Dr. Bart Wallet
Education, degrees
 • 2012: University of Amsterdam, Hebrew, Aramaic and Jewish Studies, Ph.D.
 • 2005: Hebrew University Jerusalem, The International Center for University Teaching of Jewish Civilization, Hebrew Proficiency for University Teachers of Jewish Studies – Reading Academic Hebrew Texts, certificate
 • 1996-2002: University of Amsterdam, History, MA (drs.), cum laude
 • 1997-2002: University of Amsterdam, Hebrew, Aramaic and Jewish Studies
Academic positions and teaching experience
 • 2018-present: Assistant Professor of Political History, VU University Amsterdam
 • 2018-present: Director of Historical Documentation Center, VU University Amsterdam
 • 2016-present: lecturer in Jewish Studies, Department of Middle Eastern Studies, University of Amsterdam
 • 2015-2017: Research Coordinator in Modern Religious History, Historical Documentation Center, Faculty of Humanities, VU University Amsterdam
 • 2014 (September-December): Acting Director of Historical Documentation Center, Faculty of Theology and Religious Studies, VU University Amsterdam
 • 2013-present: Research Coordinator in Modern Religious History, Historical Documentation Center, Faculty of Theology and Religious Studies, Free University Amsterdam
 • 2013: Lecturer in Judaism, Department of Religious Studies, University of Amsterdam
 • 2012-present: Assistant Professor of Contemporary Jewish Studies, Department of Religious Studies and Missiology, ETF Leuven
 • 2012: Lecturer in Academic Studies, Department of Arabic, University of Amsterdam
 • 2011-2012: Lecturer in Judaism, Department of Religious Studies and Missiology, ETF Leuven
 • 2011-2013: Postdoctoral Fellow, NWO program “Dynamics of Memory”, Department of Media Studies, University of Amsterdam
 • 2008-2010: Researcher in Contemporary Dutch Jewish History, Jewish Historical Museum Amsterdam
 • 2007-present: Lecturer in Jewish History, Reform Rabbinic Seminary Levisson Institute Amsterdam
 • 2006-2010: Guest Researcher, Department of Hebrew, Aramaic and Jewish Studies, University of Amsterdam
 • 2006-2009: Lecturer in Academic Studies, Department of Systematic Theology, ETF Leuven
 • 2005-2010: Lecturer in Jewish History, History Department, Katholieke Universiteit Leuven
 • 2002-2006: Research Assistant (aio), Department of Hebrew, Aramaic and Jewish Studies, University of Amsterdam
Membership and Offices in Learned Societies
 • 2017-present: Member of the European Association of Jewish Studies
 • 2014-present: Senior Member NOSTER, Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion
 • 2013-present: Commission for the History and Culture of Dutch Jewry (associated with the Royal Dutch Academy of Sciences)
 • 2005-present: World Union of Jewish Studies
 • 2002-present: Co-Secretary (since 2010), Dutch Association for Jewish Studies
Selected Bibliography


Books

 • With Julie-Marthe Cohen, eds. Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur. Zuthpen: Walburg Pers, 2018.
 • With L. F. Groenendijk, and G. C. den Hertog. Wat zal er van dit kind worden? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt. Apeldoorn: De Banier, 2018.
 • With Wim Berkelaar, and Hans Seijlhouwer, eds. Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017. Donum 18. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018.
 • With Hans Blom, David Wertheim, and Hetty Berg, eds. Geschiedenis van de Joden in Nederland. Amsterdam: Balans, 2017.
 • With Henk Looijesteijn, eds. Joods in Holland. Vol. 1. Special Issue Historical Journal “Holland” 48. Hilversum: Verloren, 2016.
 • Dat God jullie moge zegenen: A.L. Davidson (1914-1943). Amsterdam/Zoetermeer: S.R. Eisenmann-Davidson, 2015.
 • Zeeburg. Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014 (with collaboration of Liesbeth van Huit and Paul van Trigt). Hilversum: Verloren, 2014.
 • With Herman Paul. Oefenplaatsen: Tegendraadse theologen over kerk en theologie. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012.
 • Sjehechejanoe – Die ons heeft laten leven. De geschiedenis van de Joodse Gemeente Amsterdam [NIHS] van 1945 tot 2010, geschreven met Paul van Trigt en Hans Polak. Amsterdam: NIHS, 2011.
 • Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945 [geredigeerd met Hetty Berg]. Zwolle: Waanders 2010.
 • With David J. Wertheim. Researchagenda voor de geschiedenis van de joden in Nederland. Amsterdam: 2010.
 • With George Harinck and Herman Paul, eds. Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000. Amsterdam: Bert Bakker, 2009.
 • With Johan de Niet and Herman Paul, eds. Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000. Brill’s Series in Church History 38. Leiden: Brill, 2009.
 • De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008, rapport in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. Amsterdam: 2008.
 • With Hanna and Lodewijk Blok. Bibliografie over het jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied, 1992-2006. Leuven: Peeters, 2007.
 • Nieuwe Nederlanders, de integratie van de joden in Nederland (1814-1851). Amsterdam: 2007.
 • Bevinding en Belofte, van huisgemeente tot Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht. Mijdrecht: 2004.
 • With Herman Paul and George Harinck, eds. De Reformatie-herdenking van 1917, historische beeldvorming en religieuze identiteitspolitiek in Nederland. Zoetermeer: 2004.

Book Chapters

 • “Beladen vastgoed: Naoorlogs joods erfgoed en de Vrije Universiteit.” In Geschiedenis aan de Zuidas, edited by Fred van Lieburg, 181–88. Amsterdam: Prometheus, 2018.
 • “Majesteit en minderheid: Vier eeuwen Oranjes en de joden.” In Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur, edited by Julie-Marthe Cohen and Bart Wallet, 14–117. Zuthpen: Walburg Pers, 2018.
 • With Julie-Marthe Cohen. “‘Voor ons Oranje en Israël’: De materiële cultuur van het moderne joodse orangisme.” In Joden en het Huis van Oranje. Vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur, edited by J.-M. Cohen and B. Wallet, 158-200. Zuthpen: Walburg Pers, 2018.
 • “Ten geleide. Een man, zijn dromen en zijn daden.” In Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017, edited by Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer, and Bart Wallet, 11–17. Donum 18. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018.
 • “Twee jeugdgedichten van George Harinck.” In Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017, edited by Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer, and Bart Wallet, 128–31. Donum 18. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018.
 • “‘Wij zullen het doen en horen’: Kind en geloof in de rabbijnse en moderne joodse traditie.” In Wat zal er van dit kind worden? Tabula rasa als pedagogisch ijkpunt (co-authored with L. F. Groenendijk, and G. C. den Hertog), 73-91. Apeldoorn: De Banier, 2018.
 • “Judaïsme.” Edited by Catherine Secretan and Willem Frijhoff. Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’or de l’Union d’Utrecht à la Paix d’Utrecht (1579-1713). Paris: CNRS Éditions, 2018.
 • “Onderwijs, burgerschap en religieuze vorming: Nederlandse joden tussen openbaar en bijzonder onderwijs.” In De houdbaarheid van het duale stelstel, edited by Miek Laemers, 199-212. Den Haag: SDU Uitgevers, 2017.
 • With Irene E. Zwiep. “Locals: Jews in the Early Modern Dutch Republic.” In Cambridge History of Judaism, Volume 7: 1500-1815, edited by Jonathan Karp and Adam Sutcliffe, 894–922. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 • “Godsdienstzin, beschaving en arbeidzaamheid. De centralisatie en nationalisering van de Nederlandse joden, 1814-1870.” In Geschiedenis van de Joden in Nderland, edited by Bart Wallet, Hans Blom, David Wertheim, and Hetty Berg. Amsterdam: Balans, 2017.
 • “Tussen marge en centrum. Joden in naoorlogs Nederland.” In Geschiedenis van de Joden in Nederland, edited by Bart Wallet, Hans Blom, David Wertheim, and Hetty Berg. Amsterdam: Balans, 2017.
 • “’The Great Eagle, the Pride of Jacob’. Joseph Hirsch Dünner in Dutch Jewish Memory Culture.” In Religious Cultures of Dutch Jewry, 299–315. Brill’s Series in Jewish Studies 58. Leiden: Brill, 2017.
 • “The Battle for Jewish Sympathy. The House of Orange, the Dutch Jews and Postwar Morality.” In The Jew as Legitimation. Jewish-Gentile Relations Beyond Antisemitism and Philosemitism, edited by David J. Wertheim, 257–73. London: Palgrave MacMillan, 2017.
 • “Inleiding” and “Achtergronden bij het dagboek van Carry Ulreich.” In ‘s Nachts droom ik van vrede. Oorlogsdagboek 1941-1945. Inleiding & tekstbezorging Bart Wallet, by Carry Ulreich and Bart Wallet, 7–13 and 239-271. Zoetermeer: Mozaïek, 2016.
 • “Ritual Slaughter, Religious Plurality and the Secularization of Dutch Society (1911-2011).” In Sacrifice in Modernity: Community, Ritual, Identity. From Nationalism and Nonviolence to Health Care and Harry Potter, edited by Joachim Duyndam, Annemarie Korte, and Marcel Poorthuis, 147–63. Studies in Theology and Religion 22. Leiden: Brill, 2016.
 • “Een veelzijdig ontwikkeld en maatschappelijk beschaafd mensch: De Israëlitische godsdienstonderwijzer in de lange negentiende eeuw.” In De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep (1800-1920), edited by John Exalto and Gert Van Klinken, 147–64. Zoetermeer: Meinema, 2015.
 • “Een familie van gemeenschappen. De dynamiek van joods Nederland in de naoorlogse periode” in: Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014) 135-154.
 • “Religie, integratie en burgerschap: joden als Nederlandse burgers: in: Ido de Haan, Paul den Hoed, Henk te Velde eds., Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2013) 309-317.
 • “”Een levend gedenkteken”. Israël, joods Nederland en de herinnering aan de Sjoa.” in: Frank van Vree, Hetty Berg en David Duindam (eds). De Hollandsche Schouwburg: Theater – Deportatieplaats – Plek van herinnering. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013, 190-199.
 • “Het Réveil als “Joodsche Hervorming.” in: Fred van Lieburg (ed). Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland. Hilversum: 2012, 185-210.
 • “Beza als biograaf van Calvijn.” in: Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van “t Spijker (eds). Théodore de Bèze, zijn leven, zijn werk. Kampen: Kok, 2012, 187-190.
 • “Beza als historicus.” in: Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van “t Spijker (eds). Théodore de Bèze, zijn leven, zijn werk. Kampen: Kok, 2012, 323-329.
 • “Belgian Independence, Orangism, and Jewish Identity. The Jewish Communities in Belgium during the Belgian Revolution (1830-39)” in: Judith Frishman, David J. Wertheim, Ido de Haan, Joël Cahen (eds). Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011, 167-181.
 • “65 jaar joods Nederland. Een inleiding” in: idem en Hetty Berg (eds). Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945. Zwolle: Waanders, 2010. 6-19.
 • “Om “een uitgeteekenden joodsche levensweg” de reconstructie van het religieuze jodendom in Nederland, 1945-1960″ in: idem en Hetty Berg (eds). Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945. Zwolle: Waanders, 2010, 69-113.
 • “De boer, de dominee en de zucht. Klaas Kuipenga en het bekeringsverhaal van Hendrik de Cock.” in: John Exalto en Fred van Lieburg (ed). Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009, 67-83.
 • “Synode van Dordrecht” met Paul van Trigt, “Reformatie” met Herman Paul, “Inleidingen op de clusters Leiders, Breuklijnen en Sjibbolets” en “Kerkelijke stambomen.” in: Het gereformeerde geheugen. Amsterdam: Bert Bakker, 2009, 53-64; 257-268; 401-406; 469-472; 533-538, 625-634.
 • “Introduction, Calvin, History, and Memory,” with Herman Paul, in: Johan de Niet, Herman Paul, Bart Wallet (eds). Sober, Strict, and Scriptural. Collective Memories of John Calvin, 1800-2000. Leiden: Brill, 2009, 1-19.
 • “Dutch National Identity and Jewish International Solidarity: An Impossible Combination? Dutch Jewry and the Significance of the Damascus Affair (1840)” in: Yosef Kaplan (ed). The Dutch Intersection: The Jews and the Netherlands in Modern History. Leiden: Brill, 2008, 319-330.
 • “Tussen de vuren, christelijke gereformeerden tussen ontzuiling, refozuil en evangelische beweging” in: Fred van Lieburg (ed). Refogeschiedenis in perspectief, opstellen over de bevindelijke traditie. Heerenveen: Groen, 2007, 138-157.

Journal Articles

 • With Aaldert Prins, and Hans Krabbendam. “Introduction.” Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries 26.2017, no. 2 (2018): 169–74.
 • “Zion: de term, de plek en de pelgrim: De creatie van een omstreden pelgrimsplek.” ZemZem, Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam 14, no. 1 (2018): 36–45.
 • With Julie-Marthe Cohen. “Willem van Oranje, de joden en de kunstenaar: Een cultuur-en kunsthistorische analyse van een schilderij van Claude Jacquand (1849).” In Jaarboek Oranje-Nassau Museum (2018): 31–39.
 • “‘Bringing in Those Who Are Far’. Jewish Sociology and the Reconstruction of Jewish Life in Post-War Europe.” Journal of Religion in Europe 9, no. 2 (2016): 225–46.
 • “Waarom het antisemitisme uiteindelijk niet aansloeg in de Nederlandse christelijk-sociale traditie.” Sophie 6, no. 3 (2016): 28–33.
 • “Een gevaar voor ons land: Protestants antisemitisme als zwarte bladzijde.” Wapenveld 65, no. 3 (2015): 2–10.
 • “Holland, 17th and 18th Centuries.” Oxford Bibliographies in Jewish Studies (2014). http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199840731/obo-9780199840731-0079.xml.
 • “Het “joodse gelijk” en de “niet geboete schuld. Nederlands-joodse ambivalentie rond het Tweede Vaticaans Concilie”, Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries 22:1 (2013) 103-128.
 • “‘Vorming, beschaving en heil’, joodse godsdienstonderwijzers en de religiegeschiedenis van joods Nederland, 1815-1980”, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 36/78, juni 2013, 66-91.
 • “Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving”, Religie & Samenleving 7 (2012) 2, 166-183.
 • “Brug voor verplaatste personen. De geschiedenis van het tijdschrift Oenzer Brik” Grine Medine 38, maart 2010, 66-78.
 • “Brabantse joden tussen Oranje en “le peuple belge”. Migratie en de joodse gemeenschappen in Brabant, 1815-1839″ Noordbrabants Historisch Jaarboek 26 (2009) 170-189.
 • “Poëzie van de toeëigening. Een analyse van de gedichten van Chava Pinchas-Cohen” Alef Beet 19 (2009) 1, 47-56.
 • “Politics and Jewish Communities. The Centralization of Western European Jewry” Perush 1 (2009) 1.
 • “Een taal die niet mocht bestaan. West-Jiddisch in de zuidelijke Nederlanden (1791-1839)” Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine/Bijdragen tot de eigentijdse Herinnering 8 (2008) 175-192.
 • “Ongoing history. The successor tradition in early modern Jewish historiography” in: Shlomo Berger en Irene E. Zwiep eds., Epigonism and the dynamic of Jewish culture [Studia Rosenthaliana 40, 2007-2008] (Leuven 2008) 183-194.
 • “Hľadanie pôvodu a bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie počas 19. storočia” (Slovakian for: A Quest for Origins and a Battle over Principles: Dutch Reformation Commemorations in the Nineteenth Century) (with Herman Paul) Forum Historiae 1/2008, 1-20.
 • “A Sun that Lost its Shine: The Reformation in Dutch Protestant Memory Culture, 1817-1917” (met Herman Paul), Church History and Religious Culture 88 (2008), 35-62.
 • “Napoleon”s Legacy – National Government and Jewish Community in Western Europe” in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts / Simon Dubnow Institute Yearbook VI (Göttingen 2007) 291-309.
 • “Dutch History from a Jewish Perspective: Abraham Chaim Braatbard”s A Naye Kornayk fun 1740-1752, Hs.Ros. 486” in: I.E. Zwiep e.a. eds., Omnia in Eo, Studies on Jewish Books and Libraries in Honour of Adri Offenberg Celebrating the 125th Anniversary of the Bibliotheca Rosenthaliana in Amsterdam [Studia Rosenthaliana 37] (Leuven 2006) 264-265.
 • “End of the Jargon-Scandal” – The decline and fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886)” Jewish History 20 (2006) 3-4, 333-348.
 • “Mohammed als valse profeet, vroegmoderne joodse historici over de islam” ZemZem 2 (2006) 1, 115-123.
 • “Ideologie, politiek en geschiedenis, Bendit ben Eizek Wing en zijn Amsterdamse kroniek Lezikorn (1795-1812)” De Negentiende Eeuw 29 (2005) 3, 185-204.
 • Political participation of Dutch Jews in the first half of the nineteenth century, 1814-1848 Zutot 3 (2003) 173-177.
 • Religious Oratory and the Improvement of Congregants: Dutch-Jewish Preaching in the First Half of the Nineteenth Century Studia Rosenthaliana vol. 34 (2000) no. 2, 168-193.

Review Articles

 • Review of: De Reformatie, het Oude Testament en de Joden by Wulfert de Greef. Church History and Religious Culture 98, no. 2 (2018): 303–5.
 • “Amsterdamse Joden in de ban”, review of: Tsila Rädecker, Schuld en boete in Joods Amsterdam. Kerktucht bij de Hoogduitse Joodse Gemeente, 1737-1764 (Amsterdam 2012), Tijdschrift voor Geschiedenis 2013 nr. 2, 274-275.
 • “Pandora”s Box: Revisiting the Dutch Postwar Holocaust Restitution Process”, review of: Manfred Gerstenfeld, Judging the Netherlands, The Renewed Holocaust Restitution Process, 1997-2000 (Jerusalem 2011), Jewish Political Studies Review / Scholars for Peace in the Middle East no. 8866, September 3, 2012.
 • Recensie van: Sam Janse, De apocriefen, inleiding op de deuterocanonieke boeken (Zoetermeer 2009), Wapenveld 59 (2009) 6, 42-43.
 • “Dichterbij”, recensie van: Aharon Appelfeld, “Het tijdperk der wonderen” (Amsterdam 2008), Liter 11 (2008) 52, 77-79.
 • “Riga als multi-etnisch centrum”, recensie van: Ulrike von Hirschhausen, “Die Grenzen der Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Juden 1860-1914)” (Göttingen 2006), Tijdschrift voor Geschiedenis 120 (2007) 3, 417-418.
 • “Hillesum”, recensie van: Ria van den Brandt, “Denken met Etty Hillesum” (Zoetermeer 2006), Liter 46 (2007) 67-68.
 • “Kinderkranten in Polen, van Kinderfraind tot Olami haktantan”, recensie van: Adina Bar-El, “Been haetsiem hajerakrakiem, itonee jeladiem bejiddisj oeveivriet bepolin 1918-1939” (Jeruzalem 2006) Grine medine 27 (april 2007), 36-41.
 • “Liefde”, recensie van: Zeruya Shalev, “De tweede familie” (Amsterdam 2006), Liter 44 (2006) 73-75.
 • “De gereformeerde Reformatie en de joden” recensie van: Achim Detmers en J. Marius J. Lange van Ravenswaay eds., “Bundeseinheit und Gottesvolk. Reformierter Protestantismus und Judentum im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts” (Wuppertal 2005), Transparant 17 (2006) 4, 37.
 • Recensie van: David Coleman, “Creating Christian Granada, society and religious culture in an old-world frontier city, 1492-1600” (Ithaca/Londen 2003), European Review of History – Revue europeenne d” histoire 12 (2005) 3, 495-497.
 • Recensie van: Jozeph Michman en Marion Aptroot, “Storm in the community, Yiddish polemical pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798” (Cincinnati 2002) Transparant 14e jrg. (2003) 3.
 • Begraven in Brabantse bodem, recensie van: J. Bader, “Verborgen in Brabantse bodem, joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant” (Tilburg 2002) Brabants Heem 55 (2003) 2, 87-88.
 • Recensie van: Martin Bossenbroek, “De meelstreep, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog” (Amsterdam 2001) en: Hinke Piersma (red.), `Mensenheugenis, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, getuigenissen” (Amsterdam 2001) Transparant 14e jrg. (2003) 1.
 • Recensie van: Hans Jansen, “De zwijgende paus?, protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen de jodenvervolging in Europa” (Kampen 2000) Transparant 13e jrg. (2002) 2.
 • Recensie van: Ronald van Raak, “In naam van het volmaakte, conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn.” (Amsterdam 2000) Transparant 13e jrg. (2002) 1.
 • Recensie van: Marcel Poorthuis en Theo Salemink, “Op zoek naar de blauwe ruiter, Sophie van Leer: een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom (1892-1953)” (Nijmegen 2000) Transparant 12e jrg. (2001) 2.
 • Recensie van: I.B. van Creveld, “Kunst in Den Haag, drie eeuwen joodse beeldende kunstenaars” (Den Haag 2000) Transparant 12e jrg. (2001) 2.
 • Recensie van: Willem Frijhoff, “Heiligen, idolen, iconen” (Nijmegen 1998) Transparant 11e jrg. (2000) 4.