Inzichten uit Paulus' pastorale brieven

25 februari 2016

Inzichten uit Paulus' pastorale brieven

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 22-27 augustus 2016.

Inschrijven kan tot 1 juni 2016.

Prof. Dr. Porter steekt deze cursus niet zozeer in op de discussie of de pastorale brieven (1 & 2 Timoteus en Titus) wel dan niet door Paulus geschreven zijn, hoewel belangrijke argumenten voor en tegen zeker naar voren zullen worden gebracht. Porter focust op wat we kunnen leren van de ze brieven als we ze beschouwen als door Paulus schreven. Aan bod komen de traditioneel moeilijkere en soms controversiële passages die gaan over het wezen van de Schrift, de rol van de vrouw in de vroege kerk, kerkorde en autoriteit, sociale verantwoordelijkheid, en andere onderwerpen die verrassend relevant zijn voor vandaag.

Stanley Porter_webProf. Dr. Stanley E. Porter is president en decaan, hoogleraar Nieuwe Testament, en Roy A. Hope Chair in Christian Worldview, aan het McMaster Divinity College in Hamilton, Ontario, Canada.

 

 

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2016 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer