Opbouw

Bachelor 1

Oriëntatiejaar

Bachelor 2/3

Gezamenlijke component
Specifieke vakken per specialisatie:
• Bijbel en Theologie
• Religie, Kerk en Samenleving
Vrije keuzeruimte

In het eerste jaar volg je alle vakken samen met de andere studenten. Het programma concentreert zich op de basismethoden van academische studie en onderzoek, oriënteringen in de zes vakgroepen, inleidingen in de Bijbeltalen en handvatten in de hermeneutiek. Aan het eind van het jaar kies je zelf de specialisatie waarop je in de komende twee jaar inzet.

In het tweede en derde jaar heb je nog steeds een stevige gezamenlijke component, die je verdieping geeft in algemene vakken. Daarnaast spits je toe op de thema’s van jouw interesse in één van de twee specialisaties: Bijbel en Theologie of Religie, Kerk en Samenleving. Welke richting je ook kiest, je hebt altijd 15 studiepunten beschikbaar voor keuzevakken, die je aan de ETF Leuven of elders kan volgen. Ook kan je deze 15 studiepunten gebruiken als voorbereidingsprogramma om door te stromen naar de educatieve masteropleiding (90 studiepunten).

In het derde jaar kan je praktijkervaring opdoen tijdens een stage in een beroepenveld van jouw keuze. Ook volg je seminarievakken en schrijf je een bachelorscriptie, waarin je de onderzoeksmethoden die je hebt geleerd toepast op een afgebakend theologisch of religiewetenschappelijk vraagstuk.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer