Na je studie

De educatieve master in de godsdienst is de ideale voorbereiding om in het secundair onderwijs in Vlaanderen aan de slag te gaan als leerkracht protestants-evangelische godsdienstonderwijs.

Er is geen verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat recht geeft op automatische erkenning van het lerarendiploma in Nederland. De Europese richtlijnen geven echter aan dat er in principe gelijkberechtiging is voor wie gelijkwaardige en gelijkaardige diploma’s heeft. Erkenning van een Vlaams diploma Educatieve master in de godsdienst in Nederland kan je aanvragen via DUO.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer