Studieoverzicht

Het academische bachelorprogramma in de theologie en de religiewetenschappen telt 180 studiepunten verdeeld over drie jaar:

  • In totaal worden 116 studiepunten gezamenlijk gevolgd.
  • Ruim 50 studiepunten zijn gekoppeld aan een van de afstudeerrichtingen. Hieronder vallen ook de stage (12 punten) en de bachelorscriptie (8 punten).
  • De overige studiepunten zijn vrije keuzeruimte.
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3
 Gemeenschappelijk (60)  Gemeenschappelijk (36)  Gemeenschappelijk (20)
Studie- en Onderzoeksmethoden (4) Interdisciplinair college (4) Seminarie religie en spiritualiteit (4)
Geschiedenis v/d Westerse Wijsbegeerte (3) Oude Testament 1 (4) Oude Testament 2 (4)
Inleiding Hebreeuws (7) Nieuwe Testament 1 (4) Nieuwe Testament 2 (4)
Inleiding Grieks (7) Historische Theologie 1 (4) Historische Theologie 2 (4)
Hermeneutiek (3) Systematische Theologie 1 (Dogmatiek) (4) Systematische Theologie 2 (Dogmatiek) (4)
Inleiding i/d Methodiek v/d Bijbelexegese (4) Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie (4)
Oriëntatie Oude Testament (4) Kerkgesch. Nederlanden (Reformatie) (3)
Oriëntatie Nieuwe Testament (4) Wetenschapsfilosofie (4)
Oriëntatie Historische Theologie (4) Ecclesiologie en Oecumene (5)
Oriëntatie Systematische Theologie (4)
Oriëntatie Praktische Theologie (4) Bijbel en Theologie (26) Bijbel en Theologie (38)
Oriëntatie Godsdienstwetensch. en Missiol. (4) Seminarie Hebreeuws 1 (3) en 2 (3) Seminarie Hebreeuws 3 (3)
Godsdienstige Ontwikkelings-
psychologie (5)
Seminarie Grieks 1 (3) en 2 (3) Seminarie Grieks 3 (3)
Christelijke Spiritualiteit (3) Oude Testament in Context (4) Seminarie Bijbelwetenschappen (4)
Nieuwe Testament in Context (4) Seminarie Hist. of Syst. Theologie (4)
Keuzevakken (6) Bachelorscriptie (in afstudeerrichting) (8)
Stage (12)*
Keuzevakken (4)
Kerk en Pastoraat (24) Kerk en Pastoraat (40)
Gemeentepedagogiek (4) Gemeenteopbouw (4)
Inleiding Pastorale Theologie (4) Seminarie Praktische Theologie (4)
Inleiding Liturgiek (4) Inleiding Homiletiek (6)
Godsdienstsociologie: Theorie (3) Bachelorscriptie (in afstudeerrichting) (8)
Godsdienstsociologie: Praktijk (3) Stage (12)*
Kerkrecht: geschiedenis en actualiteit (3) Keuzevakken (6)
Keuzevakken (3)
Godsdienst en Onderwijs (24) Godsdienst en Onderwijs (40)
Jodendom (4) Islam (4)
Aziatische religies (3) Kerk, Cultuur en Samenleving (3)
Oecumenica, evangelisatie en dialoog (3) Zendingsgesch.en actuele ontwikkelingen (3)
Godsdienstsociologie: Theorie (3) Seminarie Godsdienstw. en Missiologie (4)
Godsdienstsociologie: Praktijk (3) Bachelorscriptie (in afstudeerrichting) (8)
Keuzevakken (8) Stage (12)*
Keuzevakken (6)

* Het is mogelijk om de stage te combineren met supervisie. In dit geval breidt de stage uit met 2 stp. en verminderen de keuzevakken met 2 stp.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer