Toelating

Met een bachelordiploma in de theologie en de religiewetenschappen van de ETF Leuven kan je, als je het voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten gevolgd hebt, rechtstreeks instromen in de educatieve master in de godsdienst.

Heb je een bachelordiploma in de theologie en religiewetenschappen van om het even welke universitaire instelling dan kan je met een voorbereidend programma van 15 studiepunten (bachelorfase) instromen in de educatieve master in de godsdienst.

Met een masterdiploma in de theologie en de religiewetenschappen van een protestants-evangelische faculteit of een daarmee vergelijkbare opleiding kan je je aanmelden voor de verkorte educatieve master van 60 studiepunten.

Voor niet-Nederlandstalige studenten is kennisniveau C1 (Common European Framework of Reference) voor het Nederlands vereist.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer