Prof. dr. Patrick Nullens
Education, degrees
 • 1995: Doctor in de godgeleerdheid (Dr. theol.) with “magna cum laude” (Ph.D. in theology) at the Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven)
 • 1993: Certificate of doctoral exams at ETF Leuven (cum laude) with major in Ethics and Dogmatic Theology; first minor: New Testament; second minor: homiletics.
 • 1986-1988: Licentiaat in de godgeleerdheid (M.Th.), ETF Leuven
 • 1986-1988: Graduate courses in Philosophy, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1986-1998: Graduate courses in Christian Education and Pastoral Theology, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Brussel
 • 1983-1986: Bachelor of Theology (kandidatuur), ETF Leuven
Academic positions and teaching experience
 • 2020-present: Founder and Chairman of the Institute of Leaderschip and Social Ethics (ILSE; research institute at ETF Leuven)
 • 2018-present: Theologian in Residence and teaching pastor at VEZ – Zwolle area, Netherlands
 • 2008-2020: Director of ILSE
 • 2007-2018: Rector of ETF Leuven
 • 2004-2005: Vice-Rector of ETF Leuven
 • 2003-2008: Adjunct Professor of Systematic Theology and New Testament at TCMI Institute, Vienna, Austria
 • 1998-present: Professor of Systematic Theology and Ethics, ETF Leuven
 • 1999-2004: Member of the Board of Trustees (curatorium) of the Freie Theologische Hochschule Giessen (formerly Freie Theologische Akademie, Giessen), Germany
 • 1998-2004: Rector of ETF Leuven
 • 1998-2007: Chairman of the Department of Systematic Theology and Ethics, ETF Leuven
 • 1996-1998: Member of the Academic Council and the International Senate of Trinity International University, Deerfield, IL
 • 1996-1998: Academic Dean of ETF Leuven
 • 1995-1996: Academic coordinator of the Extension Program of the B.Th. Program BIB.
 • 1991-1995: Lecturer in Systematic Theology (including History of Philosophy and Ethics) at the ETF
Academic memberships
 • Societas Ethica (Europe)
 • Society of Christian Ethics (USA)
 • Society for the Study of Christian Ethics
 • Nederlandse Studiegroep Theologische Ethiek – Dutch Society of Theological Ethics (part of The Netherlands School for Research in Practical Philosophy)
 • International Leadership Association (ILA)
 • Institut für Ethik & Werte (Germany)
Church ministry
 • 2018-: Theologian in Residence and Teaching Pastor of the Evangelical Church of Zwolle (VEZ), the Netherlands
 • 1995-1998: Board member of the Evangelical Alliance of Flanders (Belgium)
 • 1992-1997: President of the Free Evangelical Church of Flanders (member of IFFEC)
 • 1990-1995: Pastor of the Evangelical Free Church of Leuven
 • 1988-1990: Protestant Chaplain of the Belgian Air Force – Lieutenant, with military honors.
Selected Bibliography

Books

 • With Jermo van Nes and Steven C. van den Heuvel, eds. Relational Anthropology for Contemporary Economics: A Multidisciplinary Approach. Ethical Economy. Studies in Economic Ethics and Philosophy 61. Cham: Springer Open, 2022.
 • Hoop als kunst van verantwoord leiderschap. Antwerpen: Garant, 2021.
 • Leiden met een hart dat ziet. De bijdrage van ethisch leiderschap aan een menswaardige samenleving. Oratie als bijzonder hoogleraar UvH. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2021.
 • Onze Vader. Hoop voor Gods Wereld. Franeker: Van Wijnen, 2020.
 • With Steven C. van den Heuvel, and Angela Roothaan, eds. Theological Ethics and Moral Value Phenomena: The Experience of Values. London/New York: Routledge, 2018.
 • With Steven C. van den Heuvel, eds. Driven by Hope, Economics and Theology in Dialogue. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 6. Leuven: Peeters, 2018.
 • With Steven C. van den Heuvel, eds. The Challenges of Moral Leadership. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 2. Leuven: Peeters, 2016.
 • Zorgen voor een eigenwijze kudde. Een pastorale ethiek voor een missionaire kerk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • With Jack Barentsen, eds. Leadership, Innovation, and Spirituality. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 1. Leuven: Peeters, 2014.
 • Tien woorden van leven. Heerenveen: Jongbloed, 2013.
 • With Ronald T. Michener. The Matrix of Christian Ethics: Integrating Philosophy and Moral Theology in a Postmodern Context. Carlisle: Paternoster Publishing, 2010. (Romanian translation: În căutarea binelui – pietre de temelie pentru o etică creştină. Oradea/Bucureşti: Metanoia/Pleroma, 2013; Russian translation: Многомерная этика : нравственное богословие в контексте постмодернизма. Translated by Sergei Golovin. Kiev: Knigonosha, 2015.)
 • With Raymond Volgers. Tussen twee werelden Een kennismaking met de christelijke theologie. Almere: Coconut, 2010.
 • Verlangen naar het goede. Bouwstenen voor een christelijke ethiek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.
 • Editor of: Dicht bij de Bijbel: Feestbundel ter gelegenheid van het 75-Jarig jubileum van het Bijbelinstituut België, 1922-1997. Heverlee: Centrum voor Pastorale Counseling/Gideon, 1997.
 • Leven volgens gaia’s normen? De verhouding tussen God, mens en aarde en de implicaties voor ecologische ethiek. Ph.D. Dissertation Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 1995.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Ethisch leiderschap. Een hermeneutische opdracht in het Antropoceen.” Waardenwerk 93 (2023): 18–28.
 • With J. van den Berg and J. de Zwaan. “Verantwoord leiderschap in een stakeholder samenleving.” Waardenwerk 94/95 (2023): 137–48.
 • With Harry Hummels. “‘Other-wise’ Organizing. A Levinasian Approach to Agape in Work and Business Organisations.” Humanistic Management Journal 7 (2022): 211–32.
 • With Jermo van Nes. “Towards a Relational Anthropology Fostering an Economics of Human Flourishing.” In Relational Anthropology for Contemporary Economics: A Multidisciplinary Approach, edited by Jermo van Nes, Patrick Nullens, and Steven C. van den Heuvenl, 9–30. Ethical Economy: Studies in Economic Ethics and Philosophy 61. Cham: Springer Open, 2022.
 • With Jermo van Nes and Steven C. van den Heuvel. “Relational Anthropology for Contemporary Economics? Concluding Reflections.” In Relational Anthropology for Contemporary Economics: A Multidisciplinary Approach, edited by Jermo van Nes, Patrick Nullens, and Steven C. van den Heuvenl, 209–20. Ethical Economy: Studies in Economic Ethics and Philosophy 61. Cham: Springer Open, 2022.
 • With Steven C. van den Heuvel and Jermo van Nes. “Homo amans: Op zoek naar een bredere economische antropologie.” M&O: Tijdschrift voor Management en Organisatie 76, no. 1 (2022): 41–51.
 • With Harry Hummels, Matthew Lee, Renato Ruffini, and Jennifer Hancock. “The Future on Love and Business Organizing. An Agenda for Growth and Affirmation of People and the Environment (AGAPE).” Humanistic Management Journal 6 (2021): 329–53. https://doi.org/10.1007/s41463-021-00117-x.
 • With Geert Lorein, Aaldert Prins, and Jelle Creemers. “Belgium.” In World Christian Encyclopedia, edited by Todd Johnson and Gina Zurlo, 105-109. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.
 • “Leiden zonder filterbubbel, het moreel falen van leiders.” Radix 46, no. 4 (2020): 322–32.
 • “The Will to Serve: An Anthropological and Spiritual Foundation for Leadership.” In Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations and Business Applications, edited by Luk Bouckaert and Steven C. van den Heuvel, 3–28. Cham: Palgrave MacMillan, 2019.
 • “Luther and Bonhoeffer on the Social Ethical Meaning of Justification by Faith Alone.” International Review of Economics 66, no. 3 (2019): 277–91. https://doi.org/10.1007/s12232-018-0312-0.
 • “Eén in levenswandel? – Handvaten voor een gesprek over gevoelige ethische kwesties.” In Spirituele oecumene. Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, edited by Herman Speelman and Klaas van der Zwaag, 404–14. Apeldoorn: Labarum Academic, 2019.
 • “From Spirituality to Responsible Leadership: Ignatian Discernment and Theory-U.” In Leading in a VUCA-World. Integrating Leadership, Discernment and Spirituality, edited by Jacobus (Kobus) Kok and Steven C. van den Heuvel, 185–207. Contributions to Management Science. Cham: Springer, 2019.
 • With Steven C. van den Heuvel, and Angela Roothaan. “Introduction: The Experience of Values.” In Theological Ethics and Moral Value Phenomena: The Experience of Values, edited by Steven C. van den Heuvel, Patrick Nullens, and Angela Roothaan, 1–13. New York: Routledge, 2018.
 • “The Sentiments of the Heart and Protestant Ethics: A Constructive Dialogue between Paul Ramsey and Max Scheler.” In Theological Ethics and Moral Value Phenomena: The Experience of Values, edited by Steven C. van den Heuvel, Patrick Nullens, and Angela Roothaan, 31–48. New York: Routledge, 2018.
 • With Martijn Burger, Steven C. van den Heuvel, and Emma Pleeging. “Understanding and Measuring Hope: The Interdisciplinary Challenge of the Hope Barometer 1.0.” In Driven by Hope: Economics and Theology in Dialogue, edited by Steven C. van den Heuvel and Patrick Nullens, 3–19. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 6. Leuven: Peeters, 2018.
 • “Hope as the Prudent Art of Potentialities: Its Significance for a Christian Economics of Human Flourishing.” Philosophia Reformata 83 (2018): 1–23.
 • “Luther and Bonhoeffer on the Social Ethical Meaning of Justification by Faith Alone.” International Review of Economics 51 (2018): 1–15. https://doi.org/10.1007/s12232-018-0312-0.
 • “Schriftgezag op het speelveld van de hermeneutische ethiek.” In Luce Verbi – In die Skriflig 51, no. 3 (2017): a2138.
 • “Tegen de almacht van de algoritmen, een kritische bespreking van Harari’s Homo Deus.” Soφie, no. Oktober (2017): 43–47.
 • “‘Let Justice Roll Down Like Waters’: Ethical Leadership and Generating Justice in an Evil World.” In The Challenges of Moral Leadership, edited by Patrick Nullens and Steven C. van den Heuvel, 75–96. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 2. Leuven: Peeters, 2016.
 • “Economische deugden.” Economische Statistische Berichten, Dossier: Emoties als drijfveer – Geluk, Hoop & Liefde in de economie 101, no. 4742S (2016): 13–18.
 • With Martijn Burger, Steven C. van den Heuvel, and Emma Pleeging. “Hoop als drijfveer.” M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie 70, no. 3/4 (2016): 79–91.
 • “Het uitdrukken van onze hoop: de toekomst van onze samenleving vanuit theologisch perspectief.” Soφie 6, no. 4 (2016): 11–15.
 • “Theologie gaat over alles en is voor iedereen.” Soφie 6, no. 2 (2016).
 • “Het ware, goede en mooie: Een hermeneutische ethiek van verantwoordelijkheid geïnspireerd door Hans Georg Gadamers Waarheid en methode (1960/2014).” Radix 41, no. 2 (2015): 126–37.
 • “Leadership Spirituality as Participating in Christ, King, Prophet and Priest.” In Leadership, Innovation and Spirituality, edited by Patrick Nullens and Jack Barentsen, 99–118. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 1. Leuven: Peeters, 2014.
 • “The Ongoing Quest for a Christian View on Authentic Leadership.” In Leadership, Innovation and Spirituality, edited by Patrick Nullens and Jack Barentsen, 147–55. Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 1. Leuven: Peeters, 2014.
 • “Experiencing Values and Moral Conscience in the New Testament; An Engagement with Max Scheler’s Value Personalism.” In Christian Values vs. Contemporary Values, edited by Corneliu Constantineaunu, Georgeta Rata, and Patricia Runcan, 91–102. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2014.
 • “Slim omgaan met ethische dilemma’s: Een hermeneutisch model.” M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie 68, no. 5/6 (December 2014): 91–107.
 • With Ronald T. Michener. “Dutch Evangelical Trends and Their Significance:  A Critical Review Article.” European Journal of Theology 23, no. 2 (2014): 169–80.
 • “Theologia caritatis and the Moral Authority of Scripture: Approaching 2 Timothy 3:16-17 with a hermeneutic of love.” European Journal of Theology 22 (2013), 38-49.
 • “The Moral Authority of Scripture and the Hermeneutics of Love.” Evangelical Review of Theology 37 (2013), 227-240.
 • “Towards a Spirituality of Public Leadership: Engaging Dietrich Bonhoeffer.” International Journal of Public Theology 7 (2013), 91-113.
 • “Geen boodschap van mensen: evangelische protestanten en de centrale plaats van de Bijbel.” Collationes 43 (2013), 103-207.
 • “De kunst van het zien: een amicale bespreking van Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer 2.” Soteria 30/3 (2013), 52-56.
 • “Reformed Anthropology and Ecological Virtue Ethics.” In: Proceedings of the International Congress of Reformed and Presbyterian Churches (ICRefC): Celebrating the 100th Anniversary of the General Assembly of the Presbyterian Churchin Korea. Seoul, Korea: Congshin University Press, 2013.
 • “De goddelijke roeping van de overheid in de wereld van Mammon; over de actuele betekenis van art. 36 in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.” In: F. van der Pol (ed.). Geloofstaal trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis. Utrecht: Kok ten Have, 2013, 183-207.
 • Church and State in the Confessio Belgica.” In: P.J. Tomson e.a. (eds.). The Confessio Belgica at 450. Analecta Bruxellensia, 15. Maastricht: Shaker Media, 2012, 165-179.
 • “Value Personalism as a Lens to Read the Ten Commandments.” In: S. Riecker and J. Steinberg (eds.). Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Theologische Studien. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 311-323.
 • “Three paradigms to bridge the gap: Abraham Kuyper, Stanley Hauerwas and Dietrich Bonhoeffer.” In: Bram de Muynck, Pieter Vos & Johan Hegeman (eds.), Bridging the Gap. Connecting Christian Faith and Professional Practice. Proceedings of the European Iapche-Conference 2009, Sioux Centre: Dordt Press, 2011.
 • “Dietrich Bonhoeffer: a third way of Christian social engagement.” European Journal of Theology 20.1 (2011), 60-69.
 • “Bijbelgetrouw in leer en leven.” Tijdschrift voor Theologie 50 (2010), 401-415.
 • “Theologie ‘in de gezindheid van Christus.’ Een reflectie op het karakter van de theologie met behulp van de theodramatische methode.” Soteria 27/4 (2010).
 • “Het drievoudig ambt van Christus en geestelijk leiderschap in de vrije kerken.” In: Pieter Boersema e.a. (ed.). Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008, 37-57.
 • “Een katholieke gezindheid. De houding van John Wesley tegenover de Roomsen als model voor een evangelische dialoog.” Soteria 25/3 (2008), 22-31.
 • “The Problems with Christian Nationalism: A European Viewpoint.” The Christian Standard, January 7, 2007.
 • “Does God Know the Word ‘Perhaps’? A Dialogue With Open Theism.” The Christian Standard, November 11, 2006 (part 1); November 26, 2006 (part 2).
 • “Jesus’ love ethics and care for creation: a romantic distraction.” Paper presented November, 2003, Evangelical Theological Society (Atlanta, USA).
 • “Die Chicago-Erklärung zur Biblischen Irrtumslosigkeit (1978) und die akademische Freiheit europäischer evangelischer Theologie.” In: Helge Stadelmann (ed.) Liebe zum Wort. Das Bekenntnis zur Biblischen Irrtumslosigkeit als Ausdruck eines bibeltreuen Schriftverständnisses : zum Gespräch mit Heinzpeter Hempelmann. Nürnberg: VTR, 2002.
 • “An honourable remark.” Evangelikale Missiologie 18/1 (2002), 7-8.
 • “Eschatology and Secularized Thought.” In: Jochen Eber (ed.) Hope Does not Disappoint. Studies in Eschatology – Essays from Different Contexts. Wheaton, Ill.: World Evangelical Fellowship, Theological Commission 2001, 277-295.
 • “Geen overgave aan een neo-evangelicale bijbelopvatting – een conservatief standpunt.” Bijbel en Wetenschap, december 2001.
 • “De vier bronnen van de evangelische theologie en John Wesley: Bijbel, traditie, verstand en ervaring.” Soteria 18/2 (2001).
 • “Dicht bij de Bijbel.” In: Patrick Nullens (ed.). Dicht bij de Bijbel: Feestbundel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Bijbelinstituut België, 1922-1997. Heverlee: Centrum voor Pastorale Counseling/Gideon, 1997, 5-12.
 • “Het gebruik van de Schrift in de Ethische argumentatie.” In: Patrick Nullens (ed.). Dicht bij de Bijbel: Feestbundel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Bijbelinstituut België, 1922-1997. Heverlee: Centrum voor Pastorale Counseling/Gideon, 1997, 45-62.
 • “Wie durft de Bijbel preken?” In: Patrick Nullens (ed.). Dicht bij de Bijbel: Feestbundel ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Bijbelinstituut België, 1922-1997. Heverlee: Centrum voor Pastorale Counseling/Gideon, 1997, 189-208.
 • “Seven Reasons for Hope.” In: Hope for Europe, European Evangelical Alliance (WEF, 1997).
 • “Knielen voor moederaarde.” Bijbel en Wetenschap, maart/april 1997.