Lovend visitatierapport voor ETF Leuven

15 oktober 2014

Lovend visitatierapport voor ETF Leuven

LEUVEN – 15 oktober 2014 –De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven heeft een zeer positief rapport gekregen van de visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). De theologische opleidingen krijgen op alle kwaliteitswaarborgen de score “goed”, wat betekent dat ze systematisch de basiskwaliteit overstijgen. De ETF hoort hiermee bij de top van de universitaire theologische opleidingen in Vlaanderen en Nederland.

In december 2013 werd in het kader van een onderwijsvisitatie de kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de ETF in Leuven en de KU Leuven geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. Aan de opleidingen van beide instellingen werd dezelfde hoge score toegekend. In haar rapport schrijft de commissie dat zij bij de ETF “een zeer goede onderwijsleeromgeving aantroffen, een ‘klantvriendelijk’ klimaat waarin studenten zich thuis voelen”.

Prof . dr. Andreas Beck, decaan: “We zijn erg blij met de resultaten van deze visitatie. Ons visitatierapport in 2006 was positief, en op belangrijke punten overstegen wij de basiskwaliteit. De opleidingen werden toen ook geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nu overstijgen we op elk punt de basiskwaliteit. Uiteraard hebben we als kleinere universitaire instelling ook uitdagingen, maar dit nieuwe rapport mag ons zeer tevreden stellen.”

Een duidelijke identiteit in combinatie met een open blik
De commissie looft de wijze waarop de ETF haar christelijke identiteit bewaart “en tegelijkertijd met open blik de ontwikkelingen in de samenleving tegemoet” treedt. In de inleidende beschouwing van het rapport schrijft prof. dr. em. Henk Witte, voorzitter van de visitatiecommissie, dat beide faculteiten “elk op eigen wijze omgaan met de spanning tussen identiteit en openheid, weten in die spanning te blijven staan en zoeken hem vruchtbaar te maken. Zo leiden zij studenten op die voorbereid zijn op de context waarin zij gaan werken.”

Het rapport noemt de afgestudeerden van de ETF “breed inzetbaar”. Ze komen “onder andere in een kerkelijke gemeente, het onderwijs of een christelijke organisatie terecht”. “Opmerkelijk is dat veel studenten het aanbod krijgen om op hun stageplek … aan de slag te gaan”.

Internationale masteropleiding
De commissie had veel waardering voor het verdiepende en specialistische gehalte van de internationale masteropleiding. Daarbij was zij “onder de indruk van het kritische gehalte” van de masterscripties en “de duidelijke methodische reflectie”.

De commissie noemt het internationale karakter van de masteropleiding een grote troef: “De groep studenten is zeer divers, afkomstig uit West- en Oost-Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Er heerst een positieve interactie tussen de verschillende groepen. Ook het onderwijzend personeel is uitgesproken internationaal.”

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de ETF: “We ervaren dit rapport als een bemoediging, maar ook als een opdracht. In tegenstelling tot de meeste andere universitaire instellingen moeten we nog altijd een aanzienlijk deel van onze werkingsmiddelen krijgen uit ondersteuning van particulieren en kerken. Dit houdt ons dicht bij het werkveld van onze toekomstige studenten, maar het is ook een echte uitdaging om de werkdruk voor een ieder binnen aanvaardbare proporties te houden.”

Het visitatierapport kan geraadpleegd worden op www.vluhr.be/beoordelingsrapporten.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer