Opbouw

De educatieve master in de godsdienst neemt voltijds anderhalf academiejaar in beslag. Het programma brengt je de basiscompetenties bij die elke beginnende leraar in het Vlaamse onderwijs onder de knie moet hebben.

Het programma heeft een graduele opbouw en bestaat uit een leraarluik (didactiek, pedagogiek, etc.) en domeinluik (theologie).

  • In de bachelorfase (voorbereidend programma) maak je kennis met de praktijk van het PEGO-onderwijs (oriënterende stage) en de vakdidactische beginselen (inleiding in de vakdidactiek).
  • In het eerste semester komen funderende opleidingsonderdelen in zowel het domein- als het leraarluik aan bod. Hierbij kan je je praktijkervaringen uit de oriënterende stage (bachelor) benutten. Ook bereid je je voor op het uitvoeren van onderzoek (eerste stap thesistraject).
  • In het tweede semester ga ja aan de slag met een uitgebreide stage. Daarnaast volg je enkele opleidingsonderdelen en krijg je zicht op mogelijke thema’s of vragen voor verder onderzoek (thesistraject).
  • In het laatste semester (tweede masterjaar) is er een verdiepingsfase. Naast enkele opleidingsonderdelen uit het domeinluik volgt hier het thesisonderzoek, ondersteund door een thesiscolloquium.

Doordat de praktijkstages en het thesistraject parallel aan de inhoudelijke opleidingsonderdelen zijn geprogrammeerd, stimuleren we jou een actieve rol te spelen in je leerproces: je kunt in de inhoudelijke opleidingsonderdelen  reflecteren op ervaringen uit je stage en je kunt een thema van jouw interesse uit de inhoudelijke opleidingsonderdelen verder uitwerken in je thesis.

 

 

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer