Prof. dr. Nico den Bok
Education, degrees
 • 1989-1996: Utrecht University, Ph.D.
 • 1978-1988: Utrecht University: Propaedeuse, Kandidaatsexamen, Kerkelijk Examen, Doctoraal Examen.
 • 1977-1978: Utrecht University: Vooropleiding Latijn en Grieks.
 • 1971-1977: Waalwijk, Athenaeum.
Academic positions and teaching experience
 • 2013-: Professor of Systematic Theology at the ETF Leuven.
 • 2011: Masterclass on Original Sin with Prof. Dr. K. Timpe (North-West Nazarene University U.S.A., at that time Templeton Research Fellow in Oxford) and dr . Guus Labooy.
 • 2010-2012: Professor in Systematic Theology at the Protestant Theological University, location Kampen.
 • 2004-2005: Course “Symboliek” at the Utrecht Theological Faculty, replacing Prof.  K. Zwanepol who fell ill.
 • 2003-2004: Course “Historical Theology” at the Evangelical Theological Faculty in Leuven.
 • 1991-1992: Courses Anthropology and Doctrine of God at the Zaterdagopleiding Theologie in Utrecht, replacing Prof. H. de Knijff and dr A. Vos resp.
 • 1985-1988: Teaching Assistent in the History of Philosophy at the Theological Faculty of the Rijksuniversiteit in Utrecht.
Membership and Offices in Learned Societies
 • 2000-2009: Co-founder and Secretary of the Stichting Utrechtse Studiedagen (yearly Conferences and Publications, see Bibliography)
 • 1990-: Research Group John Duns Scotus (chairman: Dr. H. Veldhuis, spiritus rector: Prof. Dr. A. Vos), affiliated with the Franciscaans Studiecentrum (FSC) Utrecht.
Selected Bibliography (since 1992)


Books

 • J.H. Gunning jr, Verzameld Werk, deel 3 (1856‐1903). Bezorgd door L. Mietus, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. N.W. den Bok en prof. dr. J. Muis. Zoetermeer, Boekencentrum, 2015.
 • J.H. Gunning jr, Verzameld Werk, deel 2 (1879-1905). Bezorgd door L. Mietus, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. N.W. den Bok en prof. dr. J. Muis. Zoetermeer, Boekencentrum, 2014.
 • J.H. Gunning jr, Verzameld Werk, deel 1 (856-1878), bezorgd door L. Mietus onder medeverantwoordelijkheid van dr. N.W. den Bok en prof. dr. J. Muis. Zoetermeer, Boekencentrum, 2012.
 • With Guus Labooy and Arend Roos, eds. Die alle verstand te boven gaat? Verantwoord geloof tussen dogmatisme en scepsis. Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting 3. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009.
 • With Guus Labooy, Arjan Plaisier, and Willem-Henri den Hartog, eds. Wie het zwaard opneemt. Klassiek-theologisch licht over een vreeswekkend thema. Utrechtse Cahiers 2. Zoetermeer: Boekencentrum, 2007.
 • With Arjan Plaisier e.a., eds. Om een persoonlijk God. Een aanzet tot bezinning in de gemeenten. Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting 1. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.
 • With Arjan Plaisier, eds. Bijna goddelijk gemaakt. Gedachten over de menselijke gerichtheid op God. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.
 • With AntoonVos, Henri Veldhuis, Eef Dekker, and Andreas J. Beck, eds. Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans. Aldershot: Ashgate, 2003.
 • With Guus Labooy, eds. Wat God bewoog mens te worden. Gedachten over de incarnatie. Zoetermeer: Boekencentrum, 2003.
 • Communicating the Most High. Person and Trinity in the theology of Richard of St.Victor (d. 1173): A Systematic Study. Bibliotheca Victorina VII. Paris/Turnhout: Brepols, 1996.
 • With Antoon Vos, Henri Veldhuis, Eef Dekker, and Andreas J. Beck. Johannes Duns Scotus: teksten over God en werkelijkheid. Sleutelteksten in Godsdienst en Theologie 17. Zoetermeer: Meinema, 1995.
 • With A. Vos, H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, en E. Dekker. Johannes Duns Scotus. Contingentie en vrijheid. Lectura I 39. Zoetermeer: Meinema, 1992.

Book Chapters

 • “From Triad to Trinity: Richard of St. Victor and the Renaissance of Twelfth and Twentieth Century Trinitarian Theology.” In Victorine Restoration: Essays on Hugh of St. Victor, Richard of St. Victor, and Thomas Gallus, edited by Robert J. Porwoll and David Allison Orsbon, 219–52. Cursor Mundi 39. Turnhout: Brepols, 2021.
 • “Peter Lombard.” In Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, edited by Karla Pollman and Willemien Otten, 1038–41. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 • “Iets of Iemand?” In 12 artikelen over God, edited by Bram Van de Beek, Margriet Van der Kooi-Dijkstra, Arjan Plaisier, and Herbert Wevers, 39–43. Geloven op goede gronden 1. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012.
 • “Satisfaktion und Liebe. Scotus über Anselms Cur deus homo.” In Einzigkeit und Liebe nach Johannes Duns Scotus. Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie vom 5.-8. November 2008 in Köln zum 700. Todestag von Johannes Duns Scotus, edited by Herbert Schneider, 69-80. Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für Franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität 29. Mönchengladbach: Kühlen, 2009.
 • “Geloven en weten: een tijdsbeeld.” In Die alle verstand te boven gaat? Verantwoord geloof tussen dogmatisme en scepsis, edited by Guus Labooy, Nico den Bok, and Arend Roos, 7-12. Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting 3. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009, met als bijlage: Het onderhoud van Pascal met De Saci (= Entretien de Pascal avec m. De Saci, vertaling N. den Bok).
 • “Is er iets van God zelf te weten?”, “Van God weten met hart en ziel en zinnen” en “God kennen vanuit de ervaring.” In Die alle verstand te boven gaat?, edited by G. Labooy, N. den Bok, and A. Roos, 45-61. Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting 3. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009.
 • “Postmoderne spiritualiteit. Een peiling bij ‘soloreligieuzen’.” In Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur, edited by Willem Lock, Pieter Beunder, Robert van Putten, Gert Weerheim, 153-162. (Lustrumbundel CSFR Rotterdam.) Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2009.
 • “Always working always resting: Jan van Ruusbroec, an Original Contribution to Western Trinitarian Theology”, in Pekka Kärkkäinen (ed.), Trinitarian Theology in the Medieval West, Helsinki: Luther-Agricola-Society, 2007 (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 61), 188-225.
 • “Rechtmatig geweld en christelijk geloof”, in: Nico den Bok, Guus Labooy, Arjan Plaisier, Willem-Henri den Hartog (red.), Wie het zwaard opneemt. Klassiek-theologisch licht over een vreeswekkend thema, Zoetermeer: Boekencentrum ( Utrechtse Cahiers 2), 2007, 37-42.
 • “Geweld en recht op zelfverdediging”, in: Nico den Bok, Guus Labooy, Arjan Plaisier, Willem-Henri den Hartog (red.), Wie het zwaard opneemt. Klassiek-theologisch licht over een vreeswekkend thema, Zoetermeer: Boekencentrum ( Utrechtse Cahiers 2), 2007, 31-36.
 • Chapters 6, 7, 8, and 9 in: Nico den Bok, Arjan Plaisier e.a. (red.), Om een persoonlijk God. Een aanzet tot bezinning in de gemeenten (Utrechtse Cahiers voor vorming en toerusting 1), Zoetermeer 2006,
 • “Tenminste iets”, in K. Biezeveld, Th. de Boer, M. de Vos, G. Dingemans e.a. (red.), In iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof (Leidse Lezingen 2006), Kampen 2006, 70-84.
 • “Is dan alles mogelijk? De dubbelzinnige expansie van het contingentiebesef na Duns Scotus”, in: A.J. Beck & H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 283-312.
 • “Eén ding is noodzakelijk. Duns Scotus en het volheidsbeginsel”, in:A.J. Beck & H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 225-281.
 • “Een liefde voor de eeuwigheid”, in: A.J. Beck & H. Veldhuis (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 111-132.
 • “Richard de Saint-Victor et la quête de l”individualité essentielle: La sagesse de daniélité“, in: Brigitte Miriam Bedos-Rezak, Dominique Iogna-Prat (eds.), L”individu au Moyen Age. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris 2005, 123-144 (en 327-332, noten).
 • “Onderscheiding van geesten. Een kleine dieptepeiling naar het mensbeeld in de spiritualiteit”, in: Nico den Bok & Arjan Plaisier (red.), Bijna goddelijk gemaakt. Gedachten over de menselijke gerichtheid op God, Zoetermeer 2005, 7-17.
 • “Een kleipotje van onschatbare waarde. Ruth Burrows als moderne getuige van het klassiek-christelijke mensbeeld” , in: Bijna goddelijk gemaakt (2005c), 250-286.
 • “Das Opfer der Person. Grund und Grenze der Selbstübergabe im Denken Hans Urs von Balthasars”, in H. Schneider (Hrsg.), Wie beeinflusst die Christusoffenbarung das franziskanische Verständnis der Person, Veröffentlichungen der Johannes Duns Scotus Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität 16, Kevelaer 2004, 100-148.
 • “De twee klassieke motiveringen van de menswording: Anselmus en Duns Scotus”, gevolgd door een vertaling van Scotus” Anselmus-bespreking, in: Nico den Bok en Guus Labooy (red.), Wat God bewoog mens te worden. Gedachten over de incarnatie, Zoetermeer 2003, 40-79.
 • “Apotheose oder Apokalypse des Personalen. Die Trinitätslehre Greshakes im Lichte der patristisch-mittelalterlichen Theologie”, in:  Herbert Schneider OFM (Hrsg.), Fons salutis Trinitas – Quell des Heils Dreifaltigkeit (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie Bd 14), Kevelaer 2002, 155-170.
 • “Ewiges Leben für eine liebevolle Tat. Duns Scotus über die Frage: Was ist der Grund dafür, dass ein Mensch selig wird?”, in: H. Schneider (Hrsg.), Johannes Duns Scotus: seine Spiritualität und Ethik, Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Scotus-Akademie 10, Kevelaer 2000, 39-49.
 • “Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag”, in: Postille 1999-2000 (preekschetsen voor beide dagen over twee Jozef-verhalen, Gen 42 en 50), Zoetermeer 1999, 217-223.
 • “Dwing ze om in te gaan”, in: A.Th. van Deursen (historicus), kardinaal Simonis (aartsbisschop), Bart Jan Spruijt (journalist), Rex Brico (journalist), Henk de Velde (zeezeiler) en Nico den Bok (theoloog), C.S. Lewis honderd jaar, Franeker 1998, 24-27.
 • “Prediker 11, Draaglijke lichtheid” en “Romeinen 12:1-8, Het ware offer aan God”, in: Nico den Bok, Pieter van Hoof, Bernard Fidder, Jacobine Geel en Auke van der Leij, De preek van het jaar (met een inleiding van Anne van der Meiden), Kampen 1997, 26-33, 72-75.
 • “Leer je ogen geloven. Over ruimtewerking in het platte vlak: een kunst­historische parallel van een theologie-historische these”, in: E. Dekker, M. C. Batenburg, D. H. J. Steenks e.a. (red.), Solidair en solide: In gesprek met H.W. de Knijff, Kampen 1997, 196-183.
 • “Scotus” theory of contingency from a (Post) Modern perspective: Some important developments of the notion of contingency after Duns Scotus”, in: L. Sileo (ed.), Via Scoti: Methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti. Atti del Congresso Scotistico Internazionale Roma 9-11 marzo 1993, Rome 1995.
 • “De zon en het aangezicht. Een terugblik op een Utrechts theoloog”, in: G. Klein, D. Steenks (red.), De waarheid is theocratisch: Bijdragen tot de waardering van de theologische nalatenschap van Arnold Albert van Ruler, Baarn 1995, 95-114.
 • “De richtlijn van liefde. Over liefde tot jezelf, de naaste en God”, in: H. Veldhuis (red.), Onrustig is ons hart: Mens-zijn in christelijk perspectief, Zoetermeer 1994, 44-66.
 • Harry Willemsen (red.), Woordenboek Filosofie , Assen/Maastricht 1992: een zestal trefwoorden op het gebied van godsdienstfilosofie en middeleeuwse wijsbegeerte ( “Analogie-beginsel, hypostase, l”Autre, Substantie, subsistentie, transcendentaal/transcendentalia”).

Articles in Journals

 • “’Yet in my flesh I will see God’: Robert Grosseteste on the Body’s Claim for Ultimate Happiness.” NTT Journal for Theology and the Study of Religion 74, no. 4 (2020): 337–52.
 • “Volk van God. Een misvatting in vervangingstheologie en in de verwerping ervan.” Tijdschrift voor Theologie 59, no. 1 (2019): 20–34.
 • “Wil, persoon en zelfbeperking. Een structuurverschil tussen christologie en pneumatologie.” Theologia Reformata 60, no. 2 (2017): 161–76.
 • “The Will as Key to Christology.” Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, no. 4 (2016): 292–304.
 • “Rome, uit de hemel gezien. Augustinus, het Romeinse rijk en het moderne Westen.” Sophie 6 (2016): 10–13.
 • “‘Breng in mij de liefde op orde’. Een peiling van protestants denken vanuit een augustijns idee.” Tijdschrift voor Theologie 56, no. 4 (2016): 334–350.
 • “Gunnings ethische theologie – een klassieke waardering”, in Theoblogie: Theologie voor vandaag, (2014).
 • “Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus. Een analyse van Ordinatio I 41”, Kerk en Theologie 65 (2014), 233-248.
 • “But you, who do you say I am?” The will as key to Christology, inaugural address at the Evangelical Theological Faculty, Leuven, 3 September 2013 (ook in Nederlandse vertaling: “Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?” De wil als sleutel tot de christologie. Oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Systematische Theologie aan de Evangelische Faculteit in Leuven op 3-9-13).
 • “Tussen vergeving en straf. Een verloren midden in het protestantse denken over Christus”, in Sophie 3 (2013), 32-35.
 • “Is ongeloof onzaligmakend? J.H. Gunning jr over een gevoelige, actuele vraag”, in: In de Waagschaal, 41 (2012), 315-317.
 • “Het huwelijk als citypastoraat. Tim Keller over Gods krachtigste hulp bij heiliging”, in: Tussenruimte. Oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie 2012 , 20-24.
 • “Barth on baptism. Concerning a crucial dimension of ecclesiology”, in Zeitschrift für Dialektische Theologie Supplement Series 5 (2011), 135-151.
 • “Give me one moment in time. Een argument om in het heden te leven”, in: Festus. Forum voor samenlevingsvragen, november 2011, 64-68.
 • Review of Bernardus van Clairvaux, Ommekeer. De omvormende kracht van Gods woord, Damon: Budel 2009, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62 (2011) 280-281.
 • Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, On Bigamy. Ordinatio IV distinction 33 q. 1 Latin text and English translation. 2010.
 • Kan zonde ongestraft blijven? Een systematische peiling naar de rechtvaardigheid van God in Christus, inaugural lecture (Kampen 25-6-“10), PThU: Leiden/Utrecht/Kampen 2010.
 • “Een geloof zonder prijs / heeft een prijs”, in: CVKoers, maart 2010, 64-65.
 • “Recht voor God staan. Een peiling naar een brandpunt van protestantse spiritualiteit”, in: Wapenveld 59 nr 6 (2009) 30-37.
 • “Vergeving voor vergeving. Shakespeare als klassiek schrijver en klassiek christelijk denken”, in: Liter. Christelijk Literair Tijdschrift 56 (2009) 33-47.
 • “God in de broeikas: een reactie op reacties”, in: Theologisch debat 6 (juni 2009) 32-34.
 • “Een ongemakkelijke goedheid. Theologische reflecties over global warming”, in: Theologisch Debat 6 (2009) 4-11.
 • “Een mens verloochent zijn wezen niet. De Knijff en Noordmans: van kritische naar ethische en klassieke theologie”, in: Kerk en Theologie 60 (2009) 21-36.
 • With M. Bac, A.J. Beck, K. Bom, E. Dekker, G. Labooy, H. Veldhuis, A. Vos: “More than just an individual. Scotus”s Concept of Person from the Christological Context of Lectura III 1”, in: Franciscan Studies 66 (2008), 169-196.
 • Vos, A., H. Veldhuis, G. Labooy, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, The possibility of the incarnation. Lectura distinction III question 1, Latin Text and English Translation.
 • “Klassieke theologie in verhouding tot (post)moderne wetenschap: een kleine peiling”, in: Bulletin voor charismatische theologie 61 (2008) 12-20.
 • “A most beautiful mind. A review of Richard Cross, Duns Scotus on God”, Discussion Note in: Ars Disputandi 7 (2007) par [1]-[21].
 • “Een schokgolf door de schepping. Theologische reflecties over de tsunami”, in Kerk en Theologie 57 (2006), 10-23.
 • With A.Vos, H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, A.J. Beck, J.M. Bac: “Duns in potency. The Dating of Scotus” Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility”, in: Medioevo Rivista di storia delle filosofia medievale XXX (2005), 41-68.
 • With Guus Labooy, “De logica van de liefde. Een eigentijdse gelijkenis bij Anselmus” verzoeningsleer”, Woord en Dienst 51 (30 maart 2002), 8-9.
 • “Wie geen waarheid vindt heeft niet goed gezocht. Over de fascinatie voor Augustinus in een postmoderne wereld”, Hervormd Nederland (13 juli 2002), 34-35, ook verschenen in: Profiel. Odd Fellowship Magizine voor Nederland en België 92 (dec 2002) 4, 16-17.
 • “Een sex-onvriendelijk geloof? Over de erfenis van Augustinus in de sexuele ethiek”, Kerk en Theologie 52 (2001), 239-255.
 • “Droeg Hij onze straf? Over een veelbetekenend zwijgen in Anselmus” verzoeningsleer”, Theologia Reformata 44 (2001), 5-30.
 • “Freedom in Regard to Opposite Acts and Objects in Scotus” Lectura I 39, §§ 45-54″, Vivarium 38 (2000), 243-254.
 • “Of hier de Allerhoogste hoorbaar is. Een oude speurtocht door nieuwe vertaalregels” (over het NBV), Kerk en Theologie 51 (2000), 24-35.
 • “Hoe God weer eer krijgt van zijn werk. Een studie in Anselmus als peiling van de verzoeningsleer”, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 53 (1999), 286-298.
 • “Geven om de ander. Scotus” visie op Gods liefde, verkiezing en menswording als moment in de geschiedenis van het volheidsbeginsel”, Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 60 (1999), 25-53.
 • “Van passie naar passie. Over activiteit en passiviteit in de liefde als stuwkracht in franciscaanse en victorijnse spiritualiteit” (over Richard van St.Victor”s De 4 gradibus violentae caritatis), Franciscaans Leven 82 (1999), 130-139.
 • “Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Over Kuitert en de kerkelijke Christus”, Kontekstueel. Tijdschrift voor gereformeerd belijden NU, 13 (1999), 38-41.
 • With Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker und A.J. Beck: “Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des Johannes Duns Scotus”, Wissenschaft und Weisheit 61 (1998), 99-136.
 • “Het verlangen leren vatten. Over C.S. Lewis als apologeet van het verlangen naar God”, Reveil (nov 1998), 22-24.
 • “Liefde op zoek naar een geliefde. Over persoon-zijn in Augustijns-franciscaanse zin, belicht vanuit christologie en verkiezingsleer”, Kerk en Theologie 49 (1998), 184-198.
 • “Mijn God! Waar bent U? Over de film Loch Ness als parabel van ontraadseling”, Bloknoot. Christelijk literair tijdschrift 6 (1997), 84-92.
 • “Gods medemenselijkheid. Terugblik op Bertus Aafjes” In den beginne en eenzelfde zinsverband van poëzie, filosofie en theologie”, Beweging 61 (1997), 115-118.
 • “Hoe onvergelijkbaar zijn God en ieder ding? Over Bertus Aafjes” In den beginne en eenzelfde zinsverband van poëzie, filosofie en theologie”, Beweging 61 (1997), 79-82.
 • “Schept Gods enigheid menselijke eenzaamheid? Over Bertus Aafjes” In den beginne en eenzelfde zoektocht van poëzie en theologie”, Beweging 61 (1997), 39-43.
 • “Werd de wijsvinger ooit met stomheid geslagen? Over Bertus Aafjes” In den beginne en eenzelfde zoektocht van poëzie en filosofie”, Beweging 61 (1997), 8-11.
 • “In balans. Prof. Dr. Hans de Knijff, bij de eerste verjaardag van zijn emeritaat”, Areopagus 1,2 (1997), 29-32.
 • “In de ruimte gezet: Een esthetisch-theologische analyse van Rublevs drieënigheidsikoon”, Kerk en Theologie 47 (1996), 181-199.
 • “Wat God wil volvoert Hij: Een systematische analyse van Augustinus” visie op Gods (verkiezende) wil in relatie tot de menselijke wilsvrijheid”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 49 (1995), 24-41.
 • “Over beminnenswaardigheid: Een reactie op Vincent Brümmers Liefde ” (over V. Brümmer, Liefde van God en mens, Kampen/Kapellen 1993), In de Waagschaal 24,11 (1995), 338-342.
 • “Zeg maar jij. Vroman herdenkt Achterberg”, Bloknoot. Christelijk Literair Tijdschrift 4,4 (1995), 19-31.
 • “Het opgegeven midden. Over Abel Herzbergs Drie rode rozen “, Bloknoot. Christelijk Literair Tijdschrift 4,1 (1995), 38-54.
 • “Het wezenlijke uit een wetenschap: Een oriëntatie in de systematiek van de klassieke theologie”, Kerk en Theologie 46 (1995), 39-59.
 • “Totum suscepit: Een christologische peiling aan de hand van Augustinus” visie op de voorbestemming van Christus en Zijn menselijke willen”, Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 56 (1995), 156-186.
 • “In vrijheid voorzien: Een systematisch-theologische analyse van Augustinus” teksten over voorkennis en wilsvrijheid”, Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 56 (1995), 40-60.
 • “Mank gaan aan het midden: Over Naam van Hans Andreus”, Bloknoot. Christelijk Literair Tijdschrift 3,2 (1994), 28-40.
 • “Het midden zoek. Over De Wetten van Connie Palmen”, Bloknoot. Christelijk Literair Tijdschrift 3,1 (1994), 36-50.
 • “Een visie die Bonda niet verkiest” (over: J. Bonda, Het ene doel van God: Een antwoord op de leer van de eeuwige straf, Baarn 1993) In de Waagschaal 23,1 (1994), 22-27.
 • With E. Dekker: “Eeuwigheid, tijd en alwetendheid: Een antwoord aan Marcel Sarot”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 48 (1994), 216-229.
 • “Gelukkig wie bestemd is tot geloof: Een systematisch-theologische analyse van Augustinus” verkiezingsleer in relatie tot de menselijke wilsvrijheid”, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 48 (1994), 191-204.
 • “Freedom of the will. A systematic and biographical sounding of Augustine”s thoughts on human willing”, in: Augustiniana. Tijdschrift voor de studie van st. Augustinus en de augustijnerorde 44 Facs.3-4 (1994), 237-270.
 • “Human and divine freedom in the theology of Bernard of Clairvaux. A systematic analysis”, in: Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 54 (1993), 271-295.
 • “Vrijgeven doet deugd. Wetzel over de augustijnse wilsvrijheid”, in: Jaarboek 1991-1992, Thomas Instituut Utrecht, Utrecht 1993, 135-174.
 • “Vrij zijn en zichzelf niet meester. Een systematische analyse van Augustinus” (latere) denken over wilsvrijheid”, in: Kerk en Theologie 44 (1993), 219-236.

Book Reviews

 • Review of Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology 3, by Harm Goris, Riemer Faber, Andreas J. Beck, and William den Boer. NTT Journal for Theology and the Study of Religion 75, no. 1 (2021): 136–37.
 • Review of: Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology, edited by Dolf te Velde. NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72, no. 2 (2018): 189–207. https://doi.org/10.5117/NTT2018.2.007.REVI.
 • Review of: Tot zonde gemaakt: De Engelse antinomiaanse controverse (1690-1700) over de toerekening van de zonden aan Christus, met bijzondere aandacht voor Herman Witsius, by G.A. van den Brink. NTT/Journal for Theology and the Study of Religion 71, no. 3 (2017): 296–97.
 • Review of: Athanasius van Alexandrië, Antonius. Onsterfelijke icoon van een monnik, Vertaling Vincent Hunnink, inleiding en annotatie Gerard Bartelink en Guerric Aerden, Damon, Budel 2013, in: Kerk en Theologie 65 (2014) 197.
 • Review of: Antoon Vos, Jezus. Zijn verhaal, Brevier uitgeverij, Kampen 2014, in: Kerk en Theologie 65 (2014) 196.
 • Review of: Aurelius Augustinus, Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament, Damon, Budel 2013, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (2014), 233-248.
 • Review of: Bernardus van Clairvaux, Apologie en: Voorschrift, vertaling Vincent Hunink, inleiding en annotaties Guerric Aerden OCS, serie: Middeleeuwse Monastieke Teksten 4 resp. 5, Damon: Budel 2013, in: Kerk en Theologie 64 (2013), 192-193.
 • Review of: Almatine Leene, Triniteit, antropologie, ecclesiologie, in Kerk en Theologie 64 (2013), 367-368.
 • Review of: Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de Bijbelse hermeneutiek, deel II: Van moderniteit naar postmoderniteit, VU University Press, Amsterdam 2013″, in: Kerk en Theologie 64 (2013) 285.
 • Review of: H.W. de Knijff, Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof, Zoetermeer: Boekencentrum 2013″, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67 (2013) 255-256.
 • Review of: René Munnik, Tijdmachines. Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur, Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2013″, in: Kerk en Theologie 64 (2013) 366-367.
 • “Seksualiteit in het eeuwige leven?”, review of chs. 6,7 and 8 of G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek. Een inleiding, Boekencentrum: Zoetermeer 2012, in: Nederlands Dagblad, bijlage 12 oktober 2012.
 • Review of: A.H. van Veluw, Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad, Heerenveen: Uitgeverij Groen 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012), 336-337.
 • Review of: Marilyn McCord Adams, Some later medieval theories of the Eucharist. Thomas Aquinas, Giles of Rome, Duns Scotus and William Ockham, Oxford University Press: Oxford 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012), 335-336.
 • Review of: Theo Boer, Heleen Maat, Alco Meesters en Jan Muis (red.), Van God gesproken. Over religieuze taal en relationele theologie. Opstellen aangeboden aan prof dr Luco van den Brom, Boekencentrum: Zoetermeer 2011, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 66 (2012) 180-181.
 • Review of: Klaas Spronk & Archibald van Wieringen (red.), De bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema”s, Meinema: Zoetermeer 2011, in Kerk en Theologie 63 (2012) 281-282.
 • Review of: P. Verbaan, Het geweten. De rehabilitatie van een theologisch begrip, Boekencentrum: Zoetermeer 2011, in: Kerk en Theologie 62 (2011), 395-396.
 • Review of: Jilles de Klerk, Onderbrekingen. Het begrip “metaforische waarheid” in de theologie van Eberhard Jüngel, Boekencentrum: Zoetermeer 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 65 (2011) 254-255.
 • Review of: Gordon Smith, Transforming Conversion. Rethinking the language and contours of Christian initiation, Grand Rapids 2010, in:Tussenruimte. Oecumenisch Tijdschrift voor interculturele theologie 2011.
 • Review of: Aelred of Rievaulx, Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde, Damon: Budel 2010, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62 (2011) 279-280.
 • Review of: Bernardus van Clairvaux, Ommekeer. De omvormende kracht van Gods woord, Damon: Budel 2009, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 62 (2011) 280-281.
 • Review of: D. te Velde, Paths beyond tracing out. The connection of method and content in the doctrine of God, examined in Reformed Orthodoxy, Karl Barth and the Utrecht School, Eburon: Delft 2010, 698 pp, in: Zeitschrift für dialektische Theologie Supplement Series 4 (2010) 223-226.
 • Review of: Howsare, Balthasar. A Guide for the Perplexed, forthcoming in: Journal of Reformed Theology 4 (2010)153-154.
 • Review of: Andreas J. Beck, Gisbertus Voetius (1589-1676): Sein Theologieverständnis und seine Gotteslehre, Göttingen 2007, in: Jahrbuch für Evangelikale Theologie 23 (2009), 322-324.
 • Review of: The Sentences of Peter Lombard in English translation”, in: Ars Disputandi [http://www.ArsDisputandi.org] 9 (2009), 145–148.
 • Review of: Edwin Chr. Van Driel, Incarnation anyway: Arguments for Supralapsarian Christology, Oxford 2008, in: The Journal of Religion 89 (2009) 612-613.
 • Review of: Gerard Visser: Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart, Amsterdam 2008″, in: Kerk en theologie 60 (2009) 275-276.
 • Review of: Herman Andriessen, Spiritualiteit en levensloop, Zoetermeer 2006, in: Kerk en Theologie 60 (2009) 94.
 • Review of: Coornhert, Synode over gewetensvrijheid, heruitgave verzorgd door J. Gruppelaar, J.C. Bedaux en G. Verwey, Amsterdam 2008, in: Kerk en Theologie 60 (2009) 86-87.
 • Review of: A.A. van Ruler, Verzameld Werk deel 3: God, schepping, mens, zonde, bezorgd door D. van Keulen, Boekencentrum: Zoetermeer 2009, in: Kerk en Theologie 60 (2009) 405-407.
 • Review of: W.M. Dekker, De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Turrettini en Jüngel, Zoetermeer 2008, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 392-393.
 • Review of: A.A. van Ruler, Verzameld Werk deel 2: Openbaring en Heilige Schrift, Zoetermeer 2008, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 391-392.
 • Review of: H. Miskotte, Preken (Verzameld Werk 13), Kampen 2008, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 390-391.
 • Review of: E. Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi a.o., De werking van de Heillige Geest in de  Europese cultuur en traditie, Kampen 2008, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 387-388.
 • Review of: R. Reeling Brouwer, Alex van Ligtren a.o. (eds.), Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest, Kampen 2006, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 387.
 • Review of: M.C. Mulder, A. Noordegraaf (eds.), Hoop voor Israël. Perspectieven uit Handelingen, Zoetermeer 2007, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 386-387.
 • Review of: C.J. den Heyer, Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van tegenspraak, Zoetermeer 2007, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 386.
 • Review of: A.A. van Ruler, Verzameld Werk, deel 1, Zoetermeer 2007, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 281-283.
 • Review of: M. Welker & M. Volf (eds.), Der Lebendige Gott als Trinität, Gütersloh 2006, in: Kerk en Theologie 59 (2008) 187-189.
 • “Wrestling with Modernity. Rowan Williams Sparring with Modern and Postmodern Theologians (Review of Williams” Wrestling with Angels, London 2007), Discussion Note in: Ars Disputandi http://www.ArsDisputandi.org 8 (2008) 98-109.
 • Review of: Peter Brown, Augustine of Hippo. A Biography. A New Edition with an Epilogue, Berkeley/Los Angeles 2000, in: Kerk en Theologie 57 (2006) 410-411.
 • Review of: Gijsbert van den Brink, Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap (Boekencentrum Essay), Zoetermeer 2007, in: Kerk en Theologie 57 (2006) 256-257.
 • Review of: Wil F.C.M. Derkse, Jan M. van der Lans, Stefan J.M. Waanders (eds.), Mgr. Adriaan H. van Luyn (pref.), In Quest of Humanity in a Globalising World. Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000, Leende 2000, in: Kerk en Theologie 54 (2003), 372.
 • Review of: J.C.M. van Winden, A.H. Smits e.a. (red.), Bonaventura, Breviloquium. De theologie in kort bestek , Band 1: Het scheppend beginsel , Assen 2000, in: Kerk en Theologie 54 (2003), 371-372.
 • Review of: Eugene Rogers Jr, Thomas Aquinas and Karl Barth: Sacred Doctrine and the Natural Knowledge of God, Notre Dame 1995, in: Zeitschrift für Dialektische Theologie 16 (2000), 104-105.
 • Review of: St. Waanders e.a. (red.), Ontmoetingen van geloof en wereld. Perspectieven op katholieke levensbeschouwing, Best 1999, in: Kerk en Theologie 49 (1999), 351.
 • Review of: John M. Rist, Augustine. Ancient Thought Baptised, Cambridge 1994, in: Kerk en Theologie 49 (1998), 256.
 • Review of: J.C.M. van Winden, A.H. Smits e.a., Bonaventura, Itinerarium. De weg die de geest naar God voert, Assen 1996″, in: Kerk en Theologie 49 (1998), 76-77.
 • Review of: D. Chantepie de la Saussaye (1818-1874), Verzameld Werk deel I (1852-1859), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 334-335.
 • Review of: C. van Sliedrecht, Calvijns opvolger Theodorus Beza: Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God, Leiden 1996, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 251-252.
 • Review of: Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD 200-1000, Oxford 1996 / Peter Brown, De opkomst van het christendom in Europa, vert. R. van der Helm, Nijkerk 1997, en Peter Brown, De opkomst van het christendom in Europa, Baarn 1997″, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 336-337.
 • Review of: A. van de Beek (red.), Lichtgeraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk, Nijkerk 1995, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 66-67.
 • Review of: Maria Burger, Personalität im Horizont absoluter Prädestination. Untersuchungen zur Christologie des Johannes Duns Scotus und ihrer Rezeption in modernen theologischen Ansätzen, Münster 1994 , in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 65-66.
 • Review of: H.C. van der Sar, Verborgen in eenvoud. De hermeneutische functie van de Godsleer in de theologie van K.H. Miskotte, Kampen 1995, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 168-169.
 • Review of: Jan van Zwieten (red.), Hugo van St.Victor , De drie dagen van het onzichtbare licht, Kampen / Kapellen 1996, in: Bijdragen 60 (1999), 237 resp. Nederlands Theologisch Tijdschrift 52 (1998), 61-62 .
 • Review of: C. van der Zwaard, Job, een man uit het land Utz, Gorinchem 1997, in: Bloknoot. Christelijk literair tijdschrift 6 (1997), 103-108.
 • Review of: “E. van der Sluis, Noordmans” vroege theologie: Inzet en breuklijnen in de eerste fase van zijn denken (diss.), Kampen 1993″, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49 (1995), 338-339.
 • Review of: “A. Musgrave, Alltagswissen und Skeptizismus, Tübingen 1993”, in: Kerk en Theologie 45 (1994), 159-160.
 • Review of: “M. Deckers-Dijs, Begeerte in bijbelse liefdespoëzie: Een semiotische analyse van het Hooglied, Kampen 1991”, in: Kerk en Theologie 45 (1994), 161-162.
 • Review of: “M. Smalbrugge, La nature trinitaire de l”intelligence augustinienne de la foi, Amsterdam 1988”, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 48 (1994), 73-74.
 • Review of: “J. M. Hasselaar en E. J. Beker: Wegen en kruispunten in de dogmatiek, deel V (Over kerk en eschatologie), Kampen 1990”, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 47 (1993), 253-254.
 • Review of: F. Schleiermacher, Over de religie. Redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters, Zoetermeer 1990, in: Kerk en theologie 43 (1992), 260-262.
 • Review of: H. Veldhuis, Een verzegeld boek. Natuur en genade in de theologie van J. G. Hamann, Sliedrecht 1991, in: Kerk en theologie 43 (1992), 243-248.