Jos de Kock nieuwe rector ETF Leuven vanaf 2019-2020

15 april 2019

Jos de Kock nieuwe rector ETF Leuven vanaf 2019-2020

De Evangelische Theologische Faculteit te Leuven stelt dr. Jos de Kock aan als hoogleraar en rector met ingang van academiejaar 2019-2020. Als rector zal De Kock prof. dr. Andreas Beck opvolgen die naast zijn functie als decaan tijdens academiejaar 2018-2019 ook tijdelijk de functie van rector bekleedt. Als hoogleraar zal De Kock de vakgroep Praktische Theologie versterken vanuit zijn expertise in de godsdienstpedagogiek.

Dr. De Kock (1978) is sinds september 2018 deeltijds gasthoofddocent Praktische Theologie aan de ETF Leuven. Daarvoor was hij negen jaar verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), eerst als postdoctoraal onderzoeker catechetiek en vervolgens als universitair docent Praktische Theologie. De Kock genoot zijn opleiding in de pedagogiek en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens behaalde hij de master Religie en Theologie aan de Universiteit Utrecht.

Dr. De Kock is inhoudelijk expert op het snijvlak van theologie en onderwijskunde, met bijzondere aandacht voor jeugdwerk en catechese. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift “Arranging learning environments for new learning. Educational theory, practical knowledge, and everyday practice” aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft tal van publicaties, waarvan vele in gerenommeerde internationale tijdschriften op zijn naam staan, en ervaring als hoofdredacteur van een internationaal wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van jongeren en theologie.

Prof. dr. Andreas Beck, huidig rector: “Met de benoeming van dr. Jos de Kock kiest de ETF voor een frisse, gedreven wetenschapper die goed past bij het brede, evangelische en academische profiel van de ETF. De keuze voor De Kock is een keuze voor excellentie op het gebied van onderwijs en onderzoek en voor grote betrokkenheid op de leefwereld van christelijke jongeren en kerken.”

Dr. De Kock is momenteel werkzaam als senior consultant bij het Nederlandse adviesbureau Hobéon en heeft ruime ervaring in bestuursfuncties bij diverse organisaties en verenigingen, waaronder de jeugdorganisatie HGJB binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is bestuurslid van de International Academy of Practical Theology en van de Religious Education Association. Daarnaast deed hij bestuurlijke ervaring op als directeur onderwijs aan de PThU.

Dr. Jos de Kock volgt prof. dr. Andreas Beck op die naast zijn functie als decaan tijdens dit academiejaar ook de functie van rector bekleedt. “Collega De Kock is een uitstekende netwerker en beschikt over sterke organisatorische en leidinggevende capaciteiten. Ik zie hem goed aansluiten bij het directieteam van de ETF en de vakgroep Praktische Theologie. Ik ben ervan overtuigd dat hij de ETF kan helpen om verder te groeien als onderwijsinstelling met aandacht voor wat er beweegt in kerk en wereld.”

Jos de Kock is getrouwd met Belianne Versluis. Samen hebben zij vier (pleeg)dochters.

Over de ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Als interkerkelijke instelling voor academisch hoger onderwijs heeft zij als doel de brede evangelische beweging te verdiepen, te versterken en toe te rusten. De opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De faculteit telt momenteel 233 studenten in haar bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer