“Mijn droom is om kerkleiders in Rwanda te helpen”

ETF-masterstudent Apollo (30), in 4 citaten:

“Vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen heb ik altijd de passie gehad de kerk te dienen. Na mijn eerste theologische scholing in Nederland ben ik naar Rwanda teruggegaan en heb ik daar gewerkt als onderwijzer en adviseur aan lokale kerkleiders.”

Theologie aan de ETF

“Ik heb voor het masterprogramma aan de ETF omdat er hier een combinatie is van hoogstaande academische kwaliteit en een sterke betrokkenheid met de kerkgemeenschap. Hoewel het overgrote deel mijn studie academisch is, wordt theologie hier nooit als een doel op zichzelf beschouwd. Theologie is een middel om God te kennen en te aanbidden. Theologie dient de kerk!”

Leiders toerusten

“Mijn droom is terug te gaan naar Rwanda en daar te helpen kerkleiders toe te rusten. Het merendeel van de kerkleiders heeft geen theologisch onderwijs gevolgd. Ze hebben een passie voor God en Zijn missie, maar missen de vaardigheden om de Bijbel goed te interpreteren en effectief te zijn in hun bediening. Mijn hoop en droom is deel te zijn van dit werk hen toe te rusten met de nodige vaardigheden om Gods werk in Rwanda te versterken.”

Gemeenschap

“De ETF-gemeenschap is heel levendig, met veel jonge studenten die een passie hebben voor God en Zijn kerk. Op de campus wonen betekent dat er altijd iemand is om mee te praten of mee te eten. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten, dat maakt het een warme omgeving. Daarnaast is de campus maar een paar minuten van Leuven – een stad die veel mogelijkheden geeft om je vrije tijd mee te vullen. Ik woon met veel plezier in Leuven!”

Ben jij ook gepassioneerd om de kerk te dienen? Je kunt je aanmelden voor ons masterprogramma tot 15 september! Meer informatie over het programma kun je hier vinden.