Joodse liturgische tradities en Paulus’ gebruik van het Oude Testament

31 januari 2024

Joodse liturgische tradities en Paulus’ gebruik van het Oude Testament

Dit is een van de drie inspirerende cursussen die worden aangeboden in het Summer Colloquium van de ETF Leuven, gepland van 19 t/m 24 augustus 2024. Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten voor ontmoeting en reflectie.

Inschrijven kan tot 1 juni 2024.

Het huidige debat over ‘Paulus binnen het jodendom’ concentreert zich terecht op de joodse context van de apostel, die cruciaal is voor het begrijpen van zijn boodschap. Tegelijkertijd benadrukt recent onderzoek nogmaals dat Paulus, als volgeling van Jezus Christus, keuzes maakt die hem vervreemden van veel van zijn Joodse tijdgenoten. Beide aspecten komen in deze cursus aan bod.

In nieuwtestamentische studies bestaat er een brede consensus dat bewustzijn van rabbijnse hermeneutische regels en principes noodzakelijk is om het gebruik van de Schrift door de apostel te kunnen waarderen. Dit zal kort worden geïllustreerd. Er is in dit opzicht echter weinig aandacht besteed aan de liturgische traditie als onderdeel van Paulus’ joodse context. Dit aspect zal centraal staan in deze cursus. Wat is er bekend over de synagogale liturgie in de eerste eeuw? En in hoeverre beïnvloeden liturgische leesschema’s, waarbij teksten samen worden gelezen en beluisterd, de manier waarop de Bijbel wordt geïnterpreteerd?

Studenten bereiden zich op de cursus voor door zich te oriënteren in de joodse liturgische traditie van de eerste eeuw en door zich vertrouwd te maken met enkele actuele discussies uit het debat ‘Paulus binnen het Jodendom’. Tijdens het colloquium zal deze kennis worden gebruikt bij het uitwerken van een diepgaande exegese van verschillende belangrijke passages uit de brieven van Paulus. De liturgische intertekstuele verbindingen zullen een nieuw licht op deze passages werpen. Tegelijkertijd zal dit de uniciteit van de boodschap van de apostel aanscherpen.

Deze cursus wordt gegeven in het Engels.

DR. MICHAEL MULDER
is associate professor of Judaica and New Testament at the Theological University of Apeldoorn

Het Summer Colloquium de ETF Leuven in augustus 2024 biedt drie inspirerende cursussen die het snijvlak vormen tussen theologie, kerk en samenleving. De twee andere cursussen zijn:

●     “Wakker in Gods wereld: praktische ecclesiologie voor missionair kerkzijn in de 21 eeuw” door prof. dr. Jack Barentsen (ETF Leuven) en Oeds Blok, MA (Baptist Seminary, Amsterdam) – deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands

●      “Het nastreven van waarheid, eenheid en opbouw: een lange geschiedenis van geloofsbelijdenissen en bekentenissen” door Prof. Dr. Aza Goudriaan (Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam & ETF Leuven)

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom. U kunt bv. deelnemen aan het Summer Colloquium in het kader van uw studieverlof.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer