Liturgie kan lijdende mens op verhaal doen komen

21 maart 2015

Liturgie kan lijdende mens op verhaal doen komen

LéonLEUVEN, 21 maart 2015 – Op vrijdag 27 maart verdedigt Léon van Ommen, assistent Praktische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven zijn proefschrift over de relatie tussen lijden en liturgie. De centrale vraag in zijn onderzoek is hoe de lijdende mens zich erkend voelt in de liturgie. Het zwaartepunt van zijn narratieve onderzoek ligt op interviews met mensen die door zware tegenslag getroffen zijn. Zo verbindt hij een pastorale benadering met liturgische theologie.

De promovendus stelt dat de eredienst plaats moet bieden aan de lijdende mens door hernieuwde aandacht voor de klacht in de liturgie. Bovendien mag het meelijden van God met de mens, naast zijn plaatsvervangende lijden, meer nadruk krijgen.

Op basis van de interviews beargumenteert Van Ommen dat de verbinding tussen lijden en liturgie voornamelijk ligt in de viering van het Heilig Avondmaal, voorbede, liederen, en schriftlezingen. Hij verbindt deze onderdelen van de eredienst vervolgens met ‘gedenken,’ een kernconcept in theologie en liturgie en in het bijzonder in de viering van het Heilig Avondmaal.

Ook de context waarin de viering plaatsvindt, is cruciaal voor de liturgische ervaring, zegt Van Ommen. Hij pleit voor het stimuleren van een warme liturgische gemeenschap waarin de lijdende mens zich erkend voelen.

Léon van Ommen is praktisch theoloog, gespecialiseerd in liturgie, ritueel en narratief onderzoek. Hij is momenteel werkzaam aan de ETF als assistent in de praktische theologie en als coördinator van de ETF Open University. Hij is lid van een internationale Anglicaanse kerk in de omgeving van Brussel.

De verdediging vindt plaats op vrijdag 27 maart om 14 uur in de kapel van de ETF Leuven.

L. van Ommen, “Human Tears, Divine Tears: A Narrative Analysis of Anglican Liturgy in Relation to Stories of Suffering People” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2015)

Promotor: dr. René Erwich
Co-promotor: prof. dr. canon Paul. F. Bradshaw (University of Notre Dame)

Over de ETF
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De faculteit heeft op dit moment 51 studenten uit 15 verschillende landen in haar doctoraatsprogramma.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer