Jos de Kock krijgt tweede mandaat als rector ETF Leuven

26 maart 2024

Jos de Kock krijgt tweede mandaat als rector ETF Leuven

Huidige rector kan rekenen op groot draagvlak en veel vertrouwen

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven) stelt prof. dr. Jos de Kock vanaf academiejaar 2024-2025 opnieuw voor een periode van vijf jaar aan als rector. De Kock is sinds 2019 rector van de ETF Leuven, naast zijn functie als hoogleraar praktische theologie. Zijn werk als rector kan rekenen op veel draagvlak binnen de organisatie en er is groot vertrouwen in zijn leiding in een tweede mandaat.

Samen met het team hoopt De Kock de ETF Leuven verder uit te bouwen als plek waar academische theologiebeoefening onbekommerd samengaat met persoonlijk en gemeenschappelijk geloven.

Van dag tot dag

De vijf jaren van het eerste mandaat werden getekend door een aantal onvoorziene ontwikkelingen. Het uitbreken van de coronacrisis had een grote impact op de werking van de faculteit. De energiecrisis en hoge inflatie die daarop volgden, betekenden een grote financiële uitdaging voor de ETF Leuven. Tegelijkertijd werd door alle collega’s in de organisatie van dag tot dag werk gemaakt van het strategisch beleid in deze periode. Filip De Cavel, voorzitter van het Bestuursorgaan van de ETF Leuven: “Ondanks de complexe omstandigheden tijdens de coronapandemie en de financiële uitdagingen, heeft onze rector de ETF Leuven met vastberadenheid en visie geleid, iets wat door alle geledingen van ons opleidingsinstituut wordt erkend en gewaardeerd. Zijn duidelijke visie heeft de positie van de ETF Leuven binnen het hoger onderwijslandschap en de theologie en religiewetenschappen in Vlaanderen en de Lage Landen versterkt.” De onderwijsprogramma’s van de ETF Leuven werden na externe evaluatie opnieuw geaccrediteerd door de NVAO. Ook het onderzoeks- en doctoraatsprogramma kon rekenen op een zeer positieve evaluatie. De faculteit voegde een nieuwe geaccrediteerde educatieve master in de godsdienst toe aan haar aanbod. Het goede imago van de faculteit werd verder uitgebreid en bij de start van het huidige academiejaar was er een opvallende groei in studentaanmeldingen over de hele breedte van het opleidingsaanbod.

Teamwork

De faculteitsraad en het Bestuursorgaan spreken zich unaniem uit voor een tweede mandaat van de huidige rector. De Kock is verheugd over het vertrouwen dat hier uit spreekt en met de mogelijkheid zijn werk in een tweede mandaat voort te zetten: “Ik ben dankbaar voor een fantastisch team collega’s aan de faculteit. Een team met zoveel kwaliteit, talent, commitment, plezier en veel lerend vermogen. Dat wat de ETF Leuven wil zijn, een leer-, werk- en leefgemeenschap, kan enkel tot stand komen door teamwork. Ik hoop dat mijn persoonlijke inzet eraan bijdraagt dat het administratief, technisch en academisch personeel zich ten volle kan ontplooien in de eigen specialiteit, waardoor studenten van dag tot dag kunnen genieten van heel goed theologisch onderwijs en onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat de ETF Leuven een belangrijke rol speelt en zal blijven spelen in het toerusten van mensen voor verantwoordelijke posities in kerk en samenleving.”

Nieuw strategisch beleid

Bij aanvang van het tweede mandaat zal De Kock zijn functie als rector blijven combineren met de verantwoordelijkheid als administratief directeur, zoals hij sinds januari 2023 doet. Voor de periode 2025-2029 bereidt De Kock samen met staf en studenten een nieuw strategisch beleid voor. Twee zaken zullen in dit plan in ieder geval een belangrijke rol spelen: intensivering van fondsenwerving en betere exploitatie van de campus. De Kock: “We verwachten dat onze faculteit in de toekomst voor een steeds groter deel zal steunen op inkomsten uit exploitatie en fondsenwerving, in aanvulling op de overheidssubsidie en studentenbijdragen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren en verhuren van extra studentenwoningen en het uitvoeren van grote renovatiewerken. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor de ETF Leuven, maar we zullen deze met overtuiging aangaan. Dat mag ook van ons verwacht worden in een tijd van groeiende predikantentekorten, tekorten aan betaalbare studentenwoningen én een groeiende behoefte aan concrete plekken van theologische vorming en christelijke spiritualiteit.”

Over prof. dr. Jos de Kock, MBA

Jos de Kock (1978) is sinds 2019 rector en sinds 2023 tevens administratief directeur van de ETF Leuven. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie, coördinator van de educatieve master in de godsdienst en coördinator van het onderzoeksinstituut ISREYM, Institute for the Study of Religious Education and Youth Ministry. Godsdienstpedagoog De Kock bezit masters in de onderwijskunde (Radboud Universiteit Nijmegen) en religie en theologie (Universiteit Utrecht) en behaalde een master in business administration aan de Vlerick Business School (Brussel/Gent/Leuven). In 2005 promoveerde hij in de sociale wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als praktisch theoloog werkte hij eerder aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Als onderwijskundige werkte hij als docent en adviseur in en voor diverse hogeronderwijsinstellingen en als onderzoeker voor de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties liggen op het gebied van de empirische praktische theologie, onderzoeksmethodologie, hoger onderwijs, levensbeschouwelijke vorming, youth ministry, religieuze identiteitsontwikkeling en jongeren en theologie.

Over de ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven) is een Vlaamse instelling voor academisch hoger onderwijs. Ze wordt gekenmerkt door een protestants-evangelische identiteit, een denominatie-overstijgende oriëntatie, een internationaal karakter en een combinatie van hooggekwalificeerd academisch werk en aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit. De faculteit telt momenteel 240 studenten in haar bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer