Moreel onderscheiden in een tijd van complexe technologie

28 augustus 2018

Moreel onderscheiden in een tijd van complexe technologie

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 19–24 augustus 2019.

Inschrijven kan tot 1 juni 2019.

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden ons leven op steeds meer manieren. Meer dan het proces van het maken van gebruikstools, begint technologie de laatste tijd invloed uit te oefenen op hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Hoewel technologie ons veel gegeven heeft, presenteert het ons ook een morele ambivalentie die bijvoorbeeld tot uiting komt in de toepassing van nanotechnologie, genetisch gemodificeerd voedsel, kunstmatige intelligentie en robotica. Hoewel deze ambiguïteit niet nieuw is, hebben de huidige ontwikkelingen een grotere impact dan voorheen, wat van invloed is op onze perceptie van onszelf als mens, evenals op onze opvattingen over de maatschappij, waarden en waarheid.

Geconfronteerd met deze ambiguïteit moeten we daarom een christelijke morele kijk op technologische ontwikkelingen ontwikkelen. Deze cursus draagt daaraan bij door de belangrijkste kenmerken van de huidige technologische context te benadrukken en verschillende filosofische reflecties over technologie te overwegen, zoals geformuleerd door Hans Jonas, Jacques Ellul, Egbert Schuurman en Ian Barbour en anderen. Op basis hiervan zullen sleutelelementen voor een christelijke ethiek van technologie worden geïdentificeerd, met name door gebruik te maken van het begrip verantwoordelijkheid. Hiervoor zullen we een beroep doen op christelijke auteurs die theologische perspectieven bieden op verantwoordelijkheid, zoals onder anderen Dietrich Bonhoeffer en William Schweiker.

De cursus gaat niet uit van een achtergrond in technologie; de cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het denken over actuele kwesties in de filosofie en de ethiek van technologie vanuit een christelijk perspectief.

Steven van den Heuvel

 

 

Dr. STEVEN C. VAN DEN HEUVEL is postdoctoraal onderzoeker in de systematische theologie aan de ETF Leuven.

 

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2019 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer