Prof. dr. Mart-Jan Paul
Education, degrees
 • 1995-1996: University of Nijmegen, Post-doctoral course
 • 1972-1988: University of Leiden; Bachelor 1976, Master 1981, church exam (Nederlandse Hervormde Kerk) 1982. Promotion in Old Testament in 1988
 • 1972: Graduation Christelijk Lyceum Voorburg
Academic positions and teaching experience
 • 2018-2019: Chairman of the Department of Old Testament at the ETF Leuven
 • 2014-present: Second director of the Theologische Hogeschool ‘Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk van Nederland (since 2015: first director)
 • 2002-present: Part-time professor of Old Testament at the ETF Leuven
 • 2001-present: Senior lecturer in Old Testament at the Christelijke Hogeschool Ede.
 • 1991-2005:  Parttime lecturer in Old Testament at the Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’.
 • 1979-1989: Lecturer in Old Testament and Hermeneutics at the Evangelische Hogeschool Amersfoort.
Membership and Offices in Learned Societies
 • Tyndale Fellowship for Biblical and Theological Research (Cambridge).
 • Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België
 • International Association for the Promotion of Christian Higher Education
 • Centre for Israel Studies, related with Ede Christian University
 • 1996-1999: Commissie Theologisch Wetenschappelijk Onderwijs van de Nederlandse Hervormde Kerk
Selected Bibliography

Books

 • With Walter Hilbrands, Hendrik J. Koorevaar, Siegbert Riecker, and Geert W. Lorein, eds. Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz. Giessen: Brunnen, 2023.
 • With Wim de Vries, Benno Zuiddam, and Jan van Meerten, eds. Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht. Apeldoorn: Labarum Academic, 2023.
 • With M. van Campen and Jan Hoek. Met het oog op Israël. Bezinning en Bijbelstudies. Apeldoorn: Labarum Academic, 2022.
 • With Jan Hoek. Een stem uit de hemel: Gods spreken in de Bijbel en onze tijd. Apeldoorn: Labarum Academic, 2021.
 • Struikelblokken: Veertig vragen bij het Oude Testament. 3rd ed. Apeldoorn: De Banier, 2021.
 • With Hendrik Koorevaar, eds. The Earth and the Land: Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards. Edition Israelogie 11. Berlin: Lang, 2018.
 • With Hendrik Koorevaar, eds. Богословие Ветхого Завета [Theologie des Alten Testaments]. Cherkassy: Colloquium, 2018.
 • With M. van Campen, Jan Hoek, eds. Als de Geest waait. Over het werk van de Heilige Geest in onze tijd. Heerenveen: Groen, 2018.
 • With M. van Campen, Jan Hoek, eds. Met het oog op het einde. Over de christelijke toekomstverwachting. Heerenveen: Groen, 2017.
 • Oorspronkelijk: Overwegingen bij schepping en evolutie. Apeldoorn: Labarum Academic, 2017.
 • With Hendrik Koorevaar, eds. Theologie des Alten Testaments. Die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel. Giessen: Brunnen, 2016.
 • With T. M. Hofman, eds. HSV-Studiebijbel. Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014.
 • With Hendrik Koorevaar, eds. Theologie van het Oude Testament: de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.
 • Het nieuwe verbond en de uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël. Baarn: Willem de Zwijgerstichting, 2013.
 • With Pieter Boersema, and Jan Hoek, eds. Gezag in Beweging: kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008.
 • With G. van den Brink, J.C. Bette, eds. Studiebijbel Oude Testament. 12 vols. Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek, 2004-2018.

Book Chapters

 • “Geschichte und Entstehung des Kanons.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 291–312. Giessen: Brunnen, 2023.
 • “Jona.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 886–97. Giessen: Brunnen, 2023.
 • With Hendrik J. Koorevaar. “Exodus – Levitikus – Numeri.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 505–78. Giessen: Brunnen, 2023.
 • With Hendrik J. Koorevaar. “Jesaja.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 808–43. Giessen: Brunnen, 2023.
 • With Herbert H. Klement and Hendrik J. Koorevaar. “Samuel.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 678–721. Giessen: Brunnen, 2023.
 • “The Word of God: Perspectives on Romans 3:2 in Light of the Old Testament.” In Let God be True: Perspectives on Romans 3, edited by Jacobus (Kobus) Kok, Jermo van Nes, and Jeremy D. Otten, 253–70. Gorgias Biblical Studies 73. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2023.
 • “De ene Schepper en de vele goden.” In Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, edited by Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam, and Jan van Meerten, 46–62. Apeldoorn: Labarum Academic, 2023.
 • With Hendrik J. Koorevaar. “De historiciteit van Genesis 1-11.” In Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, edited by Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam, and Jan van Meerten, 30–45. Apeldoorn: Labarum Academic, 2023.
 • “Circumcision of the Heart in Deuteronomy 30:6.” In The Vitality of Evangelical Theology: Celebrating ETF at 40, edited by Andreas J. Beck, Jos de Kock, and Steven C. van den Heuvel, 41–54. Leuven: Peeters, 2022.
 • “The New Covenant in the Context of the Book of Jeremiah.” In Covenant: A Vital Element of Reformed Theology – Biblical, Historical, and Systematic-Theological Perspectives, edited by Hans Burger, Gert Kwakkel, and Michael Mulder, 124–45. Studies in Reformed Theology 42. Leiden: Brill, 2022.
 • “Gaf God slechte wetten? Ezechiël 20:25-26.” In Vertalen is verrassen: Nieuwe vensters op Bijbelse teksten, edited by Cor Hoogerwerf, Mirjam van der Vorm-Croughs, and Matthijs de Jong, 309–20. Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2022.
 • “God’s Destruction of the Earth by the Flood (Genesis 6:13).” In Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on the Occasion of His 25th Jubilee as Professor of Old Testament Studies, edited by Jaap Dekker and Gert Kwakkel, 31–39. Amsterdamse Cahiers Supplement Series 16. Bergambacht: 2VM, 2018.
 • “De Heilige Geest en de vernieuwing van de schepping.” In Als de Geest waait. Over het werk van de Heilige Geest in onze tijd, edited by M. van Campen, Jan Hoek, and Mart-Jan Paul, 108–40. Heerenveen: Groen, 2018.
 • “Oral Tradition in the Old Testament and Judaism.” In Sola Scriptura. Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics, edited by Hans Burger, Arnold Huigen, and Eric Peels, 123–36. Studies in Reformed Theology 32. Leiden: Brill, 2017.
 • “Beloning van goede werken?” In Met het oog op het einde. Over de christelijke toekomstverwachting, edited by M. van Campen, Jan Hoek, and Mart-Jan Paul, 103–28. Heerenveen: Groen, 2017.
 • “Old Testament Exegesis and Biblical Theology from an Ede/Leuven Evangelical Perspective.” In The Present State of Old Testament Studies in the Low Countries. A Collection of Old Testament Studies Published on the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Oudtestamentisch Werkgezelschap, edited by Klaas Spronk, 210–27. Oudtestamentische Studien 69. Leiden: Brill, 2016.
 • “The Disturbing Experience of Eliphaz in Job 4: Divine or Demonic Manifestation?” In Goochem in Mokum. Papers on Biblical and Related Wisdom Read at the Fifteenth Joint Meeting of the Society of Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkgezelschap, Amsterdam, July 2012, edited by George J. Brooke and Pierre Van Hecke, 108–20. Oudtestamentische Studien 68. Leiden: Brill, 2016.
 • With Herbert Klement. “Gottes Wege: Sein Wille, seine Gebote und sein Gesetz.” In Theologie des Alten Testaments: die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel, edited by H. Koorevaar and M.-J. Paul, 147-179. Giessen: Brunnen, 2016.
 • “Der Besitz der Erde und das Land Kanaan.” In Theologie des Alten Testaments: die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel, edited by H. Koorevaar and M.-J. Paul, 271-300. Giessen: Brunnen, 2016.
 • “De plaats van Israël in Gods heilshandelen.” In Jan Hoek: Theoloog tussen preekstoel en leerstoel, edited by M. Van Campen and P.J. Vergunst, 78–88. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.
 • “Soziale Gewohnheiten und Bräuche der Erzväterzeit.” In Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israel, edited by Peter Van der Veen and Uwe Zerbst, 232–36. Holzgerlingen: Hänssler, 2013.
 • “Zephaniah, Prophet of the Day of YHWH”, in H.G.L. Peels & S.D. Snyman (ed.), The Lion Has Roared: Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament. Eugene: Pickwick (Wipf and Stock), 2012, 87-95.
 • “The Translation of Hebel in Ecclesiastes”, in S. Riecker & J. Steinberg (Hrsg.), Das Heilige Herz der Tora. Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 285-301.
 • “King Josiah’s Renewal of the Covenant (2 Kings 22-23)”, in C. Brekelmans & J. Lust (eds.), Pentateuchal and Deuteronomistic Studies. Leuven: Peeters, 1990, 269-276.
 • “Hilkiah and the Law (2 Kings 22) in the 17th and 18th Centuries: Some Influences on W.M.L. de Wette”, in N. Lohfink (Ed.), Das Deuteronomium. Leuven: Peeters, 1985, 9-12.

Journal Articles

 • “Recente visies op het leven na de dood in het Oude Testament.” Theologia Reformata 64, no. 4 (2021): 338–55.
 • “‘Ik zend u de profeet Elia’: de toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk”, Theologia Reformata 57 (2014): 22-39.
 • “De noodzaak van bevrijdingspastoraat in de christelijke gemeente”, Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie 68 (2011): 26-37.
 • “Sleutels tot het verstaan van Genesis 1-3”, Theologia Reformata 53 (2010): 301-17.
 • “Israëls omgang met vreemdelingen: van ban tot barmhartigheid”, Theologia Reformata 50 (2007): 361-79.
 • “The Identity of the Angel of the LORD”, Hiphil 4 (2007).
 • “Der archimedische Punkt der Pentateuchkritik – zur josianischen Datierung des Deuteronomiums”, Jahrbuch für evangelikale Theologie 20 (2006): 115-37.
 • “De blijvende relevantie van de oudtestamentische wetgeving”, Theologia Reformata 49 (2006): 38-60.
 • “Loofhuttenfeest of ‘der christenen sabbath’: hermeneutische en homiletische overwegingen bij Zacharia 14”, Theologia Reformata 40 (1997): 277-93.
 • “Genesis 4:17-24: a case-study in eisegesis”, Tyndale Bulletin 47 (1996): 143-62.
 • “Terug naar de toekomst: de uitleg van de oudtestamentische profetieën over Israël'” Theologia Reformata 35 (1992): 278-98.
 • “The Order of Melchizedek (Ps 110:4 and Heb 7:3)”, Westminster Theological Journal 49 (1987): 195-211.