Specialisaties

In de specialisatie Bijbel en Theologie is er ruime aandacht voor de bestudering van de klassieke theologische disciplines, waarbij het onderzoek van de Bijbel van groot belang is. De Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws komen in deze richting verdiepend aan bod. De Bijbelteksten worden bestudeerd in hun kritische en creatieve interactie met de cultuur waarin ze tot stand zijn gekomen en hun bevrijdende, transformerende boodschap ontdekken. Je leert verdiepend omgaan met bronnen uit de geschiedenis van het christendom en hedendaagse theologische discussies, en deze theologisch duiden in hun betekenis voor het heden aan de hand van en in kritische interactie met uiteenlopende methoden. Je krijgt zo niet alleen zicht op de breedte en diepte van het christendom en grip op de klassieke theologie, maar leert deze ook gebruiken met het oog op hedendaagse vraagstukken in kerk en samenleving.

De specialisatie Religie, Kerk en Samenleving reikt je kennis van zaken en vaardigheden aan die belangrijk zijn om later aan de slag te gaan in geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties of in maatschappelijke functies, in de westerse of een andere context. De opleiding nodigt uit tot het nadenken over de uitdagingen van geloof, kerk en religieuze praktijk in de hedendaagse samenleving. Samen met docenten en studenten reflecteer je op de plaats en rol van religie in de maatschappij en op kerkelijke praktijken zoals prediking, liturgie en pastoraat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel religiewetenschappelijke als christelijk-theologische inzichten en methodes. Na het afronden van de bachelor met deze specialisatie ben je geoefend in respectvolle, open dialoog in een diversiteit van contexten en ben je voorbereid om een masteropleiding in theologie en/of religiewetenschappen aan te vangen.

 

open dagen3

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer