Studieoverzicht

Het academische bachelorprogramma in de theologie en de religiewetenschappen telt 180 studiepunten verdeeld over drie jaar:

  • In totaal worden 135 studiepunten gezamenlijk gevolgd. Hiertoe behoort ook de stage (10 punten)
  • 30 studiepunten zijn gekoppeld aan een specialisatie. Hieronder valt ook de bachelorscriptie (10 punten).
  • De overige 15 studiepunten zijn vrije keuzeruimte.

 

Bachelor 1 Bachelor 2 & 3
Gemeenschappelijk (60) Gemeenschappelijk (75)
Studie- en onderzoeksmethoden (4) Oude Testament 1 (4) Oude Testament 2 (4)
Geschiedenis van de westerse wijsbegeerte (4) Nieuwe Testament 1 (4) Nieuwe Testament 2 (4)
Inleiding Hebreeuws (6) Historische theologie 1 (4) Historische theologie 2 (4)
Inleiding Grieks (6) Dogmatiek (5) Ecclesiologie en oecumene (5)
Hermeneutiek (4) Wetenschapsfilosofie (4) Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4)
Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4) Kerkgeschiedenis van de Lage Landen (3) Kerk en recht (4)
Oriëntatie Oude Testament (4) Godsdienstsociologie (4) Kerk als lerende gemeenschap (4)
Oriëntatie Nieuwe Testament (4) Jodendom (4) of Islam (4) Seminarie religie en spiritualiteit (4)
Oriëntatie historische theologie (4)   Stage (10)
Oriëntatie systematische theologie (4)
Oriëntatie praktische theologie (4)
Oriëntatie religiewetenschappen en missiologie (4)
Ontwikkelingspsychologie met bijzondere aandacht voor religie, spiritualiteit en zingeving (4)
Christelijke spiritualiteit (4)
  Specialisatie (30)
  Bijbel en Theologie Religie, Kerk en Samenleving
 
  Minimaal 1 van onderstaande:
  Seminarie historische en systematische theologie (4) Seminarie praktische theologie (4)
  Seminarie Bijbelwetenschappen (4) Seminarie religiewetenschappen en missiologie (4)
 
  Minimaal 3 van onderstaande:
  Seminarie Hebreeuws 1 (4) Homiletiek (5)
  Seminarie Hebreeuws 2 (4) Liturgiek (4)
  Seminarie Grieks 1 (4) Pastorale theologie (4)
  Seminarie Grieks 2 (4) Kerk, cultuur en samenleving (4)
  Seminarie Bijbeltalen (3) Zendingsgeschiedenis en actuele ontwikkelingen (3)
    Oecumenica, evangelisatie en dialoog (4)
 
  Minimaal 1 van onderstaande:
  Oude Testament in context (4) Jodendom (4) of Islam (4)
  Nieuwe Testament in context (4) Aziatische religies (3)
 
  Bachelorscriptie (10) Bachelorscriptie (10)
 
  Vrije keuzeruimte (15)

* Het is mogelijk om de stage te combineren met supervisie. In dit geval breidt de stage uit met 2 stp. en verminderen de keuzevakken met 2 stp.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer