Kleine profeten, grote theologieën

1 januari 2021

Kleine profeten, grote theologieën

Minor Prophets, Major Theologies is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 16–21 augustus 2021 en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan tot 1 juni 2021.

Het lezen van de twaalf kleine profeten plaatst ons voor veel uitdagingen. Hun taalgebruik is vaak duister, ze lijken zich te concentreren op wereldrijken die al lang niet meer bestaan, en de uitgebreide veroordelingen van Israël, Juda en de naties lijken een eenzijdige theologie te onthullen. Deze uitdagingen worden nog groter door de aanspraken van veel recent onderzoek, dat er binnen en tussen de twaalf kleine profeten veel meer disharmonie dan overeenstemming te vinden is, dat ze weinig theologische waarde hebben en dat ze in wezen los staan ​​van het Nieuwe Testament.

Met behulp van Bijbelse, literaire en filosofische argumenten, en in dialoog met de huidige benaderingen van het boek van de twaalf profeten, wordt in deze cursus een hermeneutiek voorgesteld die deze boeken aanvaardt als onderdeel van de Heilige Schrift, en die in het licht van haar aanspraken de rollen van de lezer en zijn of haar methoden definieert. Ten tweede zullen we verschillende van deze korte, maar rijke teksten (Nahum, Habakuk, Zefanja) onderzoeken, waarbij we aandacht hebben voor de literaire, historische en theologische facetten van de tekst. Onze theologische focus zal worden verrijkt door verschillende interdisciplinaire gezichtspunten, die onderzoeken wat de rol is van macht, geweld, imperium, ideologie, retoriek en andere elementen die een prominente plaats innemen in deze boeken. De cursus zal studenten in staat stellen om de rijke theologische diversiteit en de harmonieuze boodschap van de profeten te begrijpen, in de context van de canon en in relatie tot hun christelijk geloof en de academische wereld.

Dr. Daniel Timmer (PhD, Trinity International University) is hoogleraar Bijbelwetenschappen voor het doctoraatsprogramma aan het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan, VS en hoogleraar Oude Testament aan de Faculté de théologie évangélique in Montreal, Canada.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2021 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer