Leerstoel 'Missiologie voor de kerk van vandaag en morgen'

17 mei 2024

Leerstoel 'Missiologie voor de kerk van vandaag en morgen'

De ETF Leuven heeft een leerstoel voor “Missiologie voor de kerk van vandaag en morgen” ingesteld. De leerstoel stimuleert onderzoek, onderwijs en brede voorlichting over de missionaire implicaties van de groei van het wereldchristendom in België en Europa en de interculturele geloofsontmoetingen die daaruit volgen. Dr. Bosco Bangura is aangesteld als eerste titularis van de leerstoel.

Dr. Bosco Bangura is enthousiast over deze taak: “Deze leerstoel geeft bijzondere aandacht aan het christendom uit het globale zuiden. Het toont het engagement van de ETF Leuven om diversiteit te omarmen en te profiteren van de gaven die beschikbaar zijn in de wereldwijde christelijke gemeenschap.”

Veranderende context

De missie van de ETF Leuven is ‘het verdiepen, versterken en toerusten van de internationale evangelische beweging op academisch niveau’. Centraal in haar academische programma’s staat de wens om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en samenleving in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus in de wereld te verspreiden. De ETF Leuven verwelkomt studenten van elk continent en van diverse protestants-evangelische denominaties. De verandering in de kerkelijke demografie betekent dat in België Afrikaanse, Braziliaanse, Roemeense en vele andere christelijke ‘migranten’-gemeenschappen zijn ontstaan, die nu de meerderheid van de protestants-evangelische aanwezigheid in het land vormen. Ze dienen niet alleen de religieuze behoeften van hun eigen gemeenschappen, maar proberen ook ‘inheemse’ christelijke gemeenschappen te versterken. Deze veranderende context heeft grote gevolgen voor het denken over de kerk, het missiologisch onderwijs, de zendingsstudies en de zendingstheologieën.

Grondgedachte en hoofdtaken

Decaan van de ETF Leuven, prof. dr. Jelle Creemers, legt de grondgedachte van de leerstoel uit: “Christelijke zending kan vandaag de dag niet meer gezien worden als een beweging van ‘Noord’ naar ‘Zuid’, maar impliceert wereldwijde bewegingen in alle richtingen én lokale ontmoetingen van diverse culturele uitingen van het christelijk geloof. De leerstoel van Bosco Bangura is sterk gepositioneerd binnen de vakgroep Religiewetenschappen en Missiologie en getuigt van het engagement van de ETF Leuven voor christelijke zending vandaag.” De leerstoel heeft drie hoofdtaken: (a) het ontwerpen en verzorgen van onderwijs in missiologie dat zich bewust is van de huidige wereldwijde christelijke context; (b) het uitvoeren van onderzoek dat zich richt op de spannende missionaire kwesties die Afrikaanse christelijke gemeenschappen naar België en Europa hebben gebracht, en (c) het versterken van de samenwerking tussen diverse lokale christelijke gemeenschappen om nieuw leven blazen te blazen in het christendom, lokaal en wereldwijd.

De (deeltijd) leerstoel wordt medegefinancierd door partners met een warm hart voor christelijke zending vandaag.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer