Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

12 mei 2021

Nieuwe educatieve master aan de ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven zal vanaf september 2021 een nieuwe masteropleiding aanbieden: de Educatieve Master of Science in de godsdienst. De educatieve master is o.a. gericht op de opleiding van leraren protestants-evangelische godsdienst in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Al vele jaren leidt de ETF Leuven leraren protestants-evangelische godsdienst op via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO). De nieuwe educatieve master in de godsdienst vervangt deze SLO. Daarnaast voorziet het programma ook in de behoefte om theologie te studeren in relatie tot educatieve contexten in kerk, onderwijs en samenleving. Een sterk punt aan de educatieve master van de ETF Leuven is dat hij internationaal georiënteerd is en niet is verbonden aan een specifieke kerk of denominatie.

Met de toevoeging van deze opleiding biedt de ETF Leuven vanaf academiejaar 2021-2022 twee masteropleidingen aan: de tweejarige masteropleiding in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Master of Arts, 120 studiepunten) en de educatieve master in de godsdienst (Master of Science) met een omvang van 90 studiepunten.

Rector prof. dr. Jos de Kock: “Met de introductie van de educatieve master in de godsdienst in het onderwijsaanbod en de lancering medio 2020 van het onderzoeksinstituut ISREYM (Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry) investeert de ETF Leuven in de verbinding van theologie met vraagstukken rond geloof en een nieuwe generatie.” Als godsdienstpedagoog en hoogleraar Praktische Theologie zal Jos de Kock zich inzetten voor een goede wisselwerking tussen de educatieve masteropleiding, het onderzoeksinstituut en actuele ontwikkelingen in het werkveld van onderwijs en kerkelijk jeugdwerk.

Decaan prof. dr. Andreas Beck: “Met het aanbieden van een volwaardige educatieve master willen wij als duurzame onderwijsinstelling op universitair niveau klaar staan voor de huidige en toekomstige uitdagingen rond de opleiding van leraren voor het godsdienstonderwijs in Vlaanderen en daarbuiten.”

Over de ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is een Vlaamse instelling voor academisch hoger onderwijs. Ze wordt gekenmerkt door een protestants-evangelische identiteit, denominatie overstijgende oriëntatie, internationaal karakter en combinatie van hooggekwalificeerd academisch werk en aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit. De faculteit telt momenteel 226 studenten.

Foto: Stapel diploma’s van de ETF Leuven – Fotograaf Daniëlle Knot

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer