Studieoverzicht

De educatieve master in de godsdienst bevat een leerlijn ‘domeinluik’ en een leerlijn ‘leraarluik’.

Het domeinluik bestaat uit vijf inhoudelijke opleidingsonderdelen (25 studiepunten).

Het leraarluik bestaat uit zes inhoudelijke opleidingsonderdelen (30 studiepunten) en twee stages (25 studiepunten). Het leraarluik bestaat in totaal uit 30 studiepunten praktijk: naast de stages zijn 5 studiepunten praktijkcomponent opgenomen in de inhoudelijke opleidingsonderdelen in de vorm van praktijkgerichte opdrachten.

Het thesistraject is voor het grootste deel gesitueerd in het domeinluik en voor een kleiner deel in het leraarluik en heeft een omvang van 25 studiepunten.

Curriculum verkorte traject

Met een masterdiploma in de theologie en de religiewetenschappen kan je de educatieve master in een verkort traject van 60 studiepunten halen. Het verkorte traject bestaat uit alle onderdelen van het leraarluik.

Leraarluik** Domeinluik
Vakdidactiek (bachelor) (5) Contemporary Issues in Christian Ethics (5)
Onderwijspsychologie (5) Living Together in Pluralistic Europe Today (5)**
Algemene didactiek (5)
Algemene onderwijskunde (5) Keuze voor 3 opleidingsonderdelen uit:
Godsdienstpedagogiek (5) Old Testament Theology (5)
Interconfessional Dialogue (5) New Testament Theology (5)*
Contemporary Islam and Christianity (5)
Stage I (bachelor) (10) The European Reformations (5)*
Stage II (15) Protestant Theological Systems (5)
Eastern Orthodoxy: Protestant Perspectives (5)*
Thesistraject**
Theological and Sociological Research Methodologies (5)
Thesis Colloquium (5)
Thesis (15)

Een beschrijving van elk opleidingsonderdeel vindt u in de studiegids onder “Informatie per opleidingsonderdeel”(§ 4).

* = vak wordt aangeboden in academiejaren beginnend in een oneven jaar
geen* = vak wordt aangeboden in academiejaren beginnend in een even jaar
** = vak wordt ieder academiejaar aangeboden

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer