Prof. dr. Geert W. Lorein
Education, degrees
 • 1997: doctoraat godgeleerdheid en godsdienstwetenschap (Dr. theol. / Ph.D.), Rijksuniversiteit Groningen
 • 1986-1988: certificates Avestan and Akkadian I, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1985-1986: diplôme d’études approfondies (DEA), Faculté Libre de Théologie Evangélique, Vaux-sur-Seine
 • 1983-1985: aggregatie (lager secundair onderwijs) protestants godsdienstonderricht, Bijbelinstituut-België Heverlee
 • 1982-1983: kandidatuur bijbelse filologie, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1977-1982: kandidatuur, licentie, aggregatie (hoger secundair onderwijs) klassieke filologie, Katholieke Universiteit Leuven
Academic positions and teaching experience
 • 2022-present: Teacher of Latin, Atheneum D’Hek, Landen
 • 2012-present: Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2005-2012: Associate Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2004-2005: Assistant Professor of Old Testament, ETF Leuven
 • 2003-2004: Lecturer in Old Testament, ETF Leuven
 • 1998-1999: Postdoc Targumproject, Theologische Universiteit Kampen Oudestraat
 • 1996-2003: Guest-Lecturer in Old Testament, Bijbelinstituut-België and ETF Leuven
 • 1995-2012: Teacher of Latin, Koninklijk Atheneum Landen
 • 1995-1996: Researcher section Ancient Near East, Katholieke Universiteit Leuven
 • 1989-1994: Teacher of Latin, Greek and Ancient Culture, various schools
 • 1986-1989: Lecturer Bijbelinstituut-België
 • 1983-1986: Guest-Lecturer Hebrew, Bijbelinstituut-België
 • 1981-1982: Teacher of Latin, Greek and Psychology, Koninklijk Atheneum Neerpelt
Academic memberships
 • 2022-present: NOSTER
 • 2020-present: Oudtestamentisch Werkgezelschap
 • 2017-present: Ex Oriente Lux
 • 2008-present: Fellowship of European Evangelical Theologians
 • 2006-present: Tyndale Fellowship
 • 1998-present: De Brug, commentary on the Old Testament,since 2001 editor-in-chief
 • 1992-2008: Studiegezelschap van Evangelische Oud- en Nieuwtestamentici (SEON)
 • 1993-2004: supervisor Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Church ministry
 • 2019-present: founding member אמונה
 • 2012-present: deputy-chairman Evadoc
 • 2012-2022: president Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België; co-president Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst
 • 2010-2012: Comité Protestants-Evangelisch GodsdienstOnderwijs
 • 1989-2011: Evangelisch Beraad 2002 (werkgroep Evangelische Alliantie Vlaanderen en Nederlandse Evangelische Alliantie), vanaf 1994 als voorzitter
 • 1983-present: founding member Vriendenkring Evangelische Studentengroepen / Ichtus Vlaanderen
 • 1980-…: founding member Evangelische Alliantie Vlaanderen
 • 1976-2020: Evangelisch JeugdVerbond, since 1996 as chief instructor
Selected Bibliography

Books

 • With Walter Hilbrands, Hendrik J. Koorevaar, Siegbert Riecker, and Mart-Jan Paul, eds. Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz. Giessen: Brunnen, 2023.
 • With W.H. Rose. Geschriften over de Perzische tijd. Daniel, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. Commentaarreeks op het Oude Testament De Brug XI. Heerenveen: Groen, 2010, 354 pp.
 • The Antichrist Theme in the Intertestamental Period. Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series XLIV. London/New York: T&T Clark, 2003 (2004 paperback edition), XIV + 283 pp.
 • Het thema van de Antichrist in de intertestamentaire periode, Ph.D. Dissertation Rijksuniversiteit Groningen, 19 VI 1997, 562 pp.

Journal Articles and Book Chapters

 • “Spätmittelalter, Reformation und Aufklärung.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 42–49. Giessen: Brunnen, 2023.
 • “Das Ineinander von Geschichte, Text und Theologie.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 57–71. Giessen: Brunnen, 2023.
 • “Esther.” In Einleitung in das Alte Testament. Ein historisch-kanonischer Ansatz, edited by Walter Hilbrands and Hendrik J. Koorevaar, 1161–74. Giessen: Brunnen, 2023.
 • “Lang leve het schoolpact! Als je op school vér wilt komen, dan moeten er levensbeschouwelijke vakken worden gegeven door leerkrachten van die levensbeschouwingen.” Collationes 53, no. 4 (2023): 479–95.
 • “Different Currents in Israel and Beyond: Knowing God in the Intertestamental Period.” In On Knowing God: Interdisciplinary Theological Perspectives, edited by Jacobus Kok, Martin Webber, and Jeremy Otten, 123‒79. Gorgias Studies in Early Christianity and Patristics 80. Piscataway, NJ: Gorgias, 2022.
 • “Knowing God in the Intertestamental Period.” In The Vitality of Evangelical Theology, edited by Andreas J. Beck, Jos de Kock, and Steven C. van den Heuvel, 25–39. Leuven: Peeters, 2022.
 • “Fidus Interpres: The Translation of Biblical Hebrew Prose.” In Off the Beaten Path: A Festschrift in Honor of Gie Vleugels, edited by Jacobus (Kobus) Kok and Martin Webber, 14–29. Beiträge zum Verstehen der Bibel / Contributions to Understanding the Bible 48. Zürich: LIT Verlag, 2021.
 • “Nehemia 3. Individueel engagement ter afscherming van Jeruzalem.” In Ezra & Nehemia, edited by Joep Dubbink, 69–82. Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 34. Amsterdam: Societas Hebraica Amstelodamensis, 2021.
 • “The Relationship of Believers to Society: Different Approaches in the Earliest Interpretations of the Old Testament.” European Journal of Theology 30, no. 2 (2021): 248–74.
 • With Jelle Creemers, Aaldert Prins, and Patrick Nullens. “Belgium.” In World Christian Encyclopedia, edited by Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, 105-109. 3rd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.
 • “‘Religion never stands above the law’. The relation between the state and faith groups as illustrated in Belgium”. International Journal for Religious Freedom 13 (2020), 11-20.
 • “Het beroepsgeheim van predikanten in België.” Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid X/3 (2019), 5-16.
 • “The Land in a Time of Exile: Promises and Duties.” In The Earth and the Land. Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 249–73. Edition Israelogie 11. Berlin: Lang, 2018.
 • “Между Ветхим и Новым Заветами.” In Богословие Ветхого Завета, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 415–48. Cherkasy: Colloquium, 2018.
 • “David’s Strengths and Weaknesses in the Targum of the Psalms.” In Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim Surroundings, edited by Klaas Spronk and Eveline van Staalduine-Sulman, 83–103. Studia Semitica Neerlandica 69. Leiden: Brill, 2018.
 • “Entwicklungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament.” In Theologie des Alten Testaments: die bleibende Botschaft der hebräischen Bibel, edited by Hendrik J. Koorevaar and Mart-Jan Paul, 301–23. Giessen: Brunnen, 2016.
 • “De opbouw en functie van het Hebreeuwse proza.” In: M.J. Paul and T.M. Hofman (eds.). HSV-Studiebijbel. Heerenveen: Jongbloed, 2014, 2392-2394.
 • “The Latin Versions of the Old Testament from Jerome to the Editio Clementina.” In: A. Houtman, E. van Staalduine-Sulman and H.-M. Kirn (eds.). A Jewish Targum in a Christian World. Jewish and Christian Perspectives XXVII. Leiden: Brill, 2014, 125-145.
 • With E. van Staalduine-Sulman. “Songs of David.” In: R. Bauckham, J.R. Davila and A. Panayotov (eds.). Old Testament Pseudepigrapha. More Noncanonical Scriptures. Grand Rapids: Eerdmans, 2013, 257-271.
 • “Ontwikkelingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament.” In: H. Koorevaar and M.-J. Paul (eds.). Theologie van het Oude Testament: de blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013, 360-386.
 • “The Holy Spirit at Qumran”. In: D.G. Firth and P.D. Wegner (eds.). Presence, Power and Promise. The Role of the Spirit of God in the Old Testament. Nottingham: Apollos, 2011, 371-395.
 • “Dealing with Scripture and Circumstances in Nehemiah 9-10”. In: S. Riecker and J. Steinberg (eds.). Das heilige Herz der Tora: Festschrift für Hendrik Koorevaar zu seinem 65. Geburtstag. Theologische Studien. Aachen: Shaker Verlag, 2011, 61-77.
 • “Algemene inleiding”. In: Geschriften over de Perzische tijd. Daniel, Ezra-Nehemia, Esther, Haggai, Zacharia, Maleachi. Commentaarreeks op het Oude Testament De Brug XI. Heerenveen: Groen, 2010, 11-18.
 • “Daniel”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 19-92.
 • “Ezra-Nehemia”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 93-189.
 • “Esther”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 191-230.
 • “Haggai”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 231-246.
 • “Maleachi”. In: Lorein – Rose, Geschriften over de Perzische tijd, 331-354.
 • With E. van Staalduine-Sulman. “CšD II, 4 – IV, 9. A Song of David for Each Day”. Henoch XXXI (2009), 387-410.
 • “De verhouding tussen aannemer en bewoners tijdens verbouwingswerken. Leiders en gemeenschap in Ezra 7 – Nehemia 13”. In: P. Boersema e.a. (eds.). Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en context. Heerenveen: Protestantse Pers, 2008, 144-157.
 • With E. van Staalduine Sulman. “A Song of David for Each Day. The Provenance of the Songs of David”. Revue de Qumrân XXII / 85 (2005), 33-59.
 • “מלכותא in the Targum of the Prophets”. Aramaic Studies III (2005), 15-42.
 • “The Antichrist in the Fathers and their Exegetical Basis“. Sacris erudiri XLII (2003), 5-60.
 • “Some Aspects of the Life and Death of Antiochus IV Epiphanes. A New Presentation of Old Viewpoints”. Ancient Society XXXI (2001), 161-174.
 • “4Q448: Een gebed tegen Jonathan de Makkabeeër”. Nederlands Theologisch Tijdschrift LIII (1999), 265-273.
 • “Pethor, dat aan de Rivier ligt (Num.22:5a)”. Soteria XIV 1 (1997), 63-71.