Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

3 oktober 2020

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven. Verschillende sprekers belichten de uitdagingen van geloofsopvoeding in deze tijd en gaan met elkaar en de aanwezigen in gesprek. Onder hen zijn Evelien van Geel van het Evangelisch Jeugd Verbond, Erika Voskuil, inspecteur-adviseur voor PEGO en dominee Eleonora Hof (VPKB Ieper). Godsdienstpedagoog en hoogleraar Praktische Theologie aan de ETF Leuven Jos de Kock nam initiatief tot deze studiedag en leidt de studiedag in.

Soms is de ‘boodschap’ in de geloofsopvoeding het lastige verhaal. Dan weer is het proces van geloofsopvoeding een lastig verhaal in de ervaring van ouders of professionals. De ervaringen van kinderen en jongeren in het hier en nu kunnen behoorlijk haaks staan op de goede bedoelingen van opvoeders. Tegelijkertijd zijn er hoopvolle perspectieven te melden over geloofsopvoeding: mooie voorbeelden van inspirerend godsdienstonderwijs op school en aanstekelijk kinderwerk in kerken of geslaagde vormen van samenwerking met ouders met het oog op opgroeiende tieners.

De studieochtend over geloofsopvoeding vandaag is één van de eerste initiatieven van het recent opgerichte ISREYM aan de ETF Leuven: Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry. Dit onderzoeksinstituut is een initiatief van prof. dr. Jos de Kock en stelt zich ten doel om (a) het academisch onderzoek naar praktijken van godsdienstige vorming en praktijken van christelijk geinspireerd kinder- en jongerenwerk uit te bouwen en (b) “community learning” van professionals, professionele organisaties en wetenschappers op de thema’s godsdienstige vorming en kinder- en jongerenwerk te stimuleren.

Een belangrijk aandachtsveld van ISREYM is de protestants-evangelische beweging of context in vooral Vlaanderen en ook Nederland, maar het beperkt zich daar niet toe. Het onderzoek omvat ook vergelijkende studies waarin andere nationale contexten of andere religieuze of niet-religieuze contexten onderwerp van studie zijn. Met ISREYM zet prof. sr. Jos de Kock nadrukkelijk het praktisch theologisch onderzoek naar en de theologische bezinning op praktijken van Religious Education en Youth Ministry op de kaart aan de ETF Leuven. Daarbij wordt samengewerkt in diverse internationale verbanden en netwerken van specialisten op deze terreinen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer