Na je studie

De meeste studenten zetten na de bacheloropleiding hun studie voort. Dat kan in het tweejarige masterprogramma aan de ETF, waar je verder kan gaan met de specialisatie van je keuze. Je kan ook makkelijk instromen in een andere opleiding, bijvoorbeeld een predikantsopleiding.

Sommige studenten kiezen na hun bacheloropleiding onmiddellijk voor de werkpraktijk. Ze gaan aan de slag als pastoraal of kerkelijk werker, (assistent) voorganger, godsdienstleerkracht of zendeling, meestal in lijn met hun afstudeerrichting.

BA na je studie

Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer

Erkenning Lerarenopleiding ETF door comité PEGO bevestigd

Erkenning Lerarenopleiding ETF door...

Vorige week werd aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven een erkenningsovereenkomst over de lerarenopleiding ondertekend door Eric...

Lees meer