Afstudeerrichtingen

In de afstudeerrichting Bijbel en Theologie is er ruime aandacht voor de bestudering van de klassieke theologische disciplines, waarbij het onderzoek van de bijbel van groot belang is. De bijbeltalen Grieks en Hebreeuws komen in deze richting verdiepend aan bod. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om wetenschappelijke discussies op het gebied van de theologie te volgen.

Kerk en Pastoraat legt de nadruk op het denken over de kerk en haar praktijk. Naast inzicht in werking, sociologie en pedagogiek van de kerkelijke context is er aandacht voor de reflectie op de kerkelijke praktijken van prediking, liturgie en pastoraat. Na het afronden van deze afstudeerrichting kan je theologische inzichten kritisch integreren in de kerkelijke praktijk.

In Godsdienst en Onderwijs worden maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt bestudeerd en wordt integratie in de onderwijscontext nagestreefd. Er is veel aandacht voor andere religies en de plaats van de kerk in diverse culturen. Na afronding kan je dialogeren met mensen met een andere religieuze overtuiging en hierover lesgeven.

open dagen3

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.