Opbouw

Het ETF Open University programma werkt in principe met een modeltraject. Dit betekent dat je dertig studiepunten (30 ECTS) per jaar opneemt en de opleidingsonderdelen volgt die dat jaar worden aangeboden. Dit modeltraject leidt tot een bachelordiploma in zes jaar of een masterdiploma in vier jaar. Het opnemen van een groter (bijvoorbeeld voltijds) of kleiner studiepakket (met een minimum van 3 vakken per jaar) is bespreekbaar.

Toetsing gebeurt hoofdzakelijk door grotere of kleinere schrijfopdrachten en presentaties. Eventuele mondelinge of schriftelijke examens worden gepland op één moment in de examenperiodes in januari en juni en, indien nodig, augustus (herexamens).

Opbouw

Het bachelorprogramma wordt hoofdzakelijk in het Nederlands verzorgd. Tijdens de ontmoetingsdagen zal Engels regelmatig de voertaal zijn. Het masterprogramma via ETF OU is evenals het residentiële masterprogramma en het niet-residentiële doctoraatsprogramma internationaal georiënteerd. De vakken en lessen worden aangeboden in het Engels.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer