In reactie op publieke crises: christelijke denkers over de Val van Rome (410) en het Nederlandse Rampjaar (1672)

3 december 2021

In reactie op publieke crises: christelijke denkers over de Val van Rome (410) en het Nederlandse Rampjaar (1672)

‘In reactie op publieke crises: christelijke denkers over de Val van Rome (410) en het Nederlandse Rampjaar (1672)’ is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 22–27 augustus 2022, en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Door de geschiedenis heen hebben diepgaande civiele crises een grote impact gehad op het leven van mensen, waardoor zij naar verklaringen zochten en de betekenis probeerden te begrijpen van de gebeurtenissen die ze meemaakten. Wanneer christenen geconfronteerd werden met grote historische crises, hebben zij ook geprobeerd deze in verband te brengen met Gods voorzienige bestuur van de wereld. Deze cursus analyseert de theologische reacties op twee grote historische crises, waarvan de ene zich in de late oudheid voordeed (de barbaarse invasies die hun hoogtepunt vonden in de Val van Rome in 410), terwijl de andere zich in de vroegmoderne periode voordeed (het zogenaamde ‘Rampjaar’ 1672 in de Nederlandse Republiek).

Hoe reageerden theologen op deze gebeurtenissen, en hoe verklaarden ze deze? Hoe reageerden zij op vragen die door tijdgenoten werden gesteld? Welke acties hebben zij aanbevolen, en hoe keken zij naar de toekomst? Deze cursus probeert individuele antwoorden in hun historische context te begrijpen, hun theologische inhoud te vergelijken, en gedachten te ontwikkelen over hun mogelijke relevantie voor vandaag. Er zal aandacht worden besteed aan Augustinus, Orosius, en ook aan Salvianus van Marseille. Eeuwen later, in de nasleep van de gebeurtenissen van 1672, toen de Nederlandse Republiek werd aangevallen door Engelse, Franse en Duitse legers, schreven onder andere Samuel Maresius en Frans Burman teksten die in beschouwing genomen kunnen worden. Voor deze cursus is kennis van het Latijn of Nederlands niet vereist.

Dr. Aza Goudriaan is gasthoogleraar Historische Theologie bij de ETF Leuven.

Dr. Aza Goudriaan is gasthoogleraar Historische Theologie bij de ETF Leuven.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2022 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Photo: Wikimedia, aanslag op Coevorden in 1672

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer