Educatieve master (M.Sc.)

Educatieve master (M.Sc.)

De educatieve master in de godsdienst leidt leraren op voor het protestants-evangelische godsdienstonderwijs (PEGO) op hoger secundair niveau (2e en 3e graad) in Vlaanderen.

De educatieve master bestaat uit inhoudelijke opleidingsonderdelen in het domein theologie en op het pedagogisch-didactisch terrein, en uit praktijkstages in het secundair onderwijs. Door middel van een thesistraject bekwaam je je in het doen van onderzoek. De inhoudelijke opleidingsonderdelen, stages en thesistraject zijn dusdanig parallel georganiseerd dat je als student een actieve rol speelt in het leerproces.

De totale omvang van de educatieve master is 90 studiepunten, exclusief 15 studiepunten voorbereidend programma in de bachelorfase (oriënterende stage en inleiding in de vakdidactiek).

De educatieve master leidt tot het diploma van master of science in de godsdienst.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer