënterende stage en inleiding in de vakdidactiek).

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.