Koert van Bekkum aangesteld aan de ETF Leuven per 1 augustus

7 december 2017

Koert van Bekkum aangesteld aan de ETF Leuven per 1 augustus

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven stelt per 1 augustus 2018 dr. Koert van Bekkum aan als halftijds universitair hoofddocent. Met deze aanstelling versterkt de ETF Leuven haar vakgroep Oude Testament.

Van Bekkum is sinds 2012 universitair docent Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen (TU Kampen), waar hij ook zijn opleiding genoot. Hij promoveerde in 2010 op het proefschrift “From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan.” Voor zijn benoeming tot docent werkte hij tien jaar als adjunct-hoofdredacteur bij het Nederlands Dagblad. Sinds 2016 is Koert van Bekkum ook bevestigd als predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek. Hij blijft voor vijftig procent verbonden aan de TU Kampen naast zijn aanstelling aan de ETF Leuven.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan: “Dr. Van Bekkum brengt niet enkel zijn expertise binnen als gedegen oudtestamenticus, hij is ook een bewezen communicator, zowel via internationale wetenschappelijke publicaties als naar een breed publiek. Hij onderhoudt een uitgebreid academisch netwerk en is onder meer secretaris van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België.”

Het wetenschappelijke werk van Koert van Bekkum focust op de literaire, historische en theologische betekenis van de Bijbelboeken Genesis tot 2 Koningen. “Daarmee vult hij het onderzoek aan van zijn Leuvense collega’s prof. dr. Mart-Jan Paul en ook prof. dr. Markus Zehnder, die na zijn recente vertrek naar Biola University in de Verenigde Staten voor twintig procent aan de ETF Leuven verbonden blijft. We zien uit naar dr. Van Bekkums wetenschappelijke impulsen en belangrijke rol bij de ontwikkeling van de vakgroep Oude Testament aan de ETF”, aldus prof. Beck.

Prof. dr. Patrick Nullens, rector: “De aanstelling van dr. Van Bekkum, die naast zijn nieuwe functie aan de ETF Leuven ook aan de TU Kampen blijft doceren, bevestigt de goede samenwerking tussen beide academische instellingen.”

(foto: Lyanne de Haan-Wilts)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer