Dr. Hans (Arie Johannes) van den Herik
Education, degrees
 • 2016: Ph.D., Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands
 • 1991: Drs. theol., Rijksuniversiteit Utrecht, the Netherlands
 • 1984: VWO-diploma (gymnasium), Scholengemeenschap Guido de Brès, Rotterdam, the Netherlands
Academic positions and teaching experience
 • 2020–: Guest Assistant Professor of Old Testament, ETF Leuven, Belgium
 • 2016–2019: External Lecturer in Old Testament, ETF Leuven, Belgium
 • 2018–: Affiliate Researcher at PThU, Amsterdam/Groningen, the Netherlands
Academic memberships
 • Societas Doctorum Ecclesiae (society of ministers with a PhD in the Protestant Church in the Netherlands)
 • Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België
Selected Bibliography


Books

 • Een woonplaats voor de Heilige: onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek. Apeldoorn: Labarum Academic, 2016.
 • Gereformeerd… en toch hervormd: een theologische en kerkelijke plaatsbepaling van ds. J.J. Knap Czn. (1867–1945). Bleskensgraaf: Blassekijn, 1999.

Book Chapters and Journal Articles

 • “Tussen letterlijkheid en vergeestelijking. Op zoek naar een congeniale en adequate interpretatie van de oudtestamentische heilsprofetie.” Theologia Reformata 64, no. 1 (2021): 9–25.
 • “Profetisch Licht bij Ezechiël.” In Profetisch Licht. Toekomst voor Israël en de Kerk, edited by Jan Hoek, 72–91. Heerenveen: Groen, 2013.
 • “Het Oude Testament in theologie en prediking” (3 articles), De Waarheidsvriend 2018.
 • “De betekenis van Ezra en Nehemia” (4 articles), De Waarheidsvriend 2017.
 • “Athanasius en de leer der verlossing” (6 articles), De Waarheidsvriend, 1999-2000.

Book Reviews

Academic Presentations

 • “The purpose of the Autobiographical Element in Ezekiel’s Prophecy, especially in Ezekiel 40-48.” Paper presented at the meeting of the Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, 6 June 2019.